Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Sáng ngày 03/3, Đảng bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Quang cảnh Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến do Tỉnh ủy Phú Yên hướng dẫn. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ có đồng chí Trần Lý - Bí thư Đảng ủy; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy viên BCH các Chi ủy, Cán bộ chủ chốt và toàn thể Đảng viên trong Công ty.

Tại Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai chuyên đề 2022, các đại biểu đã được nghe đồng chí Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phổ biến, quán triệt nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ và vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng bộ tỉnh Phú Yên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng chí Lưu Vĩnh Hưng báo cáo kết quả xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng bộ tỉnh Phú Yên thời gian qua và giải pháp trong thời gian tới.

Đại biểu tham dự Hội nghị tại đầu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội kịp thời đưa nội dung chuyên đề năm 2022 vào kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chương trình, kế hoạch về xây dựng đội ngũ cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị năm 2022. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2022 vào trong sinh hoạt định kỳ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, trong sinh hoạt của hội, đoàn thể và các buổi chào cờ Tổ quốc gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ và toàn dân gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022, các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, không gian mạng, gắn với biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm. Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Kịp thời đề ra các giải pháp tập trung giải quyết hiệu quả những vấn đề tồn đọng, vướng mắc trong công tác cán bộ ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Cao Thị Hòa An nhấn mạnh: “Việc học tập chuyên đề mới chỉ là bước khởi đầu, còn việc triển khai thực hiện mới là khâu quan trọng, quyết định kết quả thực hiện chuyên đề. Vì vậy, tôi đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 đạt kết quả cao nhất, mang lại hiệu quả thiết thực nhất”.

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc   nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên. Thông qua các nội dung được học tập tại Hội nghị đã giúp các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc và xác định được vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức; đồng thời phát huy tính sáng tạo và thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của từng cá nhân, phù hợp với nhiệm vụ chính trị, tình hình mới hiện nay để xây dựng Đảng bộ và Công ty phát triển toàn diện và vững mạnh./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Hồng Thanh