Huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2018

Trong thời gian từ 30/7/2018 đến 04/8/2018, Ban CHQS Công ty Cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ phối hợp với Ban CHQS huyện Sơn Hòa đã tổ chức Huấn luyện tự vệ năm 2018 cho Trung đội Tự vệ tại chỗ của Công ty.

Với quan điểm công tác huấn luyện dân quân tự vệ, luyện tập sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ có vai trò hết sức quan trọng đối với việc bảo vệ công trình trọng điểm liên quan đến An ninh Quốc gia, trong thời gian từ 30/7/2018 đến 04/8/2018, tại nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ, Ban CHQS Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ phối hợp với Ban CHQS huyện Sơn Hòa đã tổ chức Huấn luyện tự vệ năm 2018 cho Trung đội Tự vệ tại chỗ.

Trong đợt huấn luyện này, các chiến sỹ dân quân tự vệ đã được huấn luyện 2 nội dung về chính trị và quân sự. Trong huấn luyện về chính trị, các chiến sỹ dân quân tự vệ được giới thiệu những nội dung cơ bản của chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội,quốc phòng - an ninh của địa phương. Kết hợp kinh tế với củng cố quốc phòng và an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Huấn luyện chính trị

Các nội dung huấn luyện về quân sự bao gồm: huấn luyện điều lệnh đội ngũ, huấn luyện kỹ thuật bắn súng AR15; Những kiến thức cơ bản về sử dụng các loại vũ khí; chiến thuật cấp tổ, tiểu đội dân quân tự vệ; Tổ chức kiểm tra bắn đạn thật; xử trí các tình huống theo phương án chiến đấu, phòng thủ dân sự, giữ gìn, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở gắn với địa bàn.

Với phương châm huấn luyện "Cơ bản, thiết thực, vững chắc", trong công tác huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, Ban CHQS Công ty đã chú trọng vào các nội dung và động tác kỹ thuật, chiến thuật huấn luyện chuyên sâu, thực hiện đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, sát với nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn cũng như phương án tác chiến, vũ khí thiết bị, đồng thời tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện toàn diện, cơ bản, thuần thục về kỹ thuật và chiến thuật…

  • Những hình ảnh tại thao trường bắn đạn thật:

Trong quá trình huấn luyện, nhiều chiến sĩ DQTV đã trải qua quân ngũ hoặc đã qua các đợt huấn luyện trước đây, quen môi trường, điều kiện huấn luyện, bên cạnh đó cũng có không ít chiến sỹ lần đầu tham gia huấn luyện quân sự. Tuy nhiên tất cả các chiến sỹ luôn chủ động, sáng tạo, tích cực phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng và rèn luyện thói quen kỷ luật quân đội. Qua kiểm tra công tác bắt đạn thật, kết quả toàn đơn vị đạt kết quả khá.

Kết thúc đợt huấn luyện, BCHQS Công ty cùng trung đội tự vệ nắm bắt được các bước trong công tác xây dựng, huấn luyện, quản lý, điều hành, hoạt động đối với DQTV nhằm đảm bảo xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, có số lượng hợp lý, chất lượng ngày càng cao, tổ chức biên chế tinh, gọn, phù hợp với đặc điểm tình hình của Công ty, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Nguồn tin: Quang Duy; Ảnh: Hoài Yên


  • Quang Duy (sbh.vn)