Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2706/QĐ-BCT Phê duyệt Thiết kế tổng thể cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ vận hành và giám sát hoạt động của thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam.


Tắt đèn - Bật ý tưởng 2017 đã tổng kết lại 3 tháng hoạt động không ngừng nghỉ của chiến dịch bằng sự kiện Lễ hội tắt đèn đầy cảm xúc, truyền đi những thông điệp mạnh mẽ về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.


Song song với việc xây dựng hạ tầng, đào tạo nhân lực thì việc hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường bán buôn điện cạnh tranh (VWEM) có vai trò rất quan trọng. Để hiểu rõ hơn về công tác này, phóng viên Báo Công Thương đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Điều tiết điện...


Từ ngày 24/05 đến 01/6/2014, Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung (CPCETC) đã phối hợp với Viện Đo lường Việt Nam (VMI), Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH) hoàn thành công tác thử nghiệm phê duyệt mẫu và kiểm định phương tiện đo của nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ nhằm bổ sung,...


Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2013 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ