banner3
banner4
EVN CHUYỂN ĐỔI THÀNH DOANH NGHIỆP SỐ
Số hóa các hoạt động, tự động hóa và áp dụng công nghệ mới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động trong toàn Tập đoàn.
banner6
ĐẢM BẢO ĐIỆN CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA ĐẤT NƯỚC VÀ ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN
EVN là tập đoàn kinh tế hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam và khu vực, đóng vai trò chủ đạo trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
banner8
banner1
banner12
banner2
banner0
banner9
banner10
banner11

Tình hình sản xuất

Nhà máy
Thủy điện Sông Ba Hạ

Ngày: 17/07/2024

Mực nước thượng lưu: 102.28 m
Mực nước hạ lưu: 38.20 m
Lưu lượng về: 56.85 m3/s
Lưu lượng xả: 00.00 m3/s
Sản lượng: (KWh)
   Ngày: 2,061,056
   Tháng 14,648,913
   Năm 120,584,018

Về chúng tôi

Hồ chứa của thuỷ điện Sông Ba Hạ nằm trên Sông Ba thuộc địa phận 2 huyện Sông Hinh, Sơn Hoà tỉnh Phú Yên và huyện Krông Ba tỉnh Gia Lai. Lưu vực Sông Ba tính đến tuyến công trình thuỷ điện Sông Ba Hạ là 11.115Km,2 chiếm 79,4% toàn bộ lưu vực của...

Tập đoàn điện lực Việt Nam
Đối tác
Đối tác
Đối tác
icon
GENCO2
EVNIT