Gói 5: Mua sắm Vật tư tổ máy H2, Đập tràn, Hệ thống phụ trợ phục vụ sửa chữa năm 2018


Gói 3: Mua sắm, thi công lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh Máy cắt 272 trạm phân phối 220kV


Gói 2: Mua sắm, thi công lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống đo độ rung, độ đảo tổ máy H1


Gói 1: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác sửa chữa năm 2018


Gói 4: Mua sắm vật tư tổ máy H1, Trạm phân phối 220kV, Cửa lấy nước phục vụ sửa chữa năm 2018 - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ


Gói 6: Cung cấp dầu tuabin phục vụ công tác sửa chữa năm 2018


Đó là tinh thần “Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giai đoạn 2017 – 2020 do Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt.


Đó là tinh thần “Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giai đoạn 2017 – 2020 do Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt.


Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện công tác thi công trên lưới điện đang vận hành “ live – line” vừa qua.


Số lượt truy cập 1.761.447

Đang trực tuyến 17