Trong khi đó, các nhà máy điện truyền thống phải mất cả tiếng đồng hồ để khắc phục sự cố.


Một công ty điều hành tàu du lịch đang tính tới ý tưởng sử dụng những chiếc buồm và các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời, gió,… để vận hành tàu, tránh việc lạm dụng vào nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm môi trường.


Đã có rất nhiều khâu trong vận hành, quản lý đường dây, trạm biến áp được Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia áp dụng công nghệ thông minh để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.