Ngày 24/5/2022, tại tỉnh Phú Yên, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 để đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 cùng các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Quang cảnh đại hội

Đại biểu khách mời về dự Đại hội có ông Nguyễn Hoàng Phúc – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Phú Yên; ông Vũ Mạnh Hùng – đại diện Ban Quản lý đầu tư vốn EVN; ông Trần Phú Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Trương Hoàng Vũ – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc cùng các Ban chức năng của Tổng công ty Phát điện 2 (Tổng công ty Phát điện 2 là cổ đông có cổ phần chi phối tại Công ty).

Về phía Công ty có các thành viên Hội đồng quản trị; các thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Đơn vị cùng các tổ chức Đoàn thể cùng với sự tham dự trực tiếp của 34 cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là  123.541.820 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,45%  so với tổng số 124.225.000 cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập tham dự họp.

Chủ trì Đại hội là đoàn Chủ tịch, gồm ông Nguyễn Văn Tặng - Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Trần Lý - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và ông Lê Tuấn Hải - Thành viên HĐQT SBH.

Kết quả nổi bật trong năm 2021

Mặc dù trong những tháng đầu năm 2021, Công ty đã phải thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh tình hình thủy văn không thuận lợi, chịu ảnh hưởng diễn biến khí hậu thất thường, khu vực Nam Trung Bộ nắng nóng, khô hạn kéo dài trên diện rộng, lưu lượng nước về hồ thực tế trong 9 tháng đầu năm 2021 rất thấp, chỉ bằng 35-40% so với trung bình nhiều năm. Đồng thời, dịch bệnh Covid-19 cũng làm ảnh hưởng đến việc cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ cho công tác sửa chữa, bảo dưỡng các hệ thống thiết bị Nhà máy, công trình và việc tăng phụ tải đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới công tác phát điện của Công ty.

Ông Trần Lý - Tổng Giám đốc SBH báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm dày dạn trong công tác quản lý, điều hành, Ban lãnh đạo Công ty đã cụ thể hóa các mục tiêu, triển khai quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các giải pháp trong công tác bảo dưỡng, sửa chữa; đồng thời tập trung chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thiết bị, hạn chế sự cố chủ quan, nhằm nâng cao độ tin cậy, tính sẵn sàng của các tổ máy để đáp ứng tốt nhiệm vụ phát điện. Ngoài ra, Công ty còn được sự quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo sát sao của Tổng công ty Phát điện 2, các Ban, Ngành địa phương cùng với sự nỗ lực, cố gắng quyết tâm cao độ của Ban Lãnh đạo, toàn thể cán bộ người lao động, cũng như tăng cường theo dõi, bám sát diễn biến tình hình thủy văn để linh hoạt trong chiến lược chào giá. Qua những nỗ lực, Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua. Cụ thể, sản lượng điện phát cả năm là 729,032 triệu kWh (đạt 127% kế hoạch); tổng doanh thu đạt 133,93 % kế hoạch và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 được ĐHĐCĐ thông qua là 25%.

Ông Nguyễn Văn Tặng - Chủ tịch Hội đồng quản trị SBH cùng cổ đông thảo luận các nội dung trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Mục tiêu năm 2022: phấn đấu mức chi trả cổ tức là 15%

Phát huy sự nỗ lực và đồng thuận của toàn thể CB-NLĐ trong năm 2021, bước vào năm 2022, Công ty quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu tổng quát là đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn và kinh tế theo yêu cầu của Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia; Hoàn thành kế hoạch sản xuất điện do các cấp giao; sản xuất và kinh doanh có lãi; nghiên cứu, phát triển và áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến; tăng cường quản trị doanh nghiệp đảm bảo tăng doanh thu, giảm chi phí để nâng cao hiệu quả hoạt động; hoàn thiện cơ chế điều hành của Công ty, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển Công ty bền vững.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên SBH năm 2022, tất cả các cổ đông đều đồng thuận thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, với sản lượng điện phát 577 triệu kWh; tổng doanh thu 688.505 triệu đồng; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 160.995 triệu đồng; đặc biệt là đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ cho cô đông tỷ lệ 15%/vốn điều lệ.

Năm 2022, là năm thứ 14 trong hành trình hoạt động phát triển của SBH theo mô hình công ty cổ phần. Công ty luôn vững tin rằng, với nền tảng về nhân lực, tài chính, kinh nghiệm, ... SBH sẽ đủ tiềm lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, góp phần thực hiện thành công kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2021-2025, khẳng định vị thế của  SBH trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện năng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.   

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ năm 2022 đã kết thúc trong không khí tin tưởng, hiểu biết, thể hiện niềm tin sâu sắc của các cổ đông vào những nỗ lực của SBH để hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn tới, tiếp tục đưa Công ty ngày càng phát triển vững mạnh trong cơ chế thị trường phát điện cạnh tranh như hiện nay./.

                                                                                                                                                                                       Tin: Hồng Thanh; Ảnh: Minh Lương

                                                             

Cùng với Cách mạng công nghiệp 4.0, các doanh nghiệp giờ đây không thể thờ ơ với những tác động của chuyển đổi số. Nếu không chuyển đổi số các doanh nghiệp sẽ tụt hậu, giảm sức cạnh tranh và không thể đuổi kịp so với các doanh nghiệp cùng ngành.

Ca trực vận hành tại Phòng điều khiển trung tâm Nhà máy Thủy điện Quảng Trị

 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã chọn chủ đề năm 2021 là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam” với mục tiêu tích hợp công nghệ số và mô hình quản trị phù hợp quá trình ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào sản xuất, kinh doanh. Phấn đấu hết năm 2022, EVN cơ bản chuyển đổi hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số. Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng và cần thiếtCông ty Thủy điện Quảng Trị  đã đặc biệt quan tâm, chú trọng và thúc đẩy CBCNV tìm hiểu, học tập, thực hiện và triển khai các công tác liên quan đến công nghệ số, dữ liệu số... để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanhchuyển đổi các hoạt động quản lý thủ công bằng sổ sách, giấy tờ sẽ chuyển sang quản lý bằng hình thức điện tử; Các hoạt động chưa tự động được chuyển thành tự động; Áp dụng các công nghệ mới thay thế cho các công nghệ cũ lạc hậu, tận dụng sức mạnh của công nghệ số, dữ liệu số để gia tăng hiệu quả hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động trong toàn Tập đoàn.

Trong thời gian vừa qua, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) đã tổ chức khóa đào tạo “Chiến lược doanh nghiệp số” dành cho các cấp Lãnh đạo; tiếp tục triển khai tầm nhìn, mục tiêu và chiến lược trong công tác chuyển đổi số cho cấp quản lý, chuyên viên tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên thông qua khóa đào tạo “Chiến lược và triển khai chuyển đổi số”. Bên cạnh đó, nhằm khuyến khích sự tìm tòi học hỏi, nâng cao trình độ của mỗi CBCNV trong việc áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, EVNGENCO2 đã tổ chức thành công cuộc thi trắc nghiệm trên phần mềm Elearning “Tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số” và cuộc thi viết “EVNGENCO2 với công cuộc chuyển đổi số” năm 2021.

Xác định mục tiêu và hành động cụ thể trong từng lĩnh vực, Công ty Thủy điện Quảng Trị đã xây dựng đội ngủ nhân sự để đẩy mạnh triển khai các giải pháp đảm bảo chất lượng và tiến độ.

- Đối với lĩnh vực sản xuất, trọng tâm là các phần việc liên quan đến hệ thống phần mềm Quản lý kỹ thuật (PMIS), sửa chữa bảo dưỡng tin cậy RCM (Reliability Centered Maintenance), Công ty đã mời Công ty Điện lực Viễn thông và Công nghệ thông tin (EVNICT) tổ chức  Bồi huấn, đào tạo các phân hệ trên phần mềm QLKT. Bên cạnh đó, các Quy trình vận hành và xử lý sự cố các thiết bị cũng đang được số hóa…cơ bản hoàn thành đạt hơn 95% kế hoạch.
 

- Lĩnh vực đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn các hạng mục công trình, Công ty triển khai đẩy mạnh áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng đáp ứng yêu cầu theo Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT, Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT sửa đổi thông tư 04/2017/TT-BKHĐT và Lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu theo quy định tại Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ứng dụng công nghệ mới trong công tác khảo sát thiết kế, lưu trữ các hồ sơ dự án công trình dưới dạng điện tử, hoàn thiện công tác đánh giá chất lượng nhà thầu...

- Lĩnh vực quản trị nội bộ, trong những năm qua Công ty đã triển khai Văn phòng điện tử (E-Office) để giải quyết công việc và đem lại hiệu quả. Hiện nay, bước đầu triển khai ứng dụng Văn phòng số (Digital Office), đây là hệ thống quản lý tập trung có thể tra cứu, tìm kiếm văn bản liên quan đến công việc, thực hiện ký số và phát hành/lưu trữ văn bản điện tử.

- Đối với ứng dụng công nghệ của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào các lĩnh vực, đã triển khai lắp đặt camera giám sát thao tác, giám sát thiết bị-công trình, đo mực nước, quản lý theo dõi hồ đập... phục vụ công tác vận hành và kiểm tra ghi thông số thiết bị từ xa, từ đó đã thực hiện cắt giảm một số vị trí nhân viên vận hành thiết bị phụ trợ. Đặc biệt trong bối cảnh xã hội bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Công ty cũng thường xuyên tổ chức Hội họp, triển khai học tập trực tuyến qua các phần mềm: Elearning, Zoom.us... đã phát huy tối đa hiệu quả, giảm được nhiều chi phí so với tổ chức hội họp, học tập trực tiếp.

CBCNV thực hành làm việc với phầm mềm QLKT (PMIS)

Lớp học bồi huấn sử dụng phầm mềm QLKT (PMIS)

Công ty Thủy điện Quảng Trị đã thực hiện tuyên truyền về công cuộc chuyển đổi số thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng trên website của Công ty, D-office, Elearning, Zoom.us... triển khai kịp thời các giải pháp liên quan đến công nghệ số, dữ liệu số; góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động  của CBCNV. Trong thời gian tới, chúng tôi kỳ vọng rằng trong quá trình áp dụng chuyển đổi số sẽ cắt giảm được nhiều chi phí sản xuất, Lãnh đạo ra quyết định nhanh chóng và chính xác nhờ hệ thống báo cáo thông suốt kịp thời, tối ưu hóa được năng suất làm việc của CBCNV, giúp tăng hiệu quả hoạt động trong sản xuất kinh doanh của Công ty, cũng như trong EVNGENCO2; góp phần vào hoàn thành tốt mục tiêu chuyển đổi số trong EVN: “Cơ bản hoàn thành vào năm 2022, đưa EVN trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025”.


                                                                                                                                                                                                                               Lê Phương

Cùng với Cách mạng công nghiệp 4.0, các doanh nghiệp giờ đây không thể thờ ơ với những tác động của chuyển đổi số. Nếu không chuyển đổi số các doanh nghiệp sẽ tụt hậu, giảm sức cạnh tranh và không thể đuổi kịp so với các doanh nghiệp cùng ngành.

Ca trực vận hành tại Phòng điều khiển trung tâm Nhà máy Thủy điện Quảng Trị

 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã chọn chủ đề năm 2021 là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam” với mục tiêu tích hợp công nghệ số và mô hình quản trị phù hợp quá trình ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào sản xuất, kinh doanh. Phấn đấu hết năm 2022, EVN cơ bản chuyển đổi hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số. Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng và cần thiếtCông ty Thủy điện Quảng Trị  đã đặc biệt quan tâm, chú trọng và thúc đẩy CBCNV tìm hiểu, học tập, thực hiện và triển khai các công tác liên quan đến công nghệ số, dữ liệu số... để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanhchuyển đổi các hoạt động quản lý thủ công bằng sổ sách, giấy tờ sẽ chuyển sang quản lý bằng hình thức điện tử; Các hoạt động chưa tự động được chuyển thành tự động; Áp dụng các công nghệ mới thay thế cho các công nghệ cũ lạc hậu, tận dụng sức mạnh của công nghệ số, dữ liệu số để gia tăng hiệu quả hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động trong toàn Tập đoàn.

Trong thời gian vừa qua, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) đã tổ chức khóa đào tạo “Chiến lược doanh nghiệp số” dành cho các cấp Lãnh đạo; tiếp tục triển khai tầm nhìn, mục tiêu và chiến lược trong công tác chuyển đổi số cho cấp quản lý, chuyên viên tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên thông qua khóa đào tạo “Chiến lược và triển khai chuyển đổi số”. Bên cạnh đó, nhằm khuyến khích sự tìm tòi học hỏi, nâng cao trình độ của mỗi CBCNV trong việc áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, EVNGENCO2 đã tổ chức thành công cuộc thi trắc nghiệm trên phần mềm Elearning “Tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số” và cuộc thi viết “EVNGENCO2 với công cuộc chuyển đổi số” năm 2021.

Xác định mục tiêu và hành động cụ thể trong từng lĩnh vực, Công ty Thủy điện Quảng Trị đã xây dựng đội ngủ nhân sự để đẩy mạnh triển khai các giải pháp đảm bảo chất lượng và tiến độ.

- Đối với lĩnh vực sản xuất, trọng tâm là các phần việc liên quan đến hệ thống phần mềm Quản lý kỹ thuật (PMIS), sửa chữa bảo dưỡng tin cậy RCM (Reliability Centered Maintenance), Công ty đã mời Công ty Điện lực Viễn thông và Công nghệ thông tin (EVNICT) tổ chức  Bồi huấn, đào tạo các phân hệ trên phần mềm QLKT. Bên cạnh đó, các Quy trình vận hành và xử lý sự cố các thiết bị cũng đang được số hóa…cơ bản hoàn thành đạt hơn 95% kế hoạch.
 

- Lĩnh vực đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn các hạng mục công trình, Công ty triển khai đẩy mạnh áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng đáp ứng yêu cầu theo Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT, Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT sửa đổi thông tư 04/2017/TT-BKHĐT và Lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu theo quy định tại Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ứng dụng công nghệ mới trong công tác khảo sát thiết kế, lưu trữ các hồ sơ dự án công trình dưới dạng điện tử, hoàn thiện công tác đánh giá chất lượng nhà thầu...

- Lĩnh vực quản trị nội bộ, trong những năm qua Công ty đã triển khai Văn phòng điện tử (E-Office) để giải quyết công việc và đem lại hiệu quả. Hiện nay, bước đầu triển khai ứng dụng Văn phòng số (Digital Office), đây là hệ thống quản lý tập trung có thể tra cứu, tìm kiếm văn bản liên quan đến công việc, thực hiện ký số và phát hành/lưu trữ văn bản điện tử.

- Đối với ứng dụng công nghệ của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào các lĩnh vực, đã triển khai lắp đặt camera giám sát thao tác, giám sát thiết bị-công trình, đo mực nước, quản lý theo dõi hồ đập... phục vụ công tác vận hành và kiểm tra ghi thông số thiết bị từ xa, từ đó đã thực hiện cắt giảm một số vị trí nhân viên vận hành thiết bị phụ trợ. Đặc biệt trong bối cảnh xã hội bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Công ty cũng thường xuyên tổ chức Hội họp, triển khai học tập trực tuyến qua các phần mềm: Elearning, Zoom.us... đã phát huy tối đa hiệu quả, giảm được nhiều chi phí so với tổ chức hội họp, học tập trực tiếp.

CBCNV thực hành làm việc với phầm mềm QLKT (PMIS)

Lớp học bồi huấn sử dụng phầm mềm QLKT (PMIS)

Công ty Thủy điện Quảng Trị đã thực hiện tuyên truyền về công cuộc chuyển đổi số thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng trên website của Công ty, D-office, Elearning, Zoom.us... triển khai kịp thời các giải pháp liên quan đến công nghệ số, dữ liệu số; góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động  của CBCNV. Trong thời gian tới, chúng tôi kỳ vọng rằng trong quá trình áp dụng chuyển đổi số sẽ cắt giảm được nhiều chi phí sản xuất, Lãnh đạo ra quyết định nhanh chóng và chính xác nhờ hệ thống báo cáo thông suốt kịp thời, tối ưu hóa được năng suất làm việc của CBCNV, giúp tăng hiệu quả hoạt động trong sản xuất kinh doanh của Công ty, cũng như trong EVNGENCO2; góp phần vào hoàn thành tốt mục tiêu chuyển đổi số trong EVN: “Cơ bản hoàn thành vào năm 2022, đưa EVN trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025”.


                                                                                                                                                                                                                               Lê Phương

Ngày 17/5, tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH), Đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đến làm việc và kiểm tra công tác An toàn Vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và chương trình thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022.

Đoàn công tác kiểm tra tại Đập tràn Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ

Đoàn công tác do ông Đại Ngọc Giang, Phó Trưởng Ban An toàn EVN làm Trưởng đoàn. Cùng tham gia đoàn công tác có đại diện Công đoàn EVN; Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường Công nghiệp – Bộ Công thương; Cục An toàn Lao động – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Ban Tổ chức & Nhân sự EVN; đại diện Tổng công ty Phát điện 2 có ông Phạm Quốc Vẻ - Phó trưởng Ban An toàn.

Đoàn công tác kiểm tra tại Phòng điều khiển trung tâm

Đón tiếp và làm việc với đoàn công tác có ông Trần Lý – Tổng Giám đốc, các Phó TGĐ và các phòng chức năng của SBH.

Quang cảnh buổi làm việc

Đại diện Công ty, ông Trần Lý – Tổng Giám đốc SBH báo cáo với đoàn công tác những nội dung công việc Công ty đã triển khai thực hiện, cụ thể là: Công ty đã và đang triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022; Tổ chức thông tin tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua thực hiện tốt công tác ATVSLĐ; Tổ chức huấn luyện ATVSLĐ, PCCC cho người lao động; Thực hiện tốt công tác chăm sóc, khám sức khỏe định kỳ cho CB-NLĐ; Thực hiện kiểm định đầy đủ các máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; Thực hiện đánh giá rủi ro về an toàn trong sản xuất theo định kỳ và đưa ra các giải pháp kiểm soát giảm thiểu rủi ro; Trang bị đầy đủ dụng cụ an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân cho CB-NLĐ; Thực hiện đo kiểm môi trường lao động theo định kỳ để đảm bảo môi trường làm việc cho người lao động, …

Ông Trần Lý, Tổng Giám đốc SBH báo cáo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã kiểm tra các nội dung công việc như: Chương trình thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022; Công tác tổ chức bộ máy thực hiện ATVSLĐ; Công tác huấn luyện ATVSLĐ, an toàn điện; Việc quản lý, đánh giá rủi ro về ATVSLĐ; Việc trang bị, sử dụng, bảo quản trang thiết bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho NLĐ; Việc quản lý máy móc, vật tư, thiết bị và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt; Tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, quy định và biện pháp an toàn trong sản xuất; Công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Ngoài việc kiểm tra hồ sơ, tài liệu, Đoàn công tác còn đi kiểm tra thực tế hiện trường tại các hạng mục trọng điểm như: Đập tràn; Cửa nhận nước; kiểm tra thực tế việc ghi chép sổ sách, phiếu thao tác, phiếu công tác tại Phòng điều khiển trung tâm của Nhà máy; kiểm tra các máy phát Diesel dự phòng, kiểm tra tủ thuốc y tế tại một số vị trí, …

Kết luận buổi làm việc, ông Đại Ngọc Giang - Trưởng đoàn công tác đánh giá cao các nội dung SBH đã thực hiện trong thời gian qua và Công ty đã chấp hành nghiêm túc các quy định của Tập đoàn và các văn bản, quy định của các cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực ATVSLĐ; cũng như việc triển khai thực hiện kế hoạch tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 do EVN phát động. Đồng thời, đoàn công tác đề nghị SBH tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và làm tốt hơn nữa công tác ATSLĐ; bổ sung kế hoạch ứng cứu khẩn cấp và tổ chức diễn tập cho CB-NLĐ; thực hiện khám sức khỏe 6 tháng/lần và phát hiện bệnh nghề nghiệp đối với người lao động làm nghề công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động an tâm công tác, gắn bó lâu dài với Công ty./.

                                                                                                                                                                                             Hồng Thanh

Đây là chủ đề của Hội thảo quốc tế được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức chiều 26/4. Hội thảo diễn ra theo hình thức trực tiếp (tại Hà Nội), đồng thời kết nối trực tuyến đến các công ty trong EVN trên toàn quốc. 

Tham dự hội thảo có: Ông Trần Đình Nhân – Tổng giám đốc EVN, ông Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN, ông Nguyễn Đức Cường – Thành viên HĐTV EVN, ông Ngô Sơn Hải – Phó Tổng giám đốc EVN, ông Võ Quang Lâm – Phó Tổng giám đốc EVN, ông Đỗ Đức Hùng – Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam. 

Tham dự hội thảo còn có nhiều chuyên gia, nhà tư vấn, đối tác trong và ngoài nước. 

Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo, các đại biểu được nghe Ban Kỹ thuật – sản xuất (EVN) trình bày tổng quan về hệ thống điện EVN, các thách thức trong công tác quản lý vận hành năm 2022 và các năm tiếp theo. Những năm gần đây, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đẩy mạnh chuyển đổi số, không ngừng ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào trong các lĩnh vực hoạt động. Tập đoàn đang tận dụng sức mạnh của công nghệ số, dữ liệu số để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo giá trị gia tăng mới, đặc biệt chú trọng đến việc ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý kỹ thuật, công tác vận hành nguồn điện, lưới điện.
Các đại biểu, diễn giả ngoài EVN gồm có: Đại diện Công ty TNHH Năng lượng JERA Việt Nam trình bày chuyên đề “Tổng quan về nhà máy điện số”; Công ty TNHH AES Việt Nam trình bày chuyên đề “Công tác quản lý vận hành tại nhà máy nhiệt điện BOT Mông Dương 2”; Công ty TNHH Lưới điện Phương Nam CSG (Trung Quốc) trình bày chuyên đề “Xây dựng lưới điện số để thúc đẩy chuyển đổi vận hành và quản lý lưới điện” và chuyên đề “Số hóa lưới điện truyền tải: công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong vận hành và bảo dưỡng lưới điện truyền tải”. Tập đoàn Điện lực TNB (Malaysia) trình bày chuyên đề “Chiến lược quản lý tài sản lưới điện phân phối của TNB: Triền vọng tương lai thông qua số hóa và phân tích dữ liệu”.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân tặng quà kỷ niệm của EVN tới các diễn giả tại hội thảo

Hội thảo này cũng góp phần thúc đẩy quá trình ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý kỹ thuật của EVN, hướng đến mục tiêu EVN cơ bản hoàn thành chuyển đổi số vào năm 2022 và đến năm 2025 trở thành doanh nghiệp hoạt động trên môi trường số.Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải đánh giá cao các chuyên đề được trình bày tại hội thảo, qua đó giúp EVN có thêm những góc tiếp nhận mới về ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý vận hành lưới điện và nhà máy điện. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Theo: Xuân Tiến - EVN

 Để tiếp cận các công nghệ mới và ứng dụng tốt hơn trong công tác quản lý kỹ thuật và nâng cao hiệu quả quá trình sản xuất, vào ngày 22/4/2022, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) đã phối hợp với Công ty Cổ phần TELEMATIC tổ chức Hội thảo trực tuyến giới thiệu hệ thống giám sát trực tuyến máy biến áp do hãng GE chế tạo thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Quang cảnh Hội thảo tại Cơ quan Tổng công ty

Về phía EVNGENCO2, tham dự có ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng ban Kỹ thuật Sản xuất - chủ trì hội thảo, đại diện các ban chức năng và các đơn vị thuộc Tổng công ty tham dự qua hình thức trực tuyến. Về phía TELEMATIC, có ông Nguyễn Hữu Thắng - Giám đốc phụ trách kỹ thuật, ông Phạm Văn Hùng - Giám đốc phụ trách kinh doanh và các chuyên gia của hãng GE.

 TELEMATIC là đại diện chính thức của Tập đoàn GE tại Việt Nam, chuyên cung cấp các giải pháp thiết bị trong lĩnh vực ngành điện, đặc biệt là giải pháp công nghệ và thiết bị giám sát trực tuyến Máy biến áp (MBA) cho các MBA 110 kV, 220 kV, 500 kV do hãng GE chế tạo. Hệ thống giám sát trực tuyến MBA của GE đã được TELEMATIC triển khai lắp đặt cho các Nhà máy điện như: Nhà máy Thủy điện Se San 4, Nhà máy Thủy điện Sơn La, Thủy điện Yaly, Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ và các TBA 500kV/220kV thuộc Công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Tại Hội thảo, TELEMATIC cùng các chuyên gia GE đã giới thiệu các dòng sản phẩm của hãng GE được TELEMATIC cung cấp, trong đó tập trung vào các sản phẩm giám sát và chuẩn đoán tình trạng của MBA như DGA900 và MS3000 với các tính năng phân tích hàm lượng khí hòa tan trong dầu, giám sát tình trạng sứ, OLTC, bộ làm mát... Phần mềm GE Perception Fleet thu thập phân tích dữ liệu, đưa ra các cảnh báo và các kiến nghị hỗ trợ ra quyết định trong công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị.

Các tính năng của MS3000

Các đại biểu tham dự hội thảo đã tham gia thảo luận, trao đổi về công nghệ giám sát trực tuyến MBA do TELEMATIC. Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Thành Trung bày tỏ mong muốn trong thời gian tới TELEMATIC sẽ tiếp tục hợp tác, phối hợp chặt chẽ với EVNGENCO2 để thảo luận chi tiết, phân tích sâu hơn về các sản phẩm đã giới thiệu. Ông cũng đề nghị các Đơn vị chủ động phối hợp với TELEMATIC nghiên cứu công nghệ mà TELEMATIC đã giới thiệu, phân tích sự cần thiết, tính hiệu quả từ đó có các đề xuất lắp đặt phù hợp với tình hình thực tế thiết bị tại Đơn vị mình.

Trong bối cảnh hiện nay, công tác Chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất là hết sức quan trọng để góp phần hoàn thành mục tiêu chung của EVNGENCO2 là trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025, trong đó chuyển đổi số cơ bản hoàn thành trong năm 2022. Do đó, Hội thảo là một cơ hội rất tốt để các Đơn vị tiếp cận các giải pháp công nghệ mới nhằm ứng dụng tốt hơn trong công tác quản lý kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động.

                                                                                                                                                                                                                                                                                     Trọng Nghĩa – Ban KTSX

Ngày 18/4/2022, tại phòng họp Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (tỉnh Phú Yên), Đoàn công tác của Cục Quản lý Tài nguyên nước – Bộ Tài nguyên và Môi trường do ông Trần Vĩnh làm Cục trưởng đã làm việc với các Cơ quan và đơn vị quản lý, vận hành các hồ chứa tại tỉnh Gia Lai và tỉnh Phú Yên nhằm rà soát, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.

Ông Châu Trần Vĩnh, Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước chủ trì buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có đại diện Vụ Nông nghiệp (Văn phòng Chính phủ);  Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc tỉnh Gia Lai và tỉnh Phú Yên;  Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Gia Lai; Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam; Các đơn vị quản lý, vận hành các hồ chứa trên lưu vực sông Ba; Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ; Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước Ngô Mạnh Hà cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 333/TB-VPCP ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, trong đó giao Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá việc vận hành xả lũ của các hồ chứa trong thời gian mưa lũ vừa qua, tổ chức rà soát các quy trình vận hành liên hồ chứa để kịp thời điều chỉnh, đảm bảo vận hành phù hợp, hiệu quả, khắc phục những bất cập trong vận hành liên hồ chứa, đặc biệt là trên các lưu vực sông Miền Trung, Tây Nguyên. 

Theo đó, để đảm bảo nhiệm vụ nêu trên, Cục Quản lý Tài nguyên nước đã thành lập đoàn công tác làm việc với các Cơ quan và đơn vị quản lý vận hành hồ chứa để rà soát quy trình vận hành liên hồ; tổng hợp ý kiến đề xuất, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa và khảo sát thực địa tại các hồ chứa trong quy trình liên hồ thuộc lưu vực sông Ba.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị quản lý vận hành hồ chứa báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quy trình vận hành liên hồ trên lưu vực sông Ba và đề xuất, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung một số nội dung điển hình như: (i) hiệu chỉnh các nội dung liên quan đến công tác dự báo, cảnh báo mưa, lũ; công tác vận hành xả điều tiết hồ chứa; (ii) điều chỉnh thời gian mùa lũ trong khoản 1, điều 2 của Quyết định 878/QĐ-TTg đối với hồ Ayun Hạ nhằm phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo việc cấp nước sản xuất cho hạ du; (iii) xây dựng kế hoạch quản lý lũ tổng hợp và lập bản đồ lũ lụt vùng hạ du các công trình trên lưu vực sông Ba để chủ động nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác phòng chống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do lũ gây ra; (iv) bổ sung quy định cung cấp thông tin quan trắc, dự báo tại các trạm thủy văn Củng Sơn và Phú Lâm cho Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Gia Lai để có thông tin, chủ động trong việc vận hành hồ Ia M’lah; (v) sớm số hóa quy trình vận hành liên hồ chứa, cung cấp tài khoản cho các địa phương theo dõi, chỉ đạo, để công khai minh bạch, trách nhiệm để chủ động làm tốt công tác chỉ đạo, vận hành tại địa phương; (vi) nghiên cứu phần mềm tính toán dự báo lũ đến các Trạm quan trắc cũng như các hồ chứa từ lượng mưa đo được hoặc từ lượng mưa dự báo và điều hành xả lũ ngay, không chờ đến khi lũ đã tập trung mới điều hành xả lũ; (vii) cần có một cơ quan đủ năng lực, quyền hạn để điều hành các đơn vị vận hành liên hồ chứa; (viii) số liệu quan trắc của ngành Khí tượng Thủy văn phải được cung cấp ngay để có thể điều hành xả lũ có lợi nhất, hạn chế mức độ ngập lụt cho hạ du; …

Ông Trần Lý – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Châu Trần Vĩnh - Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước gửi lời cảm ơn và đánh giá cao sự chuẩn bị, phối hợp của các cơ quan, đơn vị quản lý, vận hành các hồ chứa. Đồng thời, Cục trưởng cũng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Quy trình vận hành liên hồ trong thời gian qua, đặc biệt là đã vận hành an toàn công trình, cắt giảm lũ cho hạ du và cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng nước tại địa phương trong mùa khô.

Ông Châu Trần Vĩnh, Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh cho biết, Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba được xây dựng trên cơ sở tính toán, xem xét đầy đủ số liệu khí tượng thủy văn, tình hình vận hành của các hồ chứa đến năm 2017, đồng thời tính toán đối với kịch bản dòng chảy bất lợi (lũ lụt, hán hán) trong chuỗi số liệu từ năm 1978 đến năm 2017. Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện các quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba đã mang lại nhiều hiệu quả rõ rệt, góp phần tham gia cắt giảm lũ, cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cho nhân dân vùng hạ du sông Ba.

Qua cuộc họp, Cục trưởng đề nghị các cơ quan và đơn vị quản lý vận hành hồ chứa trên lưu vực sông Ba tăng cường chia sẻ những sáng kiến, kinh nghiệm; nêu cao tinh thần chủ động, phối hợp cung cấp thông tin để đưa ra những quyết định điều hành tốt nhất, nhằm đảm bảo hài hòa các mục tiêu sử dụng nước, tổng hợp nguồn nước và phòng chống tác hại do nước gây ra. Trên cơ sở các ý kiến đề xuất tại cuộc họp, Cục sẽ tiếp thu, nghiên cứu toàn diện nhằm có những kiến nghị kịp thời lên các cấp để điều chỉnh, đảm bảo vận hành phù hợp, hiệu quả, khắc phục những bất cập trong vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba trong thời gian sắp tới./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Hồng Thanh

Sáng ngày 12/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tự động hóa ngành Điện trong xu thế chuyển đổi số theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến và được livestream trên trang Fanpage Điện lực Việt Nam, Youtube Điện lực Việt Nam - EVNNews. Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) đã mang đến Hội nghị 02 hệ thống tự động do CBCNV trong Tổng công ty tự nghiên cứu, phát triển và ứng dụng.

Tham dự hội nghị, có ông Đinh Thế Phúc – Vụ trưởng Vụ năng lượng, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; ông Bùi Quốc Hùng – Phó Cục trưởng Cục Điện lực và năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương); TS. Dương Nguyên Bình – Phó Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam; ông Võ Văn Yên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP. Hồ Chí Minh.

Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có ông Dương Quang Thành – Chủ tịch Hội đồng Thành viên chủ trì Hội nghị cùng sự tham dự của các Đơn vị trong toàn EVN. Về phía EVNGENCO2, có ông Trần Phú Thái – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Trương Hoàng Vũ – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban chức năng EVNGENCO2 và đại diện Lãnh đạo Công ty CP Thuỷ điện A Vương, Công ty CP Thuỷ điện Sông Ba Hạ.

Quang cảnh hội nghị

Chuyển đổi số trong Tập Đoàn Điện lực Việt Nam nói chung và Tổng công ty Phát điện 2 nói riêng là một nhiệm vụ rất quan trọng và dài hơi. Năm 2021, EVN đã xây dựng và ban hành "Đề án tổng thể Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam", chọn chủ đề năm là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, đây như bước khởi động, giúp chuyển đổi nhận thức trong từng CBCNV, Người lao động, thúc đẩy và mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý, vận hành hệ thống điện liên tục, an toàn và ổn định. Cũng từ đây, Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam và các đơn vị trực thuộc đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 thực hiện quyết tâm cơ bản hoàn thành chuyển đổi số vào năm 2022, chuyển đổi hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số vào năm 2025, trong đó, công tác tự động hóa đóng vai trò hết sức quan trọng trong các lĩnh vực chuyển đổi số, nhất là trong lĩnh vực sản xuất. 

Tại hội nghị, Tập đoàn điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên báo cáo kết quả đã thực hiện, đồng thời trao đổi, thảo luận, học hỏi kinh nghiệm và hợp tác với các đối tác với mục tiêu tạo ra nhiều sản phẩm ứng dụng về tự động hóa và chuyển đổi số mang lại hiệu quả cao. Các đối tác ngoài EVN như Seimens, Sembcorp, ATS, Hitachi Energy, Andritz,... đã mang đến những hệ thống, bài tham luận về vai trò tầm quan trọng của dữ liệu khi nguồn năng lượng tái tạo chiếm tỷ lệ cao trong hệ thống điện Việt Nam; Tự động hoá và giải pháp chuyển đổi số trong vận hành và bảo trì nhà máy thuỷ điện;…

Các đơn vị  của EVN cũng đã mang đến trưng bày các hệ thống mang tính ứng dụng cao như: Hệ thống Điều khiển từ xa vệ sinh cách điện bằng nước áp lực cao lưới điện 22 kV (Tổng công ty Điện lực miền Nam), Hệ thống dự báo và giám sát điện mặt trời mái nhà (Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh), Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý đường dây truyền tải điện (Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc Gia), Giải pháp chế tạo Robot vệ sinh sơn bồn kim loại (Tổng công ty Phát điện 3),…

Gian trưng bày sản phẩm của EVNGENCO2

Về phía EVNGENCO2 đã mang đến Hội nghị “Hệ thống cảnh báo từ xa cho hạ du khi xả nước điều tiết và vận hành phát điện Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ” của Công ty CP Thuỷ điện Sông Ba Hạ và “Hệ thống giám sát thiết bị online Nhà máy Thủy điện A Vương” của Công ty CP Thuỷ điện A Vương. Các hệ thống này đã thu hút được nhiều khách mời đến xem và tìm hiểu, trong đó mô hình Hệ thống Cảnh báo từ xa được đánh giá cao bởi đối với các nhà máy thuỷ điện thì việc đảm bảo cho vùng hạ du an toàn là vô cùng quan trọng. Hệ thống giúp nâng cao hiệu quả cảnh báo lũ khi vận hành phát điện, được thiết kế và chế tạo với công nghệ hiện đại, dễ vận hành, độ tin cậy cao dựa trên nền tảng điều khiển thông qua sóng điện thoại GSM. Khi Nhà máy vận hành hồ chứa cần thông báo thông tin điều tiết hồ chứa/xả nước qua tràn/chạy máy phát điện…, người điều khiển sẽ soạn bằng tin nhắn SMS hoặc cuộc gọi thoại, hệ thống cảnh báo từ xa sẽ tự động kích hoạt 17 trạm cảnh báo từ xa và tự động phát toàn bộ nội dung thông báo ra hệ thống loa phóng thanh công suất lớn đã được lắp đặt rộng rãi cho nhân dân vùng hạ du biết và chủ động phòng tránh.

 Trong chương trình làm việc của Hội nghị, ông Ngô Việt Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy điện A Vương đã trình bày tham luận “Hệ thống giám sát online nhiệt độ và thiết bị nhà máy Thủy điện A Vương”. Theo đó, hệ thống giám sát này giúp giảm số nhân công đi kiểm tra và nhập dữ liệu, đồng thời tạo bộ cơ sở dữ liệu quá khứ, sẵn sàng cho việc chuyển đổi số tại Nhà máy. Đây là hệ thống do Đơn vị nghiên cứu và áp dụng, không thuê đơn vị bên ngoài thực hiện, qua đó trực tiếp giảm chi phí đầu tư, gián tiếp tăng lợi nhuận cho công ty con và công ty mẹ.

Ông Dương Quang Thành – Chủ tịch HĐTV EVN tham quan gian hàng EVNGENCO2.

Ông Trương Hoàng Vũ – Tổng Giám đốc EVNGENCO2 chia sẻ “Hội nghị Tự động hoá EVN 2022 lần này là một hội nghị quan trọng đối với ngành điện Việt Nam và với các đơn vị thành viên. Đây là cơ hội đối với các đồng chí lãnh đạo cũng như đội ngũ điều hành, vận hành để trao đổi và học tập kinh nghiệm. Đối với Tổng công ty Phát điện 2, những mô hình được trưng bày tại hội nghị đều có những ứng dụng riêng giúp tự động trong quá trình vận hành. Các bài tham luận, trình bày của các đối tác ngoài EVN đã cung cấp thêm nhiều thông tin hữu ích, giúp các đại biểu tham dự hiểu thêm các bước Tiếp cận – Phân tích – Hành động trong quá trình tự động hoá, chuyển đổi số, gíup thực hiện mục tiêu đưa những nhà máy điện trở thành “những nhà máy điện số”, giúp Tập đoàn, các Tổng công ty vươn mình, sớm hoà nhập công cuộc tự động hoá, chuyển đổi số trên toàn thế giới. Còn đối với hệ thống Cảnh báo từ xa, trong thời gian tới nếu hệ thống đáp ứng được những yêu cầu đề ra thì với vai trò là lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 2, chúng tôi sẽ có những bước triển khai chung cho các nhà máy thuỷ điện của EVNGENCO2 và nghiên cứu cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam “tự động hoá ngành điện” trong xu thế tự động hoá, chuyển đổi số hiện nay.

Ông Ngô Việt Hưng – Chủ tịch HĐQT Cty CP Thuỷ điện A Vương trình bày tham luận tại Hội nghị

Cũng tại hội nghị, EVN đã công bố quyết định và trao giấy chứng nhận sản phẩm "Make by EVN" cho 6 sản phẩm “Make by EVN” gồm: Công tơ điện tử CPCEMEC; Chương trình quản lý mất điện trên sơ đồ đơn tuyến OMS; Trạm sạc nhanh ô tô điện; Phần mềm thu thập dữ liệu công tơ đo đếm; Thiết bị chỉ thị và cảnh báo sự cố trên lưới điện trung áp (SRFI) và Hệ thống cảnh báo sự cố lưới điện (FDS); và Số hóa công tác điều độ lưới điện. Các sản phẩm trên thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung, Tổng công ty Điện lực TPHCM, Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội và Công ty Viễn thông Điện lực và công nghệ thông tin. Đây là 6 trong số 28 sản phẩm được đăng ký "Make by EVN" vào năm 2021.

Sau một ngày tập trung làm việc, trao đổi, Hội nghị Tự động hoá EVN 2022 đã kết thúc thành công. Các đơn vị nói chung và Tổng công ty Phát điện 2 nói riêng đều có thêm những thông tin hữu ích, những kinh nghiệm thực tiễn để tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, công nghệ số vào công tác sản xuất, vận hành các nhà máy, cung ứng dịch vụ... Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ và tự động hoá vận hành hệ thống điện cần đảm bảo đạt được các mục tiêu: Tự động hoá trước hết để đảm bảo an toàn, an toàn cho con người và cho thiết bị; Tự động hoá làm cho vận hành thiết bị và hệ thống điện linh hoạt hơn; Tự động hoá sẽ mang lại hiệu quả, hiệu quả từ tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí và hiệu quả trong quản trị chuyên nghiệp, như tinh thần chủ đề năm 2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”.
 

Tin: Ngọc Mai
Ảnh: Minh Lương

Ngày 12/4/2022, tại thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH) đã tham gia Hội nghị Tự động hóa EVN năm 2022 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức, với chủ đề “Tự động hóa ngành Điện trong xu thế Chuyển đổi số”. Tại Hội nghị, SBH đã mang đến sản phẩm “Ứng dụng Module đa năng HS/GMS Controoller V3.0 vào hệ thống cảnh báo từ xa, phục vụ công tác cảnh báo cho hạ du khi Nhà máy Thủy điện thực hiện xả nước điều tiết và vận hành phát điện” do CBNLĐ Công ty nghiên cứu, sáng tạo.

Các đại biểu tham quan gian hàng của EVNGENCO2 với sản phẩm “Hệ thống cảnh báo từ xa cho hạ du khi điều tiết nước qua tràn và

vận hành phát điện của Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ

Nhà máy Thuỷ điện Sông Ba Hạ nằm ở bậc thang cuối cùng của lưu vực sông Ba, nằm trên hai huyện Sơn Hòa, Sông Hinh tỉnh Phú Yên và huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai, từ Nhà máy đến vùng hạ du (tính đến thành phố Tuy Hòa) khoảng 60Km chạy dọc qua các huyện Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa, Phú Hòa, Đông Hòa và Thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên.

Với đặc điểm vùng hạ du sông Ba có nhiều dân cư sinh sống dọc theo hai bên bờ sông và lưu lượng lũ từ thượng nguồn đổ về sông Ba rất lớn. Đặc biệt, trong những năm gần đây, tình hình mưa lũ diễn biến ngày càng phức tạp do quá trình biến đổi của khí hậu. Do vậy, Công ty đặc biệt quan tâm và chú trọng đến việc làm sao để vận hành an toàn hồ chứa Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ, đồng thời đảm bảo an toàn tính mạng của nhân dân ở vùng hạ du sông Ba khi Nhà máy vận hành điều tiết nước qua tràn và chạy máy phát điện. Để thực hiện tốt điều này, từ năm 2011, Công ty đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương để lắp đặt và đưa vào sử dụng 6 trạm cảnh báo từ xa tại các khu đông dân cư của các xã, thị trấn vùng hạ du sông Ba. Hàng năm, Công ty đều tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng và đảm bảo hệ thống cảnh báo vận hành ổn định.

Để nâng cao hiệu quả việc cảnh báo lũ khi vận hành phát điện, cùng với yêu cầu về Tự động hóa và Chuyển đổi số trong EVN, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã nghiên cứu, ứng dụng và đưa vào vận hành thành công hệ thống cảnh báo cho hạ du khi điều tiết hồ chứa và vận hành phát điện thông qua thiết bị điện thoại thông minh. Đó là hệ thống cảnh báo từ xa thế hệ mới Mã hiệu HS/GSM Controller (cần trôn lơ) V3.0 được phát triển, ứng dụng nhằm đáp ứng tốt nhất các yêu cầu theo Chỉ thị số 15/CT-BCT ngày 13/5/2014 của Bộ Công Thương và Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ. Được thiết kế và chế tạo với công nghệ hiện đại, dễ vận hành và độ tin cậy cao; hệ thống dựa trên nền tảng điều khiển thông qua sóng điện thoại GSM, hiện đã phủ rộng khắp các vùng trên cả nước có mức độ tin cậy cao và ổn định trong các điều kiện thời tiết khác nhau. Điện thoại sử dụng để điều khiển hệ thống cảnh báo từ xa là các số điện thoại này đã được khai báo trước, nhằm đảm bảo tính bảo mật của hệ thống.

Khi Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ vận hành phát điện cần thông báo thông tin điều tiết nước qua tràn hoặc chạy máy phát điện…, nhân viên vận hành sẽ soạn bằng tin nhắn SMS hoặc cuộc gọi thoại, hệ thống cảnh báo từ xa sẽ tự động kích hoạt 17 trạm cảnh báo từ xa và tự động phát toàn bộ nội dung thông báo ra hệ thống loa phóng thanh công suất lớn đã được lắp đặt rộng rãi cho nhân dân vùng hạ du biết và chủ động phòng tránh.

Hình ảnh thực tế của Hệ thống cảnh báo từ xa

Nội dung thông báo sẽ được hệ thống phát hoàn toàn tự động theo nội dung cú pháp của tin nhắn SMS điều khiển. Trong đó bao gồm: Âm thanh còi hụ cảnh báo + Thông báo của đơn vị quản lý vận hành gồm Thời gian xả nước/chạy máy phát điện, Lưu lượng xả. Sau khi kết thúc, hệ thống tự động gửi tin nhắn phản hồi về cho người điều khiển biết kết quả việc thực hiện thông báo. Ngoài ra, người điều khiển cũng có thể gọi điện thoại trực tiếp đến hệ thống để thông báo ra loa phóng thanh đặt tại vùng hạ du. Việc điều khiển từ xa bằng tin nhắn SMS sẽ đáp ứng nhanh chóng, chính xác và kịp thời hơn khi cùng một lúc cần thông báo đến nhiều trạm cảnh báo khác nhau ở khu vực hạ du; hoặc khi cần thông báo nhiều lần đến các trạm cảnh báo. Việc này sẽ giảm được áp lực và khối lượng công việc của đơn vị quản lý vận hành hồ chứa trong quá trình điều tiết hồ chứa, chạy máy phát điện.

Tính đến năm 2021, SBH đã nghiên cứu, nâng cấp ứng dụng công nghệ mới và lắp đặt hoàn chỉnh 17 trạm cảnh báo từ xa tại các huyện vùng hạ du sông Ba. Để nâng cao hiệu quả làm việc của hệ thống, trước mùa mưa lũ hàng năm, Công ty phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin các huyện tổ chức các đợt tuyên truyền, phát tờ rơi về công tác phòng chống thiên tai cũng như cách nhận biết rõ về nội dung các thông báo của hệ thống khi nhà máy vận hành phát điện và điều tiết nước qua tràn.

Ngoài ra, để tăng cường công tác cảnh báo khi vận hành phát điện của Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ, để cảnh báo cho nhân dân vùng hạ du biết chủ động phòng tránh khi khởi động vận hành các tổ máy phát điện và khi tăng công suất ở mức lớn hơn 30 MW/lần tăng, ứng với mức lưu lượng tăng lớn hơn 60 m3/s/lần tăng. Công ty thực hiện thông báo cho bà con nhân dân vùng hạ du từ các bộ cảnh báo từ xa, thông báo nội dung vận hành máy để bà con nhân dân biết chủ động phòng tránh.

Vị trí lắp đặt 17 Trạm cảnh báo từ xa dọc theo hạ lưu Sông Ba

Ông Trần Lý – Tổng Giám đốc SBH chia sẻ: Công ty rất vinh dự là một trong hai đơn vị đại diện cho Tổng công ty Phát điện 2 tham gia trưng bày sản phẩm do Công ty nghiên cứu, chế tạo tại Hội nghị Tự động hóa EVN năm 2022. Có thể nói, việc nghiên cứu ứng dụng, lắp đặt và đưa vào vận hành thành công hệ thống cảnh báo cho hạ du khi điều tiết hồ chứa và vận hành phát điện thông qua sóng điện thoại đã và đang góp phần giúp nhân dân vùng hạ lưu sông Ba kịp thời tiếp nhận thông tin một cách nhanh nhất và chủ động phòng tránh những nguy cơ về lũ khi Nhà máy điều tiết nước qua tràn trong mùa mưa; đồng thời phòng tránh tai nạn đuối nước khi Nhà máy chạy máy phát điện trong mùa khô, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản nhân dân. Trong thời gian tới, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tiếp tục phối hợp với các địa phương vùng hạ du sông Ba khảo sát các vị trí trọng yếu mới cần trang bị bổ sung hệ thống cảnh báo từ xa, nâng cao hơn nữa năng lực cảnh báo cho hạ du sông Ba khi Nhà máy thực hiện điều tiết nước qua tràn và vận hành phát điện nhằm đảm bảo an toàn cho bà con nhân dân vùng hạ du sông Ba”.

SBH đã áp dụng thành công công nghệ số trong việc cảnh báo khi chạy máy phát điện, điều tiết hồ chứa Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ thông qua hệ thống các loa cảnh báo đặt từ xa tại các huyện hạ du sông Ba. Hệ thống cảnh báo đã phát huy hiệu quả rất tốt, giúp Ban chỉ huy PCTT&TKCN truyền thông tin cảnh báo lũ cho nhân dân tại các xã vùng hạ du được kịp thời, nhanh chóng, chuẩn xác và  hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai mưa lũ gây ra. Qua đó nâng cao năng lực cảnh báo lũ sớm cho người dân vùng hạ du và đã tạo được niềm tin của cộng đồng về Công ty nói riêng và ngành Điện nói chung./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                             Hồng Thanh – Hữu Sinh

Sáng 12/4, tại TP. Hồ Chí Minh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức hội nghị Tự động hóa ngành Điện trong xu thế chuyển đổi số. Ông Dương Quang Thành – Chủ tịch HĐTV EVN chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến và được livestream trên trang Fanpage Điện lực Việt Nam, Youtube Điện lực Việt Nam - EVNNews.

Tham dự hội nghị, có ông Đinh Thế Phúc – Vụ trưởng Vụ năng lượng, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; ông Bùi Quốc Hùng – Phó Cục trưởng Cục Điện lực và năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương); TS. Dương Nguyên Bình – Phó Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam; ông Võ Văn Yên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP. Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, EVN và các đơn vị thành viên báo cáo kết quả đã thực hiện, đồng thời đây cũng là dịp để trao đổi, thảo luận, học hỏi kinh nghiệm và hợp tác với các đối tác với mục tiêu tạo ra nhiều sản phẩm ứng dụng về tự động hóa và chuyển đổi số mang lại hiệu quả cao.

Tự động hóa quy trình sản xuất sẽ thúc đẩy và mang lại hiệu quả cao trong tác điều hành, vận hành hệ thống điện liên tục, an toàn, ổn định để ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng. Hiện nay, Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và quyết tâm cơ bản hoàn thành chuyển đổi số vào năm 2022, chuyển đổi hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số vào năm 2025.

Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN chủ trì hội nghị

Cụ thể giai đoạn từ năm 2014 - 2019, hầu hết các đơn vị trong EVN đều đang sử dụng những hệ thống tự động hóa phục vụ công tác đo lường, giám sát, điều khiển các dây chuyền sản xuất hoặc nhà máy điện, trạm biến áp, trong đó sử dụng phần mềm và phần cứng của nhiều nhà sản xuất trong và ngoài nước khác nhau.Trình bày báo cáo chính tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Tuấn – Trưởng Ban Viễn thông & Công nghệ thông tin EVN cho biết: Trước năm 2019, công tác tự động hóa của EVN đang trong quá trình hình thành và phát triển. Các đơn vị đã tự tìm hiểu, nghiên cứu, học hỏi các nước trong khu vực và thế giới để áp dụng tại đơn vị mình. Tuy nhiên, việc triển khai vẫn khá rời rạc và chưa có tiêu chí, định hướng rõ ràng, dẫn đến việc mỗi nơi, mỗi đơn vị có cách làm khác nhau.

Cùng với đó, những phần mềm cho hệ thống SCADA/EMS, hệ thống điều khiển trạm biến áp, nhà máy điện là phần mềm có tính chất phức tạp, đặc thù, sử dụng các phân tích toán học với các thuật toán phức tạp. Thời điểm đó, EVN chưa có đơn vị có đủ lực lượng chuyên môn, được đầu tư đúng mức và được giao chức năng, nhiệm vụ phù hợp trong lĩnh vực tự động hóa để trở thành đơn vị đầu mối và có khả năng làm chủ, phát triển và tổ chức triển khai các giải pháp, phần mềm tự động hóa theo yêu cầu sử dụng.

Vì vậy, năm 2019, HĐTV EVN đã ban hành Nghị quyết số 51/NQ-HĐTV "Một số định hướng cơ bản công tác tự động hóa trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam", với mục tiêu xuyên suốt là tinh thần tự chủ và từng bước làm chủ công nghệ. Đến nay, sau hơn 3 năm triển khai thực hiện thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-HĐTV, công tác tự động hóa đã cải thiện nhanh chóng, mang lại hiệu quả trong công tác vận hành, khai thác, nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa trong EVN.

Ông Nguyễn Xuân Tuấn - Trưởng Ban Viễn thông và Công nghệ thông tin EVN trình bày báo cáo về công tác tự động hóa của EVN

Những công việc trước đây phải phụ thuộc vào nhà thầu như: khai báo, mở rộng tín hiệu, trạm, ngăn lộ, tích hợp và triển khai lắp đặt, cài đặt, khai báo, cấu hình ghép nối, thí nghiệm hiệu chỉnh từ thiết bị đầu cuối tại trạm 110kV, Recloser, LBS  đều đã được các kỹ sư EVN tự chủ vận hành.Điển hình như, các kỹ sư của EVN đã cơ bản làm chủ được hệ thống tích hợp điều khiển nhà máy điện (DCS) do các hãng nước ngoài cung cấp, giảm thiểu tối đa việc phải thuê ngoài khi gặp các tình huống cần phải xử lý. Khối phân phối và truyền tải đã chủ động được trong công tác khai thác phần mềm, tự thực hiện dịch vụ triển khai tích hợp cho trung tâm điều khiển, trạm biến áp. Việc nhập liệu, cấu hình cơ sở dữ liệu, kết nối, thử nghiệm, nghiệm thu, vẽ sơ đồ lưới điện, thiết lập các thông số, mức giới hạn vận hành, nâng cấp điều khiển và xử lý sự cố hệ thống đã được làm chủ.

Ước tính, việc tự thực hiện được phần dịch vụ triển khai, tích hợp, thí nghiệm hiệu chỉnh nên chi phí đầu tư giảm đáng kể, tiết kiệm được khoảng 900 triệu đồng/trạm biến áp, khoảng 2 tỷ đồng/trung tâm điều khiển xa.

Hệ thống SCADA/EMS đã được Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia làm chủ khai thác phục vụ điều hành, vận hành hệ thống điện với các tính năng chuyên sâu một cách hiệu quả, đảm bảo an toàn, ổn định hệ thống điện dù đứng trước sự phát triển đột biến của các nguồn năng lượng tái tạo.

Các đơn vị đã tập trung khai thác tốt, giám sát, phân tích và chuẩn đoán tình trạng theo thời gian thực nhằm mục tiêu phát hiện sớm các khiếm khuyết và các rủi ro hư hỏng, ngăn ngừa sớm sự cố có thể xảy ra, phục vụ công tác vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện.

Đặc biệt, với hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm từ xa, EVN đã tự xây dựng được phần mềm thu thập quản lý dữ liệu đo đếm (EVNHES) dùng chung trong toàn EVN. Có thể nói đây là phần mềm duy nhất tại Việt Nam có thể kết nối được với tất cả các chủng loại đồng hồ đo đếm trên lưới điện EVN quản lý. Việc tự động hóa thu thập dữ liệu sẽ giải phóng được nguồn lao động thủ công, nâng cao chất lượng dịch vụ cho ngành Điện, hỗ trợ ngành Điện trong việc chăm sóc khách hàng và có chiến lược dài hạn trong việc sử dụng nguồn nhân lực.

Không chỉ có vậy, các đơn vị EVN đã có các sản phẩm tự phát triển của riêng mình theo tiêu chí "Make by EVN". Trong năm 2021, các đơn vị đã đăng ký 28 sản phẩm "Make by EVN". Tập đoàn đã thành lập Hội đồng xét duyệt và đã lựa chọn được 6 sản phẩm "Make by EVN", trong đó 3 sản phẩm sẽ đăng ký dự xét tuyển sản phẩm "Make in Vietnam" do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.

Năm 2021, EVN cũng đã xây dựng và ban hành "Đề án tổng thể Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam" với mục tiêu là cơ bản hoàn thành chuyển đổi số vào năm 2022, hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số từ năm 2025; trong đó, công tác tự động hóa đóng vai trò hết sức quan trọng trong các lĩnh vực chuyển đổi số, nhất là trong lĩnh vực sản xuất. 

Đến nay, với việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, công nghệ số, riêng việc cung ứng các dịch vụ điện và công tác chăm sóc khách hàng của ngành Điện không hề bị gián đoạn, kể cả trong những giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhất. Trong đó, quan trọng nhất là sự thay đổi về nhận thức của các cấp quản lý và CBCNV, từ chỗ còn hiểu khác nhau đến việc có nhận thức chung, cùng hướng về mục tiêu chung trong chuyển đổi số. Chuyển đổi số ở EVN đã chuyển từ nhận thức thành hành động. Hầu hết hoạt động chính của EVN đã được đưa lên môi trường số ở các mức độ khác nhau.

EVN xác định, với chủ đề công tác năm 2022 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam là “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, việc ứng dụng công nghệ và tự động hoá vận hành hệ thống điện cần đảm bảo đạt được các mục tiêu: Tự động hoá trước hết để đảm bảo an toàn, an toàn cho con người và cho thiết bị; tự động hoá làm cho vận hành thiết bị và hệ thống điện linh hoạt hơn; tự động hoá sẽ mang lại hiệu quả, hiệu quả từ tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí và hiệu quả trong quản trị chuyên nghiệp.

Một số hình ảnh các đại biểu tham quan gian hàng triển lãm tại hội nghị:

Các đại biểu tham quan gian hàng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc với sản phẩm tay robot điều khiển từ xa vệ sinh cách điện đang mang điện bằng nước áp lực cao

Các đại biểu tham quan sản phẩm Make by EVN của Tổng công ty Điện lực TP.HCM: Chương trình quản lý mất điện trên sơ đồ đơn tuyến (OMS)

Các đại biểu tham quan sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý đường đây truyền tải điện của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

Các đại biểu tham quan gian trưng bày thiết bị đo mưa tự động của Tổng công ty Phát điện 3

Đại diện Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội giới thiệu về sản phẩm chuyển đổi số trong công tác điều độ

Gian trưng bày sản phẩm hệ thống thu thập tự động chỉ số công tơ từ xa của Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin

                                                                                                                                                                                                                Theo: H.Hoa - EVN
                                                                                                                                                                                                                               Link gốc

Nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với Doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Sông Ba Hạ (SBH) đã triển khai thực hiện ứng dụng các phần mềm vào công tác quản lý và sản xuất kinh doanh tại đơn vị.


Từ năm 2013, thuật ngữ “chuyển đổi số” bắt đầu được sử dụng trong một số báo cáo của Chính phủ các nước và các Doanh nghiệp trên thế giới trong đó có Việt Nam chúng ta. Bắt đầu từ năm 2020 đến nay, thuật ngữ này thường xuyên được nhắc đến rất nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chúng ta có thể định nghĩa một cách ngắn gọn và dễ hiểu: Chuyển đổi số (Digital Transformation) là sự tích hợp các công nghệ kỹ thuật số vào tất cả các lĩnh vực của một doanh nghiệp, tận dụng các công nghệ để thay đổi căn bản cách thức vận hành, mô hình kinh doanh và cung cấp các giá trị mới cho khách hàng của doanh nghiệp đó cũng như tăng tốc các hoạt động kinh doanh. Chuyển đổi số cũng là một sự thay đổi về văn hóa của các doanh nghiệp, đòi hỏi các doanh nghiệp phải liên tục thay đổi, thử nghiệm cái mới và thoải mái chấp nhận các thất bại.(1)

Tác động của chuyển đổi số đối với doanh nghiệp

Những lợi ích dễ nhận biết nhất của chuyển đổi số đối với doanh nghiệp đó là cắt giảm chi phí vận hành, tiếp cận được nhiều khách hàng hơn trong thời gian dài hơn, lãnh đạo ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn nhờ hệ thống báo cáo thông suốt kịp thời, tối ưu hóa được năng suất làm việc của nhân viên... những điều này giúp tăng hiệu quả hoạt động và tính cạnh tranh của tổ chức, doanh nghiệp được nâng cao.(2)

 Chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ

Nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với Doanh nghiệp, từ những văn bản hướng dẫn và các buổi hội thảo về chuyển đổi số do Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) tổ chức, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Sông Ba Hạ (SBH) đã triển khai thực hiện ứng dụng các phần mềm vào công tác quản lý và sản xuất kinh doanh tại đơn vị, cụ thể như:

Phần mềm hệ thống quản lý nguồn nhân lực (HRMS);
Phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP);
Phần mềm quản lý kỹ thuật (PMIS)….
 

Phần mềm PMIS giúp cho công tác quản lý vận hành Nhà máy Thuỷ điện Sông Ba Hạ an toàn, tối ưu, tăng hiệu suất và giảm chi phí. Đồng thời, việc triển khai hệ thống phần mềm một cách thống nhất, xuyên suốt sẽ tạo điều kiện tổng hợp, báo cáo thuận lợi và dễ dàng giữa các cấp quản lý.


Hiện nay công tác tổng hợp số liệu báo cáo thuỷ văn, công suất, sản lượng … của 2 tổ máy Nhà máy Thuỷ điện Sông Ba Hạ đã được số hoá trên phần mềm PMIS. Bên cạnh đó, việc giao nhận ca và ghi nhật ký vận hành của 2 tổ máy cũng đã được thực hiện trực tiếp trên phần mềm này. Điều này sẽ giúp cho việc lưu trữ và truy xuất dữ liệu dễ dàng, nhanh chóng và chính xác.

Cấu tạo, đặc tính, thông số kỹ thuật…của thiết bị đã được cập nhật lên PMIS

Đối với việc quản lý tài liệu kỹ thuật, các bản vẽ về cấu tạo, nguyên lý làm việc và lập kế hoạch, dự toán sửa chữa,… của 02 tổ máy, Công ty cũng đã đồng bộ tất cả các dữ liệu và các hệ thông thiết bị phụ trợ lên phân hệ RCM (sửa chữa tập trung vào độ tin cậy) của phần mềm PMIS. Đặc biệt, việc phân tích đánh giá RCM dựa trên các phân tích chế độ sự cố và hiệu quả kinh tế bao gồm: Xác suất sự cố và tính toán độ tin cậy của hệ thống; Xác định các nhiệm vụ bảo trì thích hợp để giải quyết từng chế độ hư hỏng và hậu quả của nó; Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý vận hành 02 tổ máy.

Khi áp dụng mô hình chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cũng gặp phải một số khó khăn nhất định như: chuyển đổi số sẽ mất rất nhiều thời gian, phải chuẩn bị đội ngũ có năng lực để theo kịp sự thay đổi công nghệ và chuyển đổi số sẽ làm thay đổi cách chúng ta sống, làm việc và giao tiếp với nhau trong công việc … Tuy nhiên với những hiệu quả tích cực mà chuyển đổi số mang lại, trong thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để ứng dụng mô hình chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị./. 

                                                                                                                                                                                                                                            Nguyễn Thành Lâm   

                                                                                                                                                                               (1), (2): Sử dụng định nghĩa trên trang CỔNG THÔNG TIN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số trong lĩnh vực Tài chính Kế toán, vào ngày 17/3/2022, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) đã phối hợp với FPT Information System tổ chức buổi hội thảo trực tuyến giới thiệu sản phẩm FPT Digital Accounting, giúp doanh nghiêp giảm tải công việc thủ công khi xử lý hóa đơn, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

Tham dự buổi hội thảo có ông Trương Hoàng Vũ – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, ông Mai Quốc Long - Kế toán trưởng EVNGENCO2 cùng đại diện các đơn vị hạch toán phụ thuộc và công ty con của EVNGENCO2.Về phía FPT Information System có ông Đinh Tiên Hoàng – Phó Giám đốc khối Doanh nghiệp.

Tính năng của sản phẩm FPT Digital Accounting

Hiện nay, thực hành kế toán tại các doanh nghiệp trên thế giới và Việt Nam trong bối cảnh ứng dụng chuyển đổi số được khái quát thông qua 5 công nghệ: Internet vạn vật (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI), Dữ liệu lớn (Big Data), Điện toán đám mây (Cloud) và Chuỗi khối (Blockchain). Tại buổi Hội thảo, FPT Information Systerm đã giới thiệu ứng dụng công nghệ chuyển đổi số, giúp tăng tiện ích trong việc quản lý hóa đơn đối với doanh nghiệp lớn có số lượng hóa đơn phát hành và lưu trữ nhiều, như: Tự động duyệt mail tải hóa đơn, dán nhãn và lưu trữ oncloud; Tự động trích xuất kiểm tra các thông tin trên hoá đơn; Tự động kiểm tra hợp lệ hợp pháp với 100% hóa đơn; Đảm bảo đầy đủ tính pháp lý của Hóa đơn, không phát sinh rủi ro về thuế; Cung cấp nền tảng hóa đơn đa phương tiên (mobile, email, web, app…). Ngoài ra hệ thống FPT Digtal Accounting được xây dựng với nền kiến trúc mở có thể kết nối tích hợp và liên thông dữ liệu với phần mềm ERP và các phần mềm khác.

EVNGENCO2 tham gia hội thảo

Các biểu tham dự đã đóng góp ý kiến về công tác lưu trữ, phát hành hóa đơn thực tế tại đơn vị và được đại diện FPT trao đổi, giải đáp. Ông Trương Hoàng Vũ đánh giá cao ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực hóa đơn của FPT Digtal Accounting, giúp giảm thao tác xử lý hóa đơn thủ công, hạn chế sai sót và rút ngắn thời gian nhập liệu, tăng thời gian cho nhân viên làm công tác quản trị thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo phân công. Ông Trương Hoàng Vũ cũng đề nghị FPT Information Systerm tổ chức các chuyến đi thực địa đối với từng đơn vị trong EVNGENCO2 để có những nghiên cứu đánh giá sát thực tế, đưa ra giải pháp phần mềm hữu ích áp dụng vào mô hình của EVNGENCO2, đảm bảo vận hành hiệu quả.
 

Trong bối cảnh hiện nay, việc phát triển các phần mềm online, đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ, giúp xử lý dữ liệu mọi lúc, mọi nơi và tiết kiệm thời gian tối đa cho người dùng luôn là nhu cầu tất yếu đối với các doanh nghiệp nói chung và EVNGENCO2 nói riêng. Kết thúc hội thảo, FPT Information Systerm đã cam kết với lãnh đạo EVNGENCO2 sẽ tiếp tục phối hợp Ban Tài chính Kế toán để cung cấp giải pháp phần mềm hóa đơn phù hợp cho đơn vị.

                                                                                                                                                                                                                                                                          Ban Tài chính - Kế toán EVNGENCO2

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, lời giải cho phát triển và phải bắt đầu từ chuyển đổi nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động trong EVNGENCO2.

Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã nêu rõ quan điểm “Chuyển đổi số trước hết là chuyển đổi về nhận thức”, “nhận thức đóng vai trò quyết định và người dân là trung tâm của chuyển đổi số”. Nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về chuyển đổi số. Không ít tổ chức, doanh nghiệp cho rằng chỉ cần đầu tư thiết bị công nghệ, tập huấn kiến thức sử dụng là có thể hoàn thành chuyển đổi số. Tuy nhiên, theo ý kiến của các chuyên gia, chuyển đổi số thực chất là quá trình thay đổi, không chỉ về hạ tầng vật chất mà còn phải thay đổi về ý thức, nhất là người đứng đầu, người lãnh đạo, quản lý. Vì thế, nhiệm vụ đầu tiên để thực hiện chuyển đổi số chính là nhiệm vụ chuyển đổi nhận thức.

Việc ứng dụng, thực hiện chuyển đổi số có vai trò quan trọng với người lãnh đạo. Nếu lãnh đạo không đi đầu, làm gương thực hiện, sử dụng công cụ số trong quản lý, điều hành thì rất khó yêu cầu bộ máy bên dưới triển khai thực hiện công việc trên môi trường số. Để thực hiện thành công quá trình chuyển đổi số tại Tổng công ty Phát điện 2, các chương trình đào tạo, tập huấn nhằm thay đổi nhận thức của cán bộ công nhân viên đã được thực hiện một cách liên tục. Các chương trình đào tạo về Chiến lược doanh nghiệp số, Chiến lược và triển khai chuyển đổi số cho đội ngũ lãnh đạo, đội ngũ cán bộ công nhân viên đã giúp khái quát các vấn đề về chiến lược của một doanh nghiệp số bao gồm:

Sức ép phải chuyển đổi số: điều này đến từ ngữ cảnh của doanh nghiệp, ngữ cảnh sản phẩm và ngữ cảnh khách hàng. Về ngữ cảnh doanh nghiệp: đó là sự bùng nổ về dữ liệu, mọi hoạt động dựa trên nền tảng của dịch vụ và phần mềm, sự kết nối đa chiều và vấn đề khai thác hiệu quả tài năng của người lao động. Về ngữ cảnh sản phẩm: đối với Tổng công ty Phát điện 2 thì sản phẩm chỉ là điện năng sản xuất được nên sức ép về ngữ cảnh sản phẩm chủ yếu đến từ việc áp dụng công nghệ vào sản xuất, giám sát và điều hành nhằm tăng năng suất lao động, hiệu quả quản lý.

Vai trò của công nghệ trong chuyển đổi sốđó là sự lỗi thời của công nghệ cũ và việc áp dụng các công nghệ mang tính đột phá của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) như Trí tuệ nhân tạo (AI – Artificial intelligence), Điện toán đám mây (Cloud Computing), Dữ liệu lớn (BigData), Internet vạn vật (IoT– Internet of Things) và chuỗi khối (Block Chain)...v.v trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Khóa đào tạo Chiến lược và triển khai chuyển đổi số ngày 18-19/11/2021

Xác định những trở ngại trong quá trình chuyển đổi số về công nghệ và dữ liệu, nguồn lực con người trong quá trình thực hiện, cũng như các vấn đề về văn hóa và cấu trúc doanh nghiệp. EVNGENCO2 đã tổ chức nhiều khóa đào tạo về Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng cho đội ngũ cán bộ công nhân viên làm công tác kỹ thuật, công nghệ thông tin trong toàn Tổng công ty, những người sẽ áp dụng trực tiếp công nghệ, kỹ thuật mới của công cuộc chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Chương trình giúp cho người học hiểu được một cách tổng quan, ứng dụng vào thực tế nói chung và cho ngành điện nói riêng, cũng như nguy cơ và thách thức của ngành Trí tuệ nhân tạo.

Khóa đào tạo Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng ngày 06-17/12/2021

Ngoài các chương trình phối hợp đào tạo, Tổng công ty cũng đã chủ động thực hiện các khóa học trên hệ thống E-Learning về Cẩm nang chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành, Sổ tay chuyển đổi số EVN, cuộc thi Tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số. Từ đó, giúp cán bộ công nhân viên trong toàn Tổng công ty hiểu được chuyển đổi số là gì, các bước cơ bản của chuyển đổi số, mục tiêu chuyển đổi số năm 2022 và đến năm 2025, các chỉ tiêu, lĩnh vực thực hiện chuyển đổi số của EVN, của EVNGENCO2. Từ đó, người lao động có cái nhìn toàn diện và rõ nét hơn, nắm bắt cơ hội nâng cao chuyên môn, phù hợp với thị trường trong tương lai.

Với lực lượng lao động từ 40 tuổi trở xuống chiếm 50%, có trình độ từ đại học trở lên chiếm 51,8% tổng số lao động, cùng với quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp quản lý, nhận thức đúng đắn của người lao động về các mục tiêu, nhiệm vụ trong công cuộc chuyển đổi số của EVN và EVNGENCO2, tin tưởng rằng công cuộc chuyển đổi số của EVNGENCO2 sẽ mang lại những kết quả to lớn, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như năng lực quản trị của Tổng công ty.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Hoàng Giang

Chào mừng kỉ niệm 1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và kỉ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (8/3/1910 – 8/3/2022), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động chương trình “Tuần lễ áo dài 2022” trên trên toàn quốc. Hưởng ứng cùng chị em phụ nữ cả nước, toàn bộ nữ cán bộ, nhân viên của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH) đã đồng loạt mặc trang phục áo dài đi làm, từ ngày 01/3 – 8/3/2022 nhằm góp phần lan tỏa vẻ đẹp của chiếc áo dài Việt Nam.

Nữ cán bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ hưởng ứng“Tuần lễ áo dài 2022” 

Áo dài Việt Nam là trang phục truyền thống và là biểu tượng về nét đẹp văn hóa đặc sắc của dân tộc. Trong tà áo dài, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam như đẹp hơn, tự nhiên, mềm mại và thanh thoát hơn. 

Trong trang phục áo dài truyền thống nữ cán bộ Công ty được tôn thêm vẻ đẹp thướt tha, dịu dàng

Áo dài đã gắn liền với tâm hồn người Việt từ nghìn đời nay: Dù ở đâu, Paris, Luân Đôn hay ở những miền xa. Thoáng thấy áo dài bay trên trường phố. Sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó…” (trích trong bài hát Một thoáng quê hương – tác giả Từ Huy – Thanh Tùng) và dù cho thời gian có trôi đi cùng với những thăng trầm của lịch sử, áo dài vẫn luôn là biểu tượng của vẻ đẹp, văn hóa và là niềm tự hào của hàng triệu người con đất Việt.

Chị em nữ công SBH đầm thắm, duyên dáng trong tà áo dài Việt

Chị Trần Thị Hà, Trưởng Ban nữ công của Công ty bày tỏ: “Là người phụ nữ Việt Nam, khi khoác lên mình bộ áo dài truyền thống chị cảm thấy rất tự hào, bởi khi mặc áo dài đã làm tôn lên nét đẹp dịu dàng thướt tha, đằm thắm của người phụ nữ. Việc khuyến khích phụ nữ đi làm mặc áo dài vừa là cơ hội để tôn vinh vẻ đẹp kín đáo, dịu dàng, thanh lịch của người phụ nữ, vừa là dịp để mọi người quảng bá hình ảnh trang phục truyền thống của dân tộc tới bạn bè năm châu. Do vậy nên khi Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động Tuần lễ áo dài, chị em của Công ty rất phấn khởi và nhiệt tình hưởng ứng”.

Vẻ đẹp áo dài nơi công sở tại Công ty CPTĐ Sông Ba Hạ

Đặc biệt trong dịp này, Liên đoàn lao động tỉnh Phú Yên đã phát động Cuộc thi ảnh “Áo dài qua miền di sản Phú Yên” với chủ đề: Tôn vinh giá trị áo dài gắn với các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh tỉnh Phú Yên. Hòa chung không khí hân hoan và tinh thần quảng bá du lịch tại địa phương của cán bộ, đoàn viên, người lao động của tỉnh nhà. Nữ công của SBH cũng đã nhiệt tình hưởng ứng và tham gia cuộc thi nhằm ghi lại những khoảnh khắc, những kỷ niệm đáng nhớ của mình trong đời sống, đồng thời góp phần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh áo dài Việt Nam và góp phần quảng bá, giới thiệu di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh của Phú Yên tới bạn bè trên mọi miền đất nước.

 

Chị em SBH chụp ảnh tại Núi Nhạn – thành phố Tuy Hòa, Phú Yên (Di tích kiến trúc – nghệ thuật cấp Quốc gia)

Chị em SBH chụp ảnh tại danh lam Gành Đá Đĩa Tuy An – Phú Yên (Thắng cảnh thiên nhiên cấp Quốc Gia)

Cuộc thi là hoạt động mang nhiều ý nghĩa, nó không chỉ là việc hưởng ứng Tuần lễ áo dài mà còn khẳng định chủ quyền và góp phần tôn vinh giá trị của áo dài Việt trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm gìn giữ và phát huy di sản văn hóa Việt Nam, di sản văn hóa của tỉnh trong mỗi cán bộ, người lao động, trong các tầng lớp xã hội và hướng tới đề xuất công nhận áo dài là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Hồng Thanh

Chào mừng kỉ niệm 1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và kỉ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (8/3/1910 – 8/3/2022), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động chương trình “Tuần lễ áo dài 2022” trên trên toàn quốc. Hưởng ứng cùng chị em phụ nữ cả nước, toàn bộ nữ cán bộ, nhân viên của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH) đã đồng loạt mặc trang phục áo dài đi làm, từ ngày 01/3 – 8/3/2022 nhằm góp phần lan tỏa vẻ đẹp của chiếc áo dài Việt Nam.

Nữ cán bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ hưởng ứng“Tuần lễ áo dài 2022” 

Áo dài Việt Nam là trang phục truyền thống và là biểu tượng về nét đẹp văn hóa đặc sắc của dân tộc. Trong tà áo dài, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam như đẹp hơn, tự nhiên, mềm mại và thanh thoát hơn. 

Trong trang phục áo dài truyền thống nữ cán bộ Công ty được tôn thêm vẻ đẹp thướt tha, dịu dàng

Áo dài đã gắn liền với tâm hồn người Việt từ nghìn đời nay: Dù ở đâu, Paris, Luân Đôn hay ở những miền xa. Thoáng thấy áo dài bay trên trường phố. Sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó…” (trích trong bài hát Một thoáng quê hương – tác giả Từ Huy – Thanh Tùng) và dù cho thời gian có trôi đi cùng với những thăng trầm của lịch sử, áo dài vẫn luôn là biểu tượng của vẻ đẹp, văn hóa và là niềm tự hào của hàng triệu người con đất Việt.

Chị em nữ công SBH đầm thắm, duyên dáng trong tà áo dài Việt

Chị Trần Thị Hà, Trưởng Ban nữ công của Công ty bày tỏ: “Là người phụ nữ Việt Nam, khi khoác lên mình bộ áo dài truyền thống chị cảm thấy rất tự hào, bởi khi mặc áo dài đã làm tôn lên nét đẹp dịu dàng thướt tha, đằm thắm của người phụ nữ. Việc khuyến khích phụ nữ đi làm mặc áo dài vừa là cơ hội để tôn vinh vẻ đẹp kín đáo, dịu dàng, thanh lịch của người phụ nữ, vừa là dịp để mọi người quảng bá hình ảnh trang phục truyền thống của dân tộc tới bạn bè năm châu. Do vậy nên khi Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động Tuần lễ áo dài, chị em của Công ty rất phấn khởi và nhiệt tình hưởng ứng”.

Vẻ đẹp áo dài nơi công sở tại Công ty CPTĐ Sông Ba Hạ

Đặc biệt trong dịp này, Liên đoàn lao động tỉnh Phú Yên đã phát động Cuộc thi ảnh “Áo dài qua miền di sản Phú Yên” với chủ đề: Tôn vinh giá trị áo dài gắn với các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh tỉnh Phú Yên. Hòa chung không khí hân hoan và tinh thần quảng bá du lịch tại địa phương của cán bộ, đoàn viên, người lao động của tỉnh nhà. Nữ công của SBH cũng đã nhiệt tình hưởng ứng và tham gia cuộc thi nhằm ghi lại những khoảnh khắc, những kỷ niệm đáng nhớ của mình trong đời sống, đồng thời góp phần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh áo dài Việt Nam và góp phần quảng bá, giới thiệu di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh của Phú Yên tới bạn bè trên mọi miền đất nước.

 

Chị em SBH chụp ảnh tại Núi Nhạn – thành phố Tuy Hòa, Phú Yên (Di tích kiến trúc – nghệ thuật cấp Quốc gia)

Chị em SBH chụp ảnh tại danh lam Gành Đá Đĩa Tuy An – Phú Yên (Thắng cảnh thiên nhiên cấp Quốc Gia)

Cuộc thi là hoạt động mang nhiều ý nghĩa, nó không chỉ là việc hưởng ứng Tuần lễ áo dài mà còn khẳng định chủ quyền và góp phần tôn vinh giá trị của áo dài Việt trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm gìn giữ và phát huy di sản văn hóa Việt Nam, di sản văn hóa của tỉnh trong mỗi cán bộ, người lao động, trong các tầng lớp xã hội và hướng tới đề xuất công nhận áo dài là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Hồng Thanh

Được kế thừa và phát triển từ Module Hội đồng thành viên trên hệ thống E-Office 3.0, ứng dụng Smartbox góp phần số hóa quy trình lấy ý kiến Hội đồng quản trị EVNGENCO2 trên hệ thống Digital Office (D-Office).

Giao diện đăng nhập hệ thống Digital Office

Văn phòng số Digital Office đã được Tổng công ty Phát điện 2 chính thức đưa vào sử dụng kể từ ngày 01/07/2021 và triển khai đến các Đơn vị thành viên từ ngày 06/12/2021 với nhiều tính năng nổi bật được tích hợp trong các Module Dự thảo văn bản (Văn bản đến, đi, nội bộ), Ký số văn bản, Công việc, Văn thư lưu trữ, Hồ sơ tài liệu, Báo cáo thống kê, Quản trị người dùng. Nổi bật trong số đó phải kể đến Module Hội đồng quản trị (Smartbox) phục vụ lấy ý kiến Hội đồng quản trị (HĐQT) của Tổng công ty Phát điện 2 góp phần số hóa toàn bộ quá trình trình ký, phê duyệt đến lưu trữ văn bản, hồ sơ. Bên cạnh đó, hệ thống EVNCA sẽ được áp dụng cho việc ký số trên D-Office trong thời gian tới.

Ứng dụng Smartbox cho phép Chủ tịch HĐQT thực hiện đưa các Tờ trình của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị để lấy ý kiến của các Thành viên Hội đồng. Quá trình lấy ý kiến được thể hiện qua các bước sau: Trưởng Ban Tổng hợp giao cho các Chuyên viên phụ trách lập phiếu, người được giao nhiệm vụ lập phiếu ý kiến trình Trưởng Ban ký duyệt, phiếu ý kiến sau khi được phê duyệt sẽ trình lên HĐQT để lấy ý kiến các Thành viên trong Hội đồng, đến khi phiếu này được thông qua, chuyên viên phụ trách sẽ lập phiếu trình tổng hợp và ban hành Nghị quyết đối với tờ trình được lấy ý kiến, nếu không thì sẽ cần phải lập thêm Báo cáo giải trình, Báo cáo thẩm tra để bổ sung, toàn bộ các tài liệu liên quan đều được đóng gói vào bộ hồ sơ công việc HĐQT để lưu trữ. Người dùng Smartbox hoàn toàn có thể thực hiện quá trình nói trên ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào một cách dễ dàng, thuận tiện, góp phần rút ngắn thời gian lấy ý kiến, tối ưu hóa quá trình cho ý kiến của các Thành viên HĐQT.

Toàn bộ quá trình lấy và cho ý kiến trong ứng dụng Smartbox chỉ mới là một module trong Văn phòng số Digital Office, ngoài ra D-Office còn được ứng dụng để trao đổi văn bản nội bộ, đăng ký phát hành, ký số văn bản trong Tổng công ty Phát điện 2, thông qua trục liên thông văn bản có thể gửi các văn bản được ký số này đến Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói riêng và các đơn vị khác trong ngành Điện nói chung. Sau này hệ thống văn phòng số còn có tiềm năng triển hơn, quá trình gửi nhận văn bản còn có thể đi đến các đơn vị ngoài ngành thông qua kết nối với trục liên thông văn bản Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Hình ảnh minh họa ứng dụng Smartbox

EVNCA là hệ thống ký số điện tử được phát triển bởi Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hệ thống này được EVNICT xây dựng phục vụ mục đích ký số điện tử trong nội bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các Đơn vị thành viên của Tập đoàn. Hiện nay hệ thống EVNCA đã được triển khai rộng rãi trong các phần mềm dùng chung như phần mềm Quản lý nhân sự (HRMS), phần mềm Quản lý kỹ thuật (PMIS), Văn phòng điện tử (D-Office). Sắp tới đây hệ thống này dự kiến sẽ được áp dụng cho Văn phòng điện tử của Tổng công ty Phát điện 2, không những góp phần tiết kiệm chi phí thuê dịch vụ ký số bên ngoài, mà còn giúp cho việc ký số trong Tổng công ty trở nên thuận tiện, dễ dàng hơn.

Nhìn chung, bên cạnh những lợi ích mà Văn phòng điện tử mạng lại, thì vẫn có một số hạn chế nhất định, đơn cử như nội dung báo cáo chưa đầy đủ, hoặc giao diện hệ thống vẫn còn một số chỗ chưa được thân thiện với người dùng cuối. Do đó đơn vị phát triển phần mềm EVNICT luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp, phản hồi của người dùng về hệ thống này để không ngừng phát triển để Văn phòng số ngày càng hiện đại để tối ưu hóa trải nghiệm cũng như góp phần đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ số trong công tác điều hành, phát triển của Tổng công ty.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Hữu Thông

 

 

Được kế thừa và phát triển từ Module Hội đồng thành viên trên hệ thống E-Office 3.0, ứng dụng Smartbox góp phần số hóa quy trình lấy ý kiến Hội đồng quản trị EVNGENCO2 trên hệ thống Digital Office (D-Office).

Giao diện đăng nhập hệ thống Digital Office

Văn phòng số Digital Office đã được Tổng công ty Phát điện 2 chính thức đưa vào sử dụng kể từ ngày 01/07/2021 và triển khai đến các Đơn vị thành viên từ ngày 06/12/2021 với nhiều tính năng nổi bật được tích hợp trong các Module Dự thảo văn bản (Văn bản đến, đi, nội bộ), Ký số văn bản, Công việc, Văn thư lưu trữ, Hồ sơ tài liệu, Báo cáo thống kê, Quản trị người dùng. Nổi bật trong số đó phải kể đến Module Hội đồng quản trị (Smartbox) phục vụ lấy ý kiến Hội đồng quản trị (HĐQT) của Tổng công ty Phát điện 2 góp phần số hóa toàn bộ quá trình trình ký, phê duyệt đến lưu trữ văn bản, hồ sơ. Bên cạnh đó, hệ thống EVNCA sẽ được áp dụng cho việc ký số trên D-Office trong thời gian tới.

Ứng dụng Smartbox cho phép Chủ tịch HĐQT thực hiện đưa các Tờ trình của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị để lấy ý kiến của các Thành viên Hội đồng. Quá trình lấy ý kiến được thể hiện qua các bước sau: Trưởng Ban Tổng hợp giao cho các Chuyên viên phụ trách lập phiếu, người được giao nhiệm vụ lập phiếu ý kiến trình Trưởng Ban ký duyệt, phiếu ý kiến sau khi được phê duyệt sẽ trình lên HĐQT để lấy ý kiến các Thành viên trong Hội đồng, đến khi phiếu này được thông qua, chuyên viên phụ trách sẽ lập phiếu trình tổng hợp và ban hành Nghị quyết đối với tờ trình được lấy ý kiến, nếu không thì sẽ cần phải lập thêm Báo cáo giải trình, Báo cáo thẩm tra để bổ sung, toàn bộ các tài liệu liên quan đều được đóng gói vào bộ hồ sơ công việc HĐQT để lưu trữ. Người dùng Smartbox hoàn toàn có thể thực hiện quá trình nói trên ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào một cách dễ dàng, thuận tiện, góp phần rút ngắn thời gian lấy ý kiến, tối ưu hóa quá trình cho ý kiến của các Thành viên HĐQT.

Toàn bộ quá trình lấy và cho ý kiến trong ứng dụng Smartbox chỉ mới là một module trong Văn phòng số Digital Office, ngoài ra D-Office còn được ứng dụng để trao đổi văn bản nội bộ, đăng ký phát hành, ký số văn bản trong Tổng công ty Phát điện 2, thông qua trục liên thông văn bản có thể gửi các văn bản được ký số này đến Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói riêng và các đơn vị khác trong ngành Điện nói chung. Sau này hệ thống văn phòng số còn có tiềm năng triển hơn, quá trình gửi nhận văn bản còn có thể đi đến các đơn vị ngoài ngành thông qua kết nối với trục liên thông văn bản Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Hình ảnh minh họa ứng dụng Smartbox

EVNCA là hệ thống ký số điện tử được phát triển bởi Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hệ thống này được EVNICT xây dựng phục vụ mục đích ký số điện tử trong nội bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các Đơn vị thành viên của Tập đoàn. Hiện nay hệ thống EVNCA đã được triển khai rộng rãi trong các phần mềm dùng chung như phần mềm Quản lý nhân sự (HRMS), phần mềm Quản lý kỹ thuật (PMIS), Văn phòng điện tử (D-Office). Sắp tới đây hệ thống này dự kiến sẽ được áp dụng cho Văn phòng điện tử của Tổng công ty Phát điện 2, không những góp phần tiết kiệm chi phí thuê dịch vụ ký số bên ngoài, mà còn giúp cho việc ký số trong Tổng công ty trở nên thuận tiện, dễ dàng hơn.

Nhìn chung, bên cạnh những lợi ích mà Văn phòng điện tử mạng lại, thì vẫn có một số hạn chế nhất định, đơn cử như nội dung báo cáo chưa đầy đủ, hoặc giao diện hệ thống vẫn còn một số chỗ chưa được thân thiện với người dùng cuối. Do đó đơn vị phát triển phần mềm EVNICT luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp, phản hồi của người dùng về hệ thống này để không ngừng phát triển để Văn phòng số ngày càng hiện đại để tối ưu hóa trải nghiệm cũng như góp phần đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ số trong công tác điều hành, phát triển của Tổng công ty.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Hữu Thông

 

 

Sáng ngày 03/3, Đảng bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Quang cảnh Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến do Tỉnh ủy Phú Yên hướng dẫn. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ có đồng chí Trần Lý - Bí thư Đảng ủy; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy viên BCH các Chi ủy, Cán bộ chủ chốt và toàn thể Đảng viên trong Công ty.

Tại Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai chuyên đề 2022, các đại biểu đã được nghe đồng chí Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phổ biến, quán triệt nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ và vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng bộ tỉnh Phú Yên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng chí Lưu Vĩnh Hưng báo cáo kết quả xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng bộ tỉnh Phú Yên thời gian qua và giải pháp trong thời gian tới.

Đại biểu tham dự Hội nghị tại đầu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội kịp thời đưa nội dung chuyên đề năm 2022 vào kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chương trình, kế hoạch về xây dựng đội ngũ cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị năm 2022. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2022 vào trong sinh hoạt định kỳ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, trong sinh hoạt của hội, đoàn thể và các buổi chào cờ Tổ quốc gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ và toàn dân gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022, các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, không gian mạng, gắn với biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm. Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Kịp thời đề ra các giải pháp tập trung giải quyết hiệu quả những vấn đề tồn đọng, vướng mắc trong công tác cán bộ ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Cao Thị Hòa An nhấn mạnh: “Việc học tập chuyên đề mới chỉ là bước khởi đầu, còn việc triển khai thực hiện mới là khâu quan trọng, quyết định kết quả thực hiện chuyên đề. Vì vậy, tôi đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 đạt kết quả cao nhất, mang lại hiệu quả thiết thực nhất”.

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc   nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên. Thông qua các nội dung được học tập tại Hội nghị đã giúp các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc và xác định được vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức; đồng thời phát huy tính sáng tạo và thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của từng cá nhân, phù hợp với nhiệm vụ chính trị, tình hình mới hiện nay để xây dựng Đảng bộ và Công ty phát triển toàn diện và vững mạnh./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Hồng Thanh

Sáng ngày 03/3, Đảng bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Quang cảnh Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến do Tỉnh ủy Phú Yên hướng dẫn. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ có đồng chí Trần Lý - Bí thư Đảng ủy; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy viên BCH các Chi ủy, Cán bộ chủ chốt và toàn thể Đảng viên trong Công ty.

Tại Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai chuyên đề 2022, các đại biểu đã được nghe đồng chí Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phổ biến, quán triệt nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ và vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng bộ tỉnh Phú Yên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng chí Lưu Vĩnh Hưng báo cáo kết quả xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng bộ tỉnh Phú Yên thời gian qua và giải pháp trong thời gian tới.

Đại biểu tham dự Hội nghị tại đầu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội kịp thời đưa nội dung chuyên đề năm 2022 vào kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chương trình, kế hoạch về xây dựng đội ngũ cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị năm 2022. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2022 vào trong sinh hoạt định kỳ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, trong sinh hoạt của hội, đoàn thể và các buổi chào cờ Tổ quốc gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ và toàn dân gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022, các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, không gian mạng, gắn với biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm. Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Kịp thời đề ra các giải pháp tập trung giải quyết hiệu quả những vấn đề tồn đọng, vướng mắc trong công tác cán bộ ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Cao Thị Hòa An nhấn mạnh: “Việc học tập chuyên đề mới chỉ là bước khởi đầu, còn việc triển khai thực hiện mới là khâu quan trọng, quyết định kết quả thực hiện chuyên đề. Vì vậy, tôi đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 đạt kết quả cao nhất, mang lại hiệu quả thiết thực nhất”.

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc   nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên. Thông qua các nội dung được học tập tại Hội nghị đã giúp các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc và xác định được vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức; đồng thời phát huy tính sáng tạo và thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của từng cá nhân, phù hợp với nhiệm vụ chính trị, tình hình mới hiện nay để xây dựng Đảng bộ và Công ty phát triển toàn diện và vững mạnh./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Hồng Thanh

Ngoài việc tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung cấp điện năng an toàn, ổn định, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH) luôn tích cực đi đầu trong các hoạt động an sinh xã hội. Đơn vị xem đây là nhiệm vụ quan trọng với mong muốn đồng hành, góp sức cùng địa phương đem lại cho người dân một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ trao 03 tỷ hỗ trợ đồng bào tỉnh Phú Yên

 

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH) được thành lập vào tháng 12 năm 2007 là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2),  với nhiệm vụ chính là thực hiện quản lý vận hành Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ, có công suất lắp đặt 220MW. Trung bình hàng năm, Công ty sản xuất và cung cấp điện năng cho hệ thống điện Quốc gia và khu vực miền Trung với sản lượng điện 601,7 triệu kWh. Kể từ khi vận hành đến nay, Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ đã phát sản lượng đạt 8,4 tỷ kWh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, đóng góp một phần quan trọng trong việc phát triển hệ thống điện Quốc gia nói chung cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên nói riêng. Ngoài ra, Nhà máy còn góp phần quan trọng vào việc cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, nước sinh hoạt trong mùa khô, đồng thời tham gia hạn chế, cắt giảm lũ trong mùa mưa cho vùng hạ du sông Ba.

Từ khi thành lập đến nay, song song với việc thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật do các cấp giao, Công ty luôn thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ đối với Nhà nước thông qua việc nộp thuế, phí đóng góp vào ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng, chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng thu ngân sách của tỉnh Phú Yên. Theo số liệu thống kê từ năm 2016 đến nay, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã nộp thuế hơn 1.200 tỷ đồng, là đơn vị nhiều năm liền thuộc top “Những doanh nhiệp dẫn đầu về nộp ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên”. Trong những năm qua, Công ty đã vinh dự được Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tặng nhiều giấy khen với thành tích thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế.

Ông Trần Lý - Tổng Giám đốc (thứ tư từ trái sang) nhận Bằng khen của UBND tỉnh Phú Yên về thực hiện tốt chính sách thuế năm 2020

Không chỉ dẫn đầu về nộp ngân sách nhà nước tại địa phương, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên mà SBH còn là đơn vị đi tiên phong trong các hoạt động an sinh xã hội, chung tay vì cộng đồng tại địa phương. Cùng với việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ luôn chú trọng đến công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người dân vùng hạ du, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng thể hiện trách nhiệm của Công ty đối với cộng đồng.

Định kỳ hàng năm, SBH có nhiều chương trình, hoạt động xã hội có ý nghĩa  thiết thực như: hỗ trợ kinh phí trong việc sửa chữa một số công trình công cộng phục vụ đời sống dân sinh; trao tặng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết; hỗ trợ bò giống cho phụ nữ nghèo; giúp đỡ người có công, người cao tuổi; ủng hộ Hội Chữ thập đỏ, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin; bảo trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học; tặng xe đạp và học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, ủng hộ quỹ Vắc xin Covid-19; hỗ trợ địa phương trong công tác phòng chống dịch Covid-19; thăm hỏi và trao tặng quà cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo trên địa bàn nhân dịp tết Nguyên Đán; …. hỗ trợ mua và thả hàng ngàn con cá giống các loại trên lòng hồ Thủy điện Sông Ba Hạ để tái tạo nguồn lợi thủy sản, làm sạch nguồn nước và môi trường, góp phần ổn định sản xuất và đời sống cho nhân dân địa phương...

Lãnh đạo Công ty cùng Lãnh đạo Tỉnh ủy Phú Yên trao tặng quà hỗ trợ cho nhân dân tại xã Suối Trai

Đáng chú ý là trong năm 2021, SBH đã dành 9 tỷ đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội, từ thiện tại tỉnh nhà và đã được chính quyền địa phương đánh giá cao, được cộng đồng người dân trân trọng và ghi nhận. Đây cũng là yếu tố quan trọng trong việc thiết lập mối quan hệ gắn bó, thân tình giữa Công ty và chính quyền địa địa phương. Cụ thể là trao tặng 03 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; 04 căn nhà đại đoàn kết cho các gia đình chính sách, người có công; mua và thả hơn 50 vạn cá giống các loại xuống lòng hồ Thủy điện Sông Ba Hạ trong tháng môi trường để tái tạo nguồn lợi thủy sản cho bà con trong khu vực lân cận công trình; hỗ trợ chung tay cùng địa phương khắc phục hậu quả do thiên tai; thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách, hộ khó khăn nhân dịp lễ, tết Nguyên Đán và tích cực đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động xã hội - từ thiện khác, … Đặc biệt, từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ tích cực hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh thông qua các hoạt động ủng hộ Quỹ Vắc xin COVID-19, Quỹ Phòng chống dịch COVID-19; tặng nhu yếu phẩm, thực phẩm, trang thiết bị y tế cho một số khu dân cư bị cách ly, phong tỏa do ảnh hưởng của dịch bệnh...

Lãnh đạo Công ty trao biểu trưng ủng hộ Quỹ phòng chống COVID-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên

Ông Trần Lý, Tổng giám đốc Công ty, chia sẻ: ngoài việc tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung cấp điện năng an toàn, ổn định, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ còn luôn tích cực đi đầu trong các hoạt động an sinh xã hội, xem đây là nhiệm vụ quan trọng với mong muốn đồng hành, góp sức cùng địa phương đem lại cho người dân một cuộc sống tốt đẹp hơn, thể hiện trách nhiệm của Công ty trong phát triển kinh tế - xã hội và sẻ chia với cộng đồng.

Lãnh đạo SBH và Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên trao tặng nhà cho công an viên có hoàn cảnh khó khăn

Qua các hoạt động an sinh xã hội thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, xã hội và thể hiện tinh thần "tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách" cao đẹp của dân tộc và là nét đẹp truyền thống trong văn hóa của Công ty./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Hồng Thanh