Đảng ủy Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2020

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Phú Yên về việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Ngày 09/3/2020, Đảng ủy Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể Đảng viên và Người lao động trong Công ty.

Hội nghị do đồng chí Trần Lý, Bí thư Đảng ủy Công ty chủ trì. Hội nghị được diễn ra dưới hình thức nghe băng ghi hình của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo. Theo đó, nội dung chính của chuyên đề gồm: tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới.

Đ/c Trần Lý, Bí thư Đảng ủy Công ty tuyên bố lý do tổ chức Hội nghị

Các nội dung trên được Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo phân tích, lấy dẫn chứng cụ thể về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Bác; những quan điểm, tư tưởng, việc làm của Bác vì dân, lo cho dân; đồng thời, trình bày chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty đã giao nhiệm vụ cho mỗi cán bộ, đảng viên cần tập trung xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể của bản thân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đẩy mạnh việc xây dựng Đảng ủy Công ty trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của Công ty.

Qua hội nghị mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản, giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, rèn luyện và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại./.

Quang cảnh Hội nghị

 


  • sbh.vn