Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Quyết định 2100/QĐ-TTg ngày 27/12/2017 về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3).


Báo cáo sản xuất điện tháng 04 năm 2017


Báo cáo sản xuất điện tháng 03 năm 2017


Báo cáo sản xuất điện tháng 01 năm 2017


Báo cáo sản xuất điện tháng 02 năm 2017


Báo cáo sản xuất điện nhà máy Thủy điện sông Ba Hạ năm 2017Số lượt truy cập 1.922.647

Đang trực tuyến 6