Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ được thành lập trên cơ sở Ban chuẩn bị sản xuất Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ thuộc Ban quản lý dự án Thủy điện 3, từ tháng 10/2005 và đến tháng 06/2006 thuộc Ban quản lý dự án Thủy điện 7.             Theo phương án thành lập Công ty Cổ phần được...


Đó là một trong những nội dung của Công điện số 1432 về việc phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trước mùa mưa bão năm 2017.


Tác phong, lối sống, tinh thần làm việc của từng cán bộ CNV cơ quan Tổng công ty thể hiện giá trị cốt lõi "Chất lượng-Tín nhiệm, Tận tâm-Trí tuệ, Hợp tác-Chia sẻ, Sáng tạo-Hiệu quả".


Lịch sử hình thành Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ được thành lập trên cơ sở Ban chuẩn bị sản xuất Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ thuộc Ban quản lý dự án Thủy điện 3, từ tháng 10/2005 và đến tháng 06/2006 thuộc Ban quản lý dự án Thủy điện 7.


Sáng ngày 31/01/2013, Đoàn cơ sở Công ty cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ phối hợp với Công ty đã tổ chức tặng quà tết năm Quý tỵ 2013 cho các hộ dân thuộc diện tái định cư của dự án thủy điện Sông Ba Hạ.