Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tổ chức thành công Hội nghị đại biểu người lao động năm 2018

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tổ chức thành công Hội nghị đại biểu người lao động năm 2018

      Thực hiện Quy chế dân chủ và để phát huy quyền dân chủ trực tiếp của Người lao động tại cơ sở và tạo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2018 vào chiều ngày 14/5/2018.

      Tham dự Hội nghị có đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên; đồng chí Nguyễn văn Ngộ - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Phát điện 2, đồng chí Ngô Minh Quân – Trưởng Ban TC&NS Tổng công ty Phát điện 2 và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

      Hội nghị đã nghe các báo cáo như: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh & đầu tư xây dựng năm 2017 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo của BCH Công đoàn Công ty; Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị Người lao động cấp phòng, ban trực thuộc Công ty và các đề xuất, kiến nghị của NLĐ.

      Tại Hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến phát biểu sôi nổi và đưa ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty.

      Hội nghị đã thông qua Nội quy lao động sửa đổi, bổ sung năm 2018 với sự đồng thuận nhất trí cao của các đại biểu tham dự và tiến hành bầu Tổ đối thoại Công ty nhiệm kỳ 2018-2019 và Đại biểu tham dự Hội nghị người lao động cấp Tổng công ty. Đồng thời Hội nghị cũng lấy ý kiến giới thiệu ứng viên để bầu vào Tổ đối thoại và Ban thanh tra nhân dân cấp Tổng công ty Phát điện 2.

      Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Ngộ - Phó Chủ tịch Công đoàn GENCO2 đã biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Ban Lãnh đạo cùng tập thể CB-NLĐ Công ty trong năm 2017 để đạt được những thành tích rất đáng trân trọng. Qua đó, đồng chí cũng chỉ đạo Công ty cần phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua để hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 của Công ty. Đồng thời đề nghị Công ty tiếp tục thực hiện tốt Đề án nâng cao hiệu quả SXKD và năng suất lao động; tăng cường quan tâm công tác an toàn vệ sinh lao động; thực hiện tốt chủ đề năm 2018 “nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”, tăng cường công tác quản trị truyền thông.

      Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Ngộ đã tặng quà thăm hỏi, động viên CB-NLĐ Công ty nhân tháng công nhân năm 2018, với giá trị 20 triệu đồng.

      Để tạo không khí thi đua sôi nổi, Ban Tổng Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Công ty đã phát động phong trào thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2018.

      Kết thúc Hội nghị Người lao động năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, Tổng Giám đốc Công ty kêu gọi toàn thể CB-NLĐ trong Công ty chung sức, đoàn kết, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, năng động, phát huy tinh thần sáng tạo, tích cực đóng góp trí tuệ, công sức và tham gia nhiệt tình phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 vì lợi ích và sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty, qua đó sẽ không ngừng gia tăng quyền lợi, phúc lợi cho người lao động. Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc cũng nêu rõ các nhiệm vụ trong năm 2018, đặc biệt là các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính cần phải đạt được trong năm 2018 như: Sản lượng điện phấn đấu đạt trên 603 triệu kWh; tỷ lệ điện tự dùng nhỏ hơn hoặc bằng 0,74%; hệ số khả dụng trên 95,76%%; suất sự cố nhỏ hơn 0,16 lần và thực hiện tốt nhiệm vụ tối ưu hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tăng lợi nhuận về kinh tế; nâng cao hiệu quả SXKD và năng suất lao động để SXKD có lợi nhuận.

      Qua một buổi làm việc với tinh thần tập trung, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và Hội nghị đã thành công tốt đẹp./.

Quang cảnh tại Hội nghị

Đoàn Chủ tịch Hội nghị

Ông Nguyễn Đức Phú – Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Ông Tạ Hoàng Nam – Chủ tịch Công đoàn trình bày Báo cáo của BCH Công đoàn tại Hội nghị

Ông Trần Lý – Tổng Giám đốc trả lời các kiến nghị của NLĐ

Ông Nguyễn Văn Ngộ - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Phát điện 2 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ông Nguyễn Văn Ngộ đã tặng quà thăm hỏi, động viên CB-NLĐ Công ty nhân tháng công nhân năm 2018

Ông Nguyễn Đức Phú – Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn phát động thi đua năm 2018

Nguồn tin: Hồng Thanh – Chuyên viên Văn phòng - Ảnh: Hoài Yên


  • sbh.vn