Thủy điện AKKN: Quản lý kho vật tư thiết bị bằng công nghệ QR Code

Quản lý kho vật tư thiết bị bằng công nghệ QR Code giúp khắc phục được tồn tại mà phần mềm ERP chưa làm được, đồng thời tiết kiệm chi phí, thời gian và nhân lực nhưng vẫn mang lại hiệu quả lớn.
Nhận định “Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh” là giải pháp quan trọng và là xu hướng tất yếu của thời đại kinh tế toàn cầu. Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số theo chỉ đạo của Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2), các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác chuyển đổi số đã được Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak (AKKN) triển khai thực hiện đồng bộ với hoạt động sản xuất kinh doanh trong Công ty.
 
CBCNV Phòng Kế hoạch – Vật tư đang thực hiện in mã QR Code

 

 

 

Trước đây, công tác quản lý kho vật tư thiết bị được Công ty sử dụng phần mềm ERP (phần mềm hỗ trợ quá trình quản trị hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp) phân hệ quản trị tồn kho INV, phần mềm này chỉ dừng lại ở công tác thống kê nhập - xuất - tồn trên sổ sách giấy tờ. Mặt khác, do giới hạn của ERP về ký tự trong trường tên nên rất nhiều vật tư (đặc biệt vật tư về điện) chưa mô tả được hết thông số kỹ thuật, dẫn đến khó khăn trong công tác tìm kiếm; Bộ phận kho kiểm soát thủ công, tự tổng hợp các số liệu trên bảng excel, không linh hoạt trong quản lý vật tư, mất nhiều thời gian.

Khắc phục những khó khăn tồn tại, từ đầu năm 2021, Công ty đã hoàn thiện, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về vật tư thiết bị, ứng dụng phần mềm chuyển đổi QR code để quản lý tất cả các loại vật tư thiết bị trong kho. QR code này bao hàm tất cả thông tin về vật tư thiết bị như: Danh mục toàn bộ vật tư thiết bị, tên, mã từng loại vật tư thiết bị, thông số kỹ thuật, số lượng, tình trạng thiết bị, vị trí chi tiết đặt để thiết bị (kệ, tầng, ngăn số), hình ảnh thiết bị, … Nếu trước đây dữ liệu của vật tư, thiết bị được nhân viên ghi lại bằng nhiều loại giấy tờ hoặc file mềm excel, thì hiện nay tất cả thông tin đều được mã hóa bằng chiếc tem QR code.
 
Việc dán tem QR code giúp công tác tra cứu, tìm kiếm, nhận dạng vật tư thiết bị nhanh chóng, hiệu quả, chính xác

Trong quá trình thực hiện quản lý kho vật tư thiết bị theo QR code, công tác kiểm kê kho, tìm kiếm vật tư tồn kho được thực hiện một cách nhanh chóng. Chỉ với thao tác đơn giản trên các thiết bị điện tử thông minh, các thông tin liên quan đến vật tư thiết bị đó sẽ được hiển thị; Công tác tra cứu, tìm kiếm nhận dạng để xuất vật tư thiết bị nhanh chóng, kịp thời; Việc kiểm soát vật tư nhập - xuất - tồn chính xác tuyệt đối và khoa học, tránh được thất thoát, nhầm lẫn vật tư.

Việc ứng dụng quản lý kho vật tư thiết bị theo QR code cùng những phần mềm ứng dụng khác đã và đang mang lại lợi ích thiết thực, hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đây còn là tiền đề quan trọng để Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công tác chuyển đổi số toàn diện trong thời gian tới, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ mà EVNGENCO2 giao./.

Thiên Phương - AKKN