Sổ nhật ký vận hành - công cụ hỗ trợ hiệu quả

Ứng dụng sổ nhật ký vận hành điện tử trên hệ thống quản lý kỹ thuật (PMIS) là một trong rất nhiều ứng dụng công nghệ số đem lại hiệu quả cao, chứng minh áp dụng các công nghệ mới thay thế các công nghệ cũ, lạc hậu để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động trong toàn Công ty Thủy điện Quảng Trị.

Modul Vận hành trong phần mềm PMIS
 

Sổ nhật ký vận hành là một trong những công cụ không thể thiếu, hỗ trợ đắc lực công tác quản lý vận hành tại Công ty Thủy điện Quảng Trị, vận hành viên sử dụng sổ nhật ký vận hành để ghi chép lại các thao tác và diễn biến xảy ra trong ca làm việc đến khi bàn giao thiết bị và ký giao nhận ca. Thực tế hiện nay, sổ nhật ký vận hành đang được các đơn vị triển khai dưới hình thức viết tay, việc ghi nhật ký vận hành và bảng thông số bằng tay làm cho trưởng ca, trực chính và lãnh đạo vận hành khó khăn trong việc kiểm soát thông tin, việc lưu trữ bảng cứng khi cần tra cứu phân tích thông tin mất rất nhiều thời gian rà soát và khó thống kê để làm cơ sở xây dựng số liệu dự báo về thiết bị.

Module vận hành điện tử trên phần mềm PMIS bao gồm hạng mục như: Giám sát thông số thiết bị, bảng nhập thông số vận hành, nhập số liêu vận hành; Phiếu thao tác, giấy đăng ký/phiếu/lệnh công tác; Nhật ký vận hành.
 

 

Việc triển khai sổ nhật ký vận hành điện tử trong phần mềm PMIS sẽ góp phần để Công ty Thủy điện Quảng Trị thực hiện số hóa theo kế hoạch của Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2). Đặc biệt, việc ứng dụng hệ thống phần mềm vào các hoạt động vận hành và quản lý thiết bị trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang phát triển mạnh sẽ là tiền đề giúp ngành Điện ngày càng phát triển vững chắc, xứng đáng là một trong những đơn vị đi đầu trong thời đại số.

Lê Phương