SBH tổ chức Hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách pháp luật về lao động năm 2022

Ngày 05/8/2022, tại Phú Yên, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH) đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách, pháp luật về lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành năm 2022 cho Cán bộ - Người lao động (CB-NLĐ) trong Công ty. Tham dự Hội nghị có ông Trần Lý - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc cùng toàn thể CB-NLĐ SBH.

Quang cảnh buổi Hội nghị tuyên truyền

 

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Tài Soa – Trưởng phòng và ông Huỳnh Dũng – Phó Trưởng phòng Lao động - Việc làm, Sở LĐTB&XH tỉnh Phú Yên đã tuyên truyền những điểm mới của chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm Y tế (BHYT), Bảo hiểm tự nguyện (BHTN) từ ngày 01/01/2022; phổ biến Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung; Luật việc làm, …

 Buổi tuyên truyền dành phần lớn thời gian cho hoạt động đối thoại, trao đổi và giải đáp một số tình huống liên quan đến việc thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN mà Người lao động quan tâm như: Chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí, chế độ bảo hiểm thất nghiệp, thủ tục giải quyết các chế độ, các trường hợp đề nghị cấp mất sổ BHXH,… đồng thời giải thích rõ và hướng dẫn thực hiện các nội dung liên quan đến Bộ Luật Lao động và Luật An toàn Vệ sinh lao động.

Ông Huỳnh Dũng – Phó Trưởng phòng Lao động - Việc làm, Sở LĐTB&XH tỉnh Phú Yên đang giải đáp các ý kiến của NLĐ

 

Hoạt động tuyên truyền, đối thoại lần này đã giúp Cán bộ - Người lao động hiểu rõ hơn về pháp luật lao động; hiểu đúng quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của mình, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, cùng nhau xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa, ổn định phù hợp với sự phát triển của Công ty. Đặc biệt, CB-NLĐ sẽ nâng cao trách nhiệm tìm hiểu pháp luật nhằm ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật và hạn chế tối đa tranh chấp lao động tập thể, đình công, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, bảo đảm việc làm theo hướng bền vững cho người lao động và sự phát triển ngày càng vững mạnh của SBH./.

 

     Tin, ảnh: Hồng Thanh