Lễ ký kết hợp đồng ủy quyền Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại SBH

Sáng ngày 08/12 tại tỉnh Phú Yên, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng ủy quyền Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH) dưới sự chủ trì của Ông Trần Phú Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị EVNGENCO2. Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực ttiếp tại Trụ sở SBH và cầu truyền hình trực tiếp tại EVNGENCO2.

Ông Trần Phú Thái – Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 tặng hoa chúc mừng Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại SBH

Tham dự lễ ký kết, về phía EVNGENCO2 có sự hiện diện của ông Nguyễn Đình Hải – Thành viên HĐQT, ông Nguyễn Duy Lăng - Phó Tổng Giám đốc và đại diện lãnh đạo các Ban chức năng, Văn phòng. Về phía SBH, có ông Nguyễn Văn Tặng – Chủ tịch HĐQT, ông Trần Lý – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, ông Ngô Đức Thăng - Trưởng Ban kiểm soát, các Phó Tổng Giám đốc và đại diện các phòng, phân xưởng thuộc Công ty.

Tại buổi lễ ông Trần Thanh Hướng – Trưởng Ban Pháp chế EVNGENCO2 công bố nội dung Hợp đồng ủy quyền đại diện phần vốn của EVNGENCO tại SBH cho ông Nguyễn Văn Tặng và ông Trần Lý. Theo quy định, Người đại diện phần vốn của EVNGENCO 2 tại SBH phải tuân thủ và thực hiện đầy đủ các công việc, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn theo quy định tại hợp đồng này. Trên tinh thần tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm và đảm bảo lợi ích tối đa của EVNGENCO2, mọi quyết định của Người đại diện phần vốn phải được đưa ra một cách cẩn trọng, trung thực và phù hợp với quy định của pháp luật, quy định của EVNGENCO2, Điều lệ của Công ty.

Ông Trần Thanh Hướng – Trưởng Ban Pháp chế EVNGENCO2 trình bày nội dung hợp đồng ủy quyền

Ông Trần Phú Thái - Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 ký kết hợp đồng ủy quyền đại diện phần vốn của EVNGENCO 2 với Người đại diện tại SBH

Phát biểu tại lễ ký kết ông Trần Phú Thái bày tỏ: “Năm 2021, EVNGENCO2 nói chung và SBH nói riêng cơ bản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Trong đó, SBH đến thời điểm hiện tại đã thực hiện hoàn thành đạt kế hoạch trước thời hạn, cụ thể là các chỉ tiêu về sản lương điện, doanh thu đều vượt kế hoạch được giao, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật đều đạt và vượt. Để đạt được kế hoạch như trên, tập thể Nhóm Người đại diện, Lãnh đạo cùng tập thể CBNLĐ Công ty đã nổ lực, phấn đấu trong suốt thời gian vừa qua, dù chịu ảnh hưởng rất nhiều yếu bất lợi từ dịch bệnh COVID-19 và tình hình mưa lũ bất thường tại miền Trung đã gây khó khăn trong quá trình vận hành, điều tiết hồ chứa. Với kết quả SXKD như trên, sẽ tạo áp lực rất lớn cho kế hoạch SXKD năm 2022. Do đó, nhiệm vụ của Nhóm Người đại diện (NĐD) của EVNGENCO2 tại SBH sẽ hết sức nặng nề. Chính vì vậy, Chủ tịch HĐQT giao nhiệm vụ cho Nhóm người đại diện tại SBH cần phải phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và tập thể CBNLĐ thực hiện các nhiệm vụ chính như: Thực hiện tốt và đầy đủ nghĩa vụ của NĐD được ủy quyền theo quy định tại Điều 5 của Hợp đồng ủy quyền; Cùng với HĐQT, nhóm NĐD tổ chức hoàn thành nhiệm vụ do Tổng công ty và Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo các Tổ máy vận hành ổn định, an toàn, liên tục, hiệu quả; Tuân thủ các quy định về vận hành hồ chứa; Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm chi phí sản xuất, kinh doanh, đầu tư; Nghiên cứu và triển khai áp dụng công nghệ tiên tiến vào quản lý kinh doanh, tăng năng suất lao động, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả và phát triển vốn; Phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đâò tạo và đào tạo lại, thực hiện chính sách đào tạo và nâng cao theo tiêu chí do Tổng công ty đưa ra; Chuẩn bị các phương án thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020 của EVNGENCO2 giao; Thực hiện tối ưu hóa chi phí, giảm giá thành và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh”. Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 thay mặt Tổng công ty chúc mừng các đồng chí là Người đại diện phần vốn đã được EVNGENCO2 tin tưởng và ký hợp đồng ủy quyền đại diện phần vốn luôn hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký kết hợp đồng ủy quyền

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Tặng thay mặt Nhóm NĐD phần vốn của EVNGENCO2 tại SBH xin nhận trách nhiệm mà Tổng công ty đã tin tưởng giao phó cho NĐD; trân trọng ghi nhận những chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, Lãnh đạo EVNGENCO2 và cam kết sẽ triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Hợp đồng ủy quyền một cách nghiêm túc, đầy đủ, đảm bảo quyền, lợi ích và phát triển vốn của EVNGENCO2 đạt hiệu quả. Đồng thời, Trưởng nhóm NĐD tại SBH hứa sẽ chỉ đạo HĐQT, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ để hoàn thành tốt những nhiệm vụ do EVNGENCO2 và Đại hội đồng cổ đông hàng năm giao và sẽ cùng tập thể CBNLĐ SBH luôn cố gắng vươn lên để đưa SBH ngày càng phát triển lớn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Tặng – Chủ tịch HĐQT, Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại SBH phát biểu nhận nhiệm vụ

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Hồng Thanh