Lễ ký kết hợp đồng ủy quyền Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

 Sáng ngày 01/02 tại tỉnh Phú Yên, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) đã tổ chức Lễ công bố các Quyết định ủy quyền đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH) và ký kết hợp đồng ủy quyền Người đại diện phần vốn với Người được ủy quyền.  Buổi lễ do ông Trần Phú Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty chủ trì.

Ông Trần Phú Thái – Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 trao Hợp đồng ủy quyền cho Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại SBH

Buổi lễ còn có sự tham dự của ông Trần Lý – Thành viên HĐQT và Lãnh đạo các Ban chức năng, Văn phòng của EVNGENCO2. Về phía SBH, có ông Nguyễn Văn Tặng – Chủ tịch HĐQT, ông Ngô Đức Thăng - Trưởng Ban kiểm soát, các Phó Tổng Giám đốc cùng đại diện các phòng, phân xưởng của Công ty.

Tại buổi lễ ông Ngô Minh Quân – Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự EVNGENCO2 đã công bố Quyết định ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty Phát điện 2 tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đối với ông Ngô Minh Quân, ông Nguyễn Anh Vũ và ông Hồ Quang Vĩnh. Đồng thời nêu những nội dung trong Hợp đồng ủy quyền đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại SBH.

Ông Ngô Minh Quân - Trưởng Ban Tổ chức & Nhân sự EVNGENCO2 công bố các Quyết định ủy quyền đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại SBH

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký kết, ông Trần Phú Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị EVNGENCO2 giao nhiệm vụ cho các đồng chí vừa được ký kết hợp đồng ủy quyền phần vốn của EVNGENCO2 tại SBH:  Thực hiện tốt, đầy đủ các nghĩa vụ của người được ủy quyền theo quy định tại Điều 5 của Hợp đồng ủy quyền; cùng với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được Tổng công ty và Đại hội đồng cổ đông giao; đảm bảo vận hành các tổ máy điện an toàn, tin cậy và ổn định, các công trình hồ, đập được duy tu bảo dưỡng theo đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn trong mùa mưa bão năm 2024; tuân thủ các quy định về vận hành hồ chứa do cơ quan có thẩm quyền ban hành; thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc Đề án chuyển đổi số của Tập đoàn, Tổng công ty giao cho Đơn vị; khẩn trương hoàn thành Dự án xây dựng Trụ sở để sớm ổn định làm việc tại trụ sở mới; tiết kiệm chi phí trong sản xuất, kinh doanh, đầu tư, nâng cao năng suất lao động, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn; tập trung cho công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực trực triếp sản xuất, cán bộ quản lý, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, sát hạch, thực hiện chính sách thu hút nhân tài; Chủ động nắm bắt thông tin để đề xuất kịp thời với HĐQT Tổng công ty trong công tác triển khai thực hiện dự án Thủy điện Sông Ba Hạ mở rộng theo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII; Đồng thời, Chủ tịch cũng yêu cầu Nhóm người đại diện của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ tạo điều kiện để các đồng chí Ngô Minh Quân, Hồ Quang Vĩnh thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được Tổng công ty giao.

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 thay mặt lãnh đạo Tổng công ty chúc mừng các đồng chí là Người đại diện phần vốn đã được EVNGENCO2 tin tưởng và ký hợp đồng ủy quyền đại diện phần vốn luôn hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được ủy quyền.

Ông Trần Phú Thái - Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký kết hợp đồng ủy quyền

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Ngô Minh Quân thay mặt Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại SBH xin nhận trách nhiệm mà Tổng công ty đã tin tưởng giao phó cho NĐD; trân trọng ghi nhận những chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, Lãnh đạo EVNGENCO2 và cam kết sẽ triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Hợp đồng ủy quyền một cách nghiêm túc, đầy đủ, đảm bảo quyền, lợi ích và phát triển vốn của EVNGENCO2 đạt hiệu quả và sẽ cùng tập thể CB-NLĐ SBH cố gắng vươn lên để đưa SBH ngày càng phát triển lớn mạnh.

Hồng Thanh

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Ông Trần Phú Thái - Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 trao quyết định ủy quyền phần vốn của EVNGENCO2 tại SBH

Ông Trần Phú Thái - Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 cùng với Người đại diện ký kết hợp đồng ủy quyền phần vốn của EVNGENCO2 tại SBH

Ông Trần Lý – Thành viên HĐQT EVNGENCO2 tặng hoa chúc mừng các đ/c được ủy quyền đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại SBH

Lãnh đạo EVNGENCO2 cùng Ban Lãnh đạo SBH chụp hình lưu niệm cùng các đ/c được ký kết hợp đồng ủy quyền