Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tổ chức thành công Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021

Chiều ngày 03/12/2021, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã tổ chức thành công tốt đẹp Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2021. Hội nghị do ông Trần Lý, Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Đức Phú, Chủ tịch Công đoàn cùng chủ trì.

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có ông Ngô Đức Thăng, Trưởng Ban kiểm soát Công ty; Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị và đại diện Người lao động tại các Tổ Công đoàn trong Công ty.

Hội nghị đã được nghe các báo cáo đánh giá về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh & đầu tư xây dựng trong năm 2020 và lỹ kế thực hiện 11 tháng năm 2021; Báo cáo của BCH Công đoàn Công ty về tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động; Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị Người lao động cấp phòng, ban trực thuộc Công ty và các đề xuất, kiến nghị của NLĐ. Theo các báo cáo đánh giá, trong thời gian qua, với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, Công ty đã phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2020; thực hiện đúng quy định, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho CB-NLĐ, đời sống vật chất và tinh thần của CB-NLĐ ngày càng được nâng cao và thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật trong 11 tháng đầu năm 2021.

Ông Châu Đình Quốc – Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Với tinh thần dân chủ, các đại biểu đã thảo luận và có nhiều ý kiến phát biểu sôi nổi về các nội dung đã nêu trong báo cáo và đưa ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty, đồng thời đề xuất một số nội dung liên quan đến quyền lợi của NLĐ. Qua đó, Tổng giám đốc Trần Lý – đại diện Người sử dụng lao động đã giải đáp các đề xuất, kiến nghị của CB-NLĐ một cách thỏa đáng và nhận được sự nhất trí cao của toàn thể Hội nghị.

Ông Nguyễn Đức Phú – Chủ tịch Công đoàn trình bày Báo cáo của BCH Công đoàn tại Hội nghị

Hội nghị đã thống nhất thông qua các báo cáo và Thỏa ước lao động tập thể sửa đổi, bổ sung năm 2021 với sự đồng thuận nhất trí cao của các đại biểu tham dự và tiến hành bầu Tổ đối thoại Công ty nhiệm kỳ 2021-2023.Tại Hội nghị, ông Trần Lý - Tổng Giám đốc Công ty biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của tập thể CB-NLĐ đã cũng Ban Lãnh đạo vượt qua nhiều khó khăn, thách thức trong thời gian qua, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 để  Công ty thực hiện tốt mục tiêu kép, đó là vừa thực hiện hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ năm 2021, vừa đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời, Tổng Giám đốc cũng kêu gọi toàn thể CB-NLĐ trong Công ty tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết cùng đồng lòng, chung sức vượt qua khó khăn thách thức, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, năng động, phát huy tinh thần sáng tạo, tích cực đóng góp trí tuệ, công sức và tham gia nhiệt tình phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 và những năm tiếp theo vì lợi ích và sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty.

Ông Trần Lý – Tổng Giám đốc phát biểu tại Hội nghị đại biểu Người lao động

Hội nghị Người lao động là nơi phát huy quyền dân chủ trực tiếp của Người lao động tại cơ sở, qua đó giúp cho người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục duy trì, phát huy mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tạo sự đồng thuận cao nhất để NLĐ gắn bó lâu dài với Công ty.

Qua một buổi làm việc với tinh thần tập trung, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2021 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã thành công tốt đẹp và 100% đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị và Hội nghị cũng tin tưởng rằng với mối quan hệ lao động tốt đẹp như hiện nay và sự đồng lòng của tập thể người lao động cũng Ban Lãnh đạo, Công ty sẽ ngày càng phát triển lớn mạnh./.

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                         Hồng Thanh