Hội đồng quản trị EVNGENCO2 làm việc với Người đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Ngày 31/10/2022, tại tỉnh Phú Yên, Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) đã có buổi làm việc với Người đại diện phần vốn EVNGENCO2 tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH) về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Buổi làm việc do ông Trần Phú Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì. Cùng với sự tham dự của ông Trương Hoàng Vũ – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; ông Phạm Văn Thuận - Thành viên HĐQT, ông Nguyễn Văn Tùng – Kiểm soát viên của EVN tại EVNGENCO2, Trưởng các Ban chức năng và Chánh văn phòng EVNGENCO2. Ngoài ra, các Phó Tổng Giám đốc và các Ban chức năng còn lại cùng tham gia họp trực tuyến tại điểm cầu của EVNGENCO2 tại Cần Thơ.

Về phía SBH, tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Văn Tặng – Chủ tịch HĐQT, ông Trần Lý – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát và Trưởng các đơn vị.

Quảng cảnh buổi làm việc

Trong buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Tặng – Chủ tịch HĐQT thay mặt nhóm Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại SBH, đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh, tài chính và đầu tư xây dựng trong năm 2022, công tác chuẩn bị kế hoạch năm 2023; kết quả thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của EVNGENCO2 đối với nhóm Người đại diện.

Cụ thể, trong thời gian qua, Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại SBH luôn tuân thủ và thực hiện đầy đủ các công việc, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn theo quy định tại hợp đồng ủy quyền phần vốn đã ký kết với EVNGENO2; đồng thời thực hiện đầy đủ và kịp thời các nội dung chỉ đạo của EVNGENCO2. Về kết quả sản xuất kinh doanh, trong 10 tháng đầu năm 2022, sản lượng điện sản xuất được 673,43 triệu kWh,  đạt 116,7% kế hoạch năm, tăng 38,25% so với cùng kỳ năm 2021; tổng lợi nhuận 475,3 tỷ đồng, đạt 295,2 % kế hoạch năm.

Ông Nguyễn Văn Tặng, Chủ tịch HĐQT báo cáo tại cuộc họp

Ông Trần Lý – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc cho biết: trong các tháng còn lại, SBH sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đề ra, đảm bảo Nhà máy vận hành phát điện luôn an toàn, ổn định, phấn đấu phát sản lượng cả năm đạt trên 803 triệu kWh, mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

Phát biểu chỉ đạo, ông Trần Phú Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị EVNGENCO2 đã ghi nhận và biểu dương những kết quả Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại SBH cùng tập thể CB-NLĐ SBH đã nỗ lực phấn đấu  trong thời gian qua và 10 tháng đầu năm 2022; đánh giá cao sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng của SBH với chính quyền địa phương trong công tác vận hành, điều tiết hồ chứa trong các đợt mưa lũ vừa qua. Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 yêu cầu Người đại diện tại SBH tăng cường năng lực quản trị công ty; khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế mà các Ban chức năng đã nêu; tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của chủ sở hữu trong hoạt động điều hành, sản xuất, duy trì chế độ báo cáo với chủ sở hữu đúng yêu cầu và tiến độ được giao; tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo.

Ông Trần Phú Thái – Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Thay mặt Nhóm Người đại diện của EVNGENCO2, ông Nguyễn Văn Tặng - Chủ tịch HĐQT nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT  EVNGENCO2 và góp ý từ các Ban chức năng EVNGENCO2; sẽ tập trung chỉ đạo các phòng chức năng khắc phục những tồn tại mà Đoàn công tác chỉ ra. Đồng thời cảm ơn Lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 2 trong những năm qua đã luôn quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời để Công ty hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra./.

Hồng Thanh