Nhiều thành tích nổi bật trong phong trào thi đua khen thưởng giai đoạn 2017 - 2021

Sau 5 năm tích cực hưởng ứng phong trào thi đua khen thưởng từ sau Đại hội Thi đua yêu nước của Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH) đã đạt được nhiều thành tích vượt bậc, nhiều tập thể, cá nhân được trao tặng danh hiệu thi đua khen thưởng của các cấp. Đây là động lực để toàn thể cán bộ, người lao động Công ty tiếp tục thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Ông Nguyễn Văn Tặng – Chủ tịch HĐQT SBH (ngoài cùng bên phải) nhận cờ Thi đua của Ủy ban QLV Nhà nước tại doanh nghiệp năm 2021. 

                                                                                                                                                                                         Ảnh: Minh Lương

Sôi nổi trong phong trào thi đua

          Ngay sau Đại hội Thi đua yêu nước của Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, Ban chấp hành Đảng ủy Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ phối hợp với Ban Tổng Giám đốc trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị. Công ty đã nhanh chóng phát động phong trào thi đua trong toàn thể đơn vị tại các kỳ Hội nghị người lao động hàng năm, từ đó tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Công ty.

          Ông Lê Quang Vũ, Quản đốc Phân xưởng Vận hành cho biết: Phân xưởng Vận hành là đơn vị trực tiếp sản xuất điện, quyết định cốt lõi đến công suất sản xuất của Nhà máy, doanh thu của công ty. Chính vì vậy, hàng năm đơn vị quan tâm, cổ vũ người lao động hưởng ứng phong trào thi đua, học tập nghiên cứu nhằm khơi gợi, phát huy năng lực, trí tuệ của từng cá nhân. Từ phong trào này, Phân xưởng Vận hành đã triển khai nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất ứng dụng vào hoạt động của phân xưởng. Chỉ riêng trong năm 2019, phân xưởng đã có 6 cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được công nhận. “Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, phân xưởng thực hiện phân tích, đánh giá dữ liệu vận hành hàng ngày để điều chỉnh chế độ vận hành tối ưu nhất, nâng cao hiệu quả các tổ máy phát; luôn chú trọng việc vận hành phát điện an toàn, liên tục, đảm bảo vừa phát điện vừa cấp nước hạ du để sản xuất nông nghiệp trong các tháng mùa khô và hạn chế lũ trong mùa mưa”.

          Cùng với sự chung sức phấn đấu của tập thể, trong suốt thời gian qua, mỗi cán bộ, công nhân viên của SBH không ngừng phấn đấu, tích cực tham gia các phong trào thi đua, lập thành tích cho bản thân, đóng góp chung vào sự thành công của Công ty.

Tổng Giám đốc SBH, ông Trần Lý cho biết: Công ty đã tiến hành đổi mới từ nội dung, hình thức đến phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động với các hình thức thi đua phong phú, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả, chống hình thức. Đặc biệt chú trọng việc phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của các đảng viên, tạo hạt nhân trong phong trào thi đua của từng bộ phận. Qua đó tạo được “làn sóng” thi đua lao động sản xuất, lập thành tích trong mỗi cá nhân, tập thể tại công ty. Toàn thể cán bộ, người lao động Công ty đã tích cực tham gia và tổ chức các phong trào thi đua theo nhiều chủ đề như: Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển; Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau; Phong trào thi đua chống lãng phí; Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất; thi đua xây dựng mạng lưới An toàn vệ sinh viên giỏi…

Nhiều thành tích nổi bật

            Hưởng ứng các phong trào thi đua, tập thể cán bộ, người lao động tại SBH đã nhiệt tình tham gia, quyết tâm phấn đấu và đưa ra các giải pháp để thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch được Tổng công ty Phát điện 2 giao. Kết quả, trong giai đoạn 2017-2021, Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ đã đóng góp vào hệ thồng điện Quốc gia hơn 3 tỷ 551 triệu kWh, vượt hơn 23% sản lượng điện được giao. Đặc biệt thông qua các phong trào thi đua, các cá nhân, tập thể lao động tại đơn vị đã nỗ lực nghiên cứu, ứng dụng nhiều giải pháp tiên tiến vào các khâu sản xuất. Từ năm 2017 – 2021, đã có 56 sáng kiến cải tiến của cán bộ, người lao động có tính ứng dụng cao, được áp dụng vào quá trình quản lý, vận hành, sản xuất tại đơn vị đem lại hiệu quả, làm lợi hàng chục tỷ đồng, được Hội đồng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất của SBH và EVNGENCO2 công nhận, khen thưởng.

Ông Trương Đức Huy, Tổ trưởng Tổ Đo lường tự động thuộc Trung tâm Dịch vụ - Sửa chữa chia sẻ: Hưởng ứng phong trào thi đua, những năm qua tôi đã luôn chủ động tiếp cận và làm chủ các quy trình công nghệ, thiết bị phục vụ tốt cho việc vận hành, bảo dưỡng và xử lý các sự cố. Bản thân còn tích cực nghiên cứu, thực hiện nhiều sáng kiến và đã có 5 sáng kiến được các cấp công nhận và áp dụng đem lại hiêu quả cao cho quá trình vận hành, sản xuất tại Nhà máy.

Ông Trần Lý – Tổng Giám đốc SBH (thứ hai từ trái qua) nhận giấy khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên

về thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2021             

 

Tổng Giám đốc SBH phấn khởi cho hay: Với những nỗ lực phấn đấu trong sản xuất, kinh doanh của các cá nhân, tập thể tại Công ty, trong suốt 5 năm qua, Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ luôn là một trong những đơn vị được Tổng Công ty Phát điện 2 đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ kinh tế, kỹ thuật do cấp trên giao; được Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp khen tặng nhiều thành tích cao quý như: Cờ thi đua xuất sắc của Tỉnh, Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Bằng khen của Bộ Công thương, Bằng khen của UBND tỉnh Phú Yên, Bằng khen của Bộ Công an, ...

Qua 5 năm (2017-2021), Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ đã có 31 tập thể nhận Bằng khen của cấp Bộ, Ủy ban và Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 23 tập thể được Tổng Công ty Phát điện 2 tặng Giấy khen; 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 59 cá nhân nhận được Bằng khen cấp Bộ, Ủy ban; 89 cá nhân được Tổng công ty Phát điện 2 tặng Giấy khen; 148 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp./.

Hồng Thanh