Hiện đại hóa công tác xây dựng, phát triển phần mềm dùng chung trong EVN

Ngày 24/2, tại Hà Nội, đã diễn ra phiên họp thứ nhất của Tổ công tác nghiên cứu, phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động SXKD và hiện đại hóa công tác xây dựng, phát triển phần mềm trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam. Cuộc họp diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối điểm cầu tới các tổng công ty trong EVN. Ông Đinh Thế Phúc – Thành viên Hội đồng thành viên EVN chủ trì cuộc họp.

Ông Đinh Thế Phúc – Thành viên Hội đồng thành viên EVN chủ trì cuộc họp

Đề án hiện đại hóa công tác xây dựng và phát triển phần mềm trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đã được HĐTV EVN ban hành ngày 15/02/2022. Đề án đặt ra một số mục tiêu, nhiệm vụ như: Xây dựng và ban hành các quy trình, quy định chung; cải tiến mô hình, quy trình phát triển phần mềm và xây dựng hệ thống quản lý chất lượng; chuyển đổi áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ, công cụ tự động hóa, kiến trúc ứng dụng và các nền tảng chung; đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý dự án, nhân lực phát triển phần mềm và xây dựng đội ngũ chuyên gia; cải tiến tổ chức bộ máy sản xuất phần mềm.

Tiếp đó, tháng 10/2022, Tổ công tác Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động SXKD và hiện đại hóa công tác xây dựng, phát triển phần mềm trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đã được thành lập với các nhân tố chủ chốt gồm lãnh đạo tập đoàn, lãnh đạo các tổng công ty, EVNICT...

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Xuân Tuấn – Trưởng Ban Viễn thông và Công nghệ thông tin EVN báo cáo những kết quả thực hiện Đề án hiện đại hóa công tác xây dựng và phát triển phần mềm năm 2022. Cụ thể, đã xây dựng các quy định về phần mềm dùng chung trong EVN; hợp tác với một số trường đại học và trung tâm đào tạo lập trình viên; EVNICT nghiên cứu, đề xuất danh mục các ngôn ngữ lập trình, platform, framework, công nghệ dùng chung trong các hệ thống phần mềm; tổ chức triển khai đưa vào áp dụng các nền tảng kiến trúc, công nghệ sản xuất và vận hành phần mềm…

Đặc biệt, trong năm 2022, công tác đào tạo nguồn lực trong lĩnh vực xây dựng, phát triển phần mềm cũng được tích cực triển khai. Trong đó, EVNICT đã đào tạo, chuyển giao kiến trúc nền tảng ứng dụng (Platform) trong phát triển phần mềm cho 05 tổng công ty điện lực; thực hiện đào tạo nội bộ nâng cao chất lượng nhân sự quản lý dự án, nhân sự sản xuất phần mềm… Các tổng công ty cũng đã triển khai các khóa đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu công việc liên quan.

Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, lãnh đạo EVNICT, và 5 tổng công ty điện lực cũng đã báo cáo cụ thể kết quả triển khai nhiệm vụ tập đoàn giao, đề xuất một số kiến nghị công việc.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiện đại hóa công tác xây dựng, phát triển phần mềm dùng chung trong bối cảnh chuyển đối số hiện nay. Để triển khai các công việc liên quan, các đơn vị cần quyết tâm cao, thay đổi các thói quen, khắc phục các hạn chế về nguồn lực. Đồng thời, việc phát triển phần mềm cần được tính toán xây dựng từ nghiệp vụ, quản lý, triển khai thống nhất trong toàn tập đoàn; các dự án/nhiệm vụ của các đơn vị cần được đánh giá, tránh sự trùng lặp trong triển khai.

Kết luận cuộc họp, ông Đinh Thế Phúc – Thành viên HĐTV EVN yêu cầu, trong năm 2023 cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: EVNICT sớm hoàn thành triển khai hệ thống quản lý mã nguồn tập trung toàn EVN; tập đoàn tiếp tục triển khai công tác đào tạo, tổ chức các hội thảo, hội nghị về trí tuệ nhân tạo; hoàn thiện một số quy định/quy trình nghiệp vụ như: cơ chế chuyển giao nội bộ các giải pháp công nghệ, sản phẩm phần mềm giữa các đơn vị trong EVN; bộ tiêu chí đánh giá chất lượng sản phẩm phần mềm nội bộ trong tập đoàn; quy định về xây dựng, nâng cấp, bảo trì các sản phẩm phần mềm chung toàn tập đoàn…

Minh Hạnh - EVN

Theo evn.com.vn