Dự án ERP của EVN: Đã triển khai được 237 đơn vị

Dự án ERP do EVNICT triển khai đã gặt hái được những kết quả bước đầu trong năm 2017.

 


Dự án ERP của EVN đã được EVNICT triển khai tại 237 đơn vị và 225 đơn vị cấp 4.
 

Bắt đầu tại thời điểm từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2016 khi Công ty Viễn thông và CNTT (EVNICT) tiếp nhận hệ thống ERP từ Ban quản lý dự án FMIS/MMIS, dưới sự chỉ đạo và giao phó của Lãnh đạo Công ty, Dự án ERP trong liên tục các tháng tiếp theo đã hiệu chỉnh hệ thống ERP theo chế độ kế toán mới, phát hành phiện bản 1.0 đồng thời tiến hành kiểm thử hệ thống tại Tập đoàn và các đơn vị tại Hòa Bình, EVNCPC, PC Đà Nẵng. 

Cho đến tháng 11 năm 2016 Dự án đã hoàn thiện hệ thống sau kiểm thử, lập kế hoạch cũng như bắt tay vào triển khai mở rộng hệ thống tại các đơn vị.

Đến tháng 12/2017 Dự án ERP đã triển khai được 237 đơn vị và 225 đơn vị cấp 4 với 10 phân hệ giai đoạn 1 đã hoàn thiện triển khai và 5 phân hệ đang xây dựng.

Năm 2018, dự án dự kiến sẽ phát triển ứng dụng trong lĩnh vực tài chính, kế toán; Đồng thời tiếp tục hỗ trợ các Tổng công ty vận hành hệ thống. Dự kiến từ tháng 1 đến tháng 12/2017 hay 2018?sẽ có 10 phân hệ đã triển khai hoàn thành đến đơn vị cấp 3; từ tháng 6 đến tháng 12/2018 (sau khi các Tổng công ty triển khai hoàn thành) hỗ trợ triển khai tiếp 06 phân hệ thuộc giai đoạn 2 của dự án đối với hệ thống ERP.

Hỗ trợ triển khai  phân hệ vay, hóa đơn với các đơn vị còn lại đối với hệ thống FMIS.

Hỗ trợ đơn vị vận hành hệ thống trong năm 2018 đối với hệ thống giám sát tài chính.

Dự kiến từ tháng 1 đến tháng 6/2018 hệ thống ERP  triển khai mở rộng giải pháp bảo mật đến cấp 4 cho các Tổng công ty EVNSPC, EVNCPC; Triển khai một số công ty cổ phần như: Nhiệt điện Quảng Ninh, Thủy điện Vĩnh Sơn–Sông Hinh,…….;Triển khai 06 phân hệ thuộc giai đoạn 2 cho một số các Tổng Công ty khi đơn vị có đề xuất EVNICT thực hiện.

Từ tháng 1 đến tháng 12/2018, EVNICT sẽ liên tục hiệu chỉnh, tối ưu hóa sản phẩm ERP (tính cho cả 16 phân hệ) và xây dựng các sản phẩm tích hợp với hệ thống riêng của các Tổng công ty; Từ tháng 1 đến tháng 3/2018 hoàn thành công tác xây dựng sản phẩm với 06 Module mới; Từ tháng 4 đến tháng 6/2018 xây dựng các sản phẩm tích hợp dùng chung với EVN: IMIS, PMIS, HRMS.

Từ tháng 1 đến tháng 6/2018 triển khai giải pháp DR cho ERP; Từ tháng 4 đến tháng 12/2108: Dịch chuyển các hệ thống khi các Tổng công ty cổ phần hóa như Genco 1, Genco 2, Genco3

Từ tháng 6 đến tháng 9/2018 nghiên cứu giải pháp thực hiện BI; Từ tháng 9 đến tháng 12/2018 nghiên cứu giải pháp Mobile hệ thống ERP; Từ tháng 1 đến tháng 6/2018 Nghiên cứu giải pháp tích hợp dùng chung ESB.

Trong năm, EVNICT sẽ chủ động đào tạo nội bộ để 1 nhân sự có thể làm được nhiều phân hệ; Đào tạo các công nghệ mới: BI, tích hợp ESB, Mobile ERP.

Ngoài ra, EVNICT sẽ thực hiện mua sắm bản quyền, mua sắm dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật Oracle cho hệ thống ERP;

Thực hiện các hoạt động sản xuất khác năm 2018: Bảo trì hệ thống ERP; Thực hiện các nội dung đào tạo ERP cho các phân hệ mới; Thực hiện vận hành hệ thống (CDL, ứng dụng) cho 05 Tổng Công ty phân phối.

PV/Icon.com.vn


  • PV/Icon.com.vn