Việt Nam 4 năm liên tiếp tăng chỉ số Tiếp cận điện năng

Theo Báo cáo Môi trường kinh doanh năm 2017 do tổ chức Doing Business - Ngân hàng Thế giới (WB) công bố, chỉ số Tiếp cận điện năng của Việt Nam đạt 78,69/100 điểm, tăng 32 bậc, vươn lên vị trí 64/190 quốc gia.

Ghi nhận từ Ngân hàng Thế giới

Để được cấp điện trung áp mới ở Việt Nam, khách hàng cần làm 5 thủ tục, thời gian thực hiện là 46 ngày. Cùng đó, độ tin cậy cung cấp điện và minh bạch về giá điện được WB đánh giá đạt 6/8 điểm. So với năm trước, yếu tố độ tin cậy cung cấp điện và minh bạch về giá điện đã tăng 3 điểm. Kết quả này cho thấy, sự ghi nhận của Ngân hàng Thế giới về những đổi mới của ngành Điện Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ điện năng.

2017 là năm thứ 4 liên tiếp, chỉ số Tiếp cận điện năng của Việt Nam được cải thiện và cũng là năm có bước đột phá ấn tượng nhất kể từ 2013. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng là nền kinh tế có chỉ số Tiếp cận điện năng được cải thiện nhiều nhất trong các nước ASEAN. Đặc biệt, kết quả này của Việt Nam thậm chí đã vượt qua cả một số quốc gia có kinh tế phát triển hơn như: Mexico, Trung Quốc, Canada, Hungary, Ukraina…

Công nghệ sửa chữa điện hotline giúp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện

Tất cả vì quyền lợi của khách hàng

Ông Nguyễn Quốc Dũng – Trưởng Ban Kinh doanh EVN cho biết, tất cả những nỗ lực cải thiện chỉ số Tiếp cận điện năng mà EVN đã thực hiện trong thời gian qua đều nhằm mang lại những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng sử dụng điện. Theo đó, ngành Điện đã thực hiện rất nhiều cải cách về thủ tục và đổi mới phương thức phục vụ theo phương châm “Điện lực đến với khách hàng”. Các đơn vị điện lực đã cung cấp dịch vụ cấp điện trọn gói, sẵn sàng đến phục vụ tận nơi theo yêu cầu của khách hàng. Mọi dịch vụ điện năng đều được thực hiện theo tiêu chí 3 dễ: Dễ tham gia, dễ sử dụng, dễ giám sát.

Ngành Điện đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào dịch vụ khách hàng, cung cấp thông tin công khai về thủ tục, giá điện trên các website của Tập đoàn và các đơn vị thành viên, điện tử hóa các thủ tục, cho phép khách hàng giám sát online tiến độ thực hiện cấp điện trung áp… Đặc biệt, EVN đã thực hiện tự động hóa lưới điện, chú trọng nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, phục vụ điện năng với chất lượng ổn định, an toàn, liên tục. Theo ông Dũng “Không dừng lại ở những kết quả đã đạt được, Tập đoàn sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng các dịch vụ, nhằm thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng. Hiện nay, EVN đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành, liên quan và các địa phương, tiến hành cung cấp dịch vụ điện với cơ chế “1 cửa liên thông” theo chỉ đạo của Chính phủ”.

Từ tháng 12/2017, EVN thực hiện cung cấp trực tuyến các dịch vụ điện năng, tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng. Đây cũng là bước đổi mới mang tính đột phá nhằm tiếp tục cải thiện chỉ số Tiếp cận điện năng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo Nghị quyết 19 của Chính phủ. 

Một số kết quả đánh giá chỉ số Tiếp cận điện năng của Việt Nam (tổ chức Doing Business - Ngân hàng Thế giới (WB) công bố):

Nội dung

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

Số thủ tục

6

6

6

5

5

Thời gian (ngày)

115

115

59

46

46

Chi phí (% GDP/ đầu người)

1.726,4

1.432,8

1.322,6

1.261,3

1.261,3

Vị trí của Việt Nam trong số các quốc gia/vùng lãnh thổ

156/189

135/189

108/189

96/190

64/190

 

Theo Ngân hàng Thế giới, chỉ số Tiếp cận điện năng là 1 trong 5 chỉ số thay đổi tích cực, giúp cho chỉ số đánh giá chung của nền kinh tế Việt Nam tăng 14 bậc so với năm 2016, đứng vị trí 68/190 quốc gia về môi trường kinh doanh. 


  • Theo TCĐL chuyên đề Thế giới Điện