Chuẩn mực đạo đức

Mọi hành động của EVN đều hướng tới con người, vì con người

EVN hành động vì niềm vui, hạnh phúc của mọi người. EVN xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp, nhà đầu tư, xã hội bằng sự thiện chí, tình thân ái, tinh thần nhân văn. Trong các hoạt động của EVN, con người luôn là trung tâm, trong nội bộ EVN, người lao động được coi là tài sản quý giá nhất giúp EVN đi đến thành công. Mỗi thành viên EVN sẽ phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng và tự hoàn thiện bản thân theo nguyên tắc cơ bản. EVN luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tận tâm với công việc, tận tụy với khách hàng
Phương châm hành động chủ đạo của EVN là làm tròn nghĩa vụ với tư cách là một tập đoàn kinh tế quan trọng của nền kinh tế và của quốc gia. Mọi thành viên EVN cam kết hành động vì lợi ích quốc gia, vì sự phồn vinh của Tổ quốc. EVN hướng tới xây dựng hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm cao, về sự tận tâm, tận tụy trong từng công việc, hành động. Mỗi thành viên EVN sẽ phấn đấu, hy sinh, không quản ngại khó khăn trong gian khổ thực hiện phương châm này.
EVN cam kết tôn trọng luật pháp, hành động khách quan, trung thực, công tâm và minh bạch
Mọi hoạt động của EVN luôn tuân thủ mọi quy định của pháp luật hiện hành, quy chế quản lý nội bộ của EVN và đơn vị. Hơn thế, mọi thành viên của EVN sẽ luôn đi tiên phong trong việc thực thi và góp phần phát triển, hoàn thiện những quy định và quy chế này. EVN tôn trọng các quy tắc, nghi thức trong giao tiếp, lịch thiệp, trung thực trong quan hệ, khách quan, minh bạch, công bằng và bình đẳng trong xử lý công việc với những người bên ngoài (khách hàng, đối tác, cộng đồng) cũng như với những người bên trong (người lao đông, chủ sở hữu, người quản lý).
Sức mạnh trong mọi hành động của EVN là sự đồng thuận và trí tuệ tập thể
EVN phục vụ và đóng góp cho xã hội, cho nền kinh tế bằng kinh nghiệm và sự sáng tạo, bằng trí tuệ con người kết hợp với công nghệ hiện đại. EVN luôn trân trọng những thành quả đã đạt được cũng như truyền thống vẻ vang của ngành và của dân tộc. EVN có tinh thần đoàn kết, hợp tác và lao động sáng tạo là nguồn sức mạnh tổng hợp để đạt được các mục tiêu đề ra.
EVN phấn đấu để xứng đáng với niềm tin của đất nước và nhân dân

EVN coi trọng cam kết với khách hàng, đối tác, trung thành với tinh thần của các giá trị cốt lõi, thực hiện cam kết bằng những hành động thiết thực. EVN tin tưởng sẽ xứng đáng với niềm tin mà Đảng, Chính phủ, đất nước và nhân dân đã giao phó, sẽ giành được sự tín nhiệm của những người mà EVN phụng sự, sẽ xây dựng thành công hình ảnh tốt đẹp mà EVN mong muốn. 


  • EVN