Vào lúc 8h00 ngày 18/4/2019, tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018


Về việc ký hợp đồng Kiểm toán và Soát xét các Báo cáo tài chính năm 2018


Về việc thông qua Đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018


Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ


Thông báo về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cỏ phiếu của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ


Thông báo về việc mở Tài khoản lưu ký chứng khoán của các Cổ đông


Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty


Nghị quyết thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ


Số lượt truy cập 1.761.383

Đang trực tuyến 16