REE mua thành công 25% cổ phần tại Thủy điện Sông Ba Hạ

(NDH) REE đã mua 32 triệu cổ phiếu, tương đương 25% cổ phần tại CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ.

CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ (DN chưa niêm yết) có số vốn điều lệ đăng ký là 1.280 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty cho biết các cổ đông mới góp 922.250 tỷ đồng. Do quy định không được giảm vốn điều lệ, nên Thủy điện Sông Ba Hạ đã thông báo chào bán thêm 35,755 triệu cổ phiếu.

CTCP Cơ điện lạnh (mã REE- HOSE) đã thực hiện góp vốn mua cổ phần bổ sung vốn điều lệ của CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ. Cụ thể, REE đã mua 32 triệu cổ phiếu, tương đương 25% cổ phần tại Thủy điện Sông Ba Hạ.

Bên cạnh công ty con Thủy điện Thác Bà, tính đến cuối quý 3/2014, REE đã sở hữu trên 20% cổ phần tại 4 công ty Điện (phát hành điện) gồm: Thủy điện Thác Mơ, Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC- HOSE), nhiệt điện Ninh Bình, Thủy điện SROK Phu Mieng.

Diễn biến giao dịch cổ phiếu REE


  • Thanh Thủy NDH