Mùa mưa bão 2017: Đảm bảo an toàn cho hạ lưu khi xả lũ hồ chứa

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, Tập đoàn đã ban hành Chỉ thị số 1627/CT-EVN về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 để đảm bảo an toàn cung cấp điện, an toàn đập, hồ chứa, công trình thủy điện, đảm bảo an toàn cho hạ du, chủ động phòng, chống và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EVN yêu cầu các Công ty thủy điện trực thuộc kiểm tra và thực hiện nghiêm các quy định về quản lý an toàn đập, công trình, thiết bị đóng mở ở đập tràn, nguồn điện diesel dự phòng, đảm bảo có đầy đủ số liệu thủy văn để vận hành hồ chứa.

Bên cạnh đó, các đơn vị rà soát, đánh giá, cập nhật, sửa đổi, bổ sung phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du, quy chế phối hợp với địa phương và các cơ quan liên quan (bao gồm cả cơ quan khí tượng thủy văn), cơ chế phối hợp vận hành, điều tiết xả lũ các hồ chứa trên cùng lưu vực để sát với thực tế.

Cùng với việc rà soát phương án thông tin, liên lạc, đảm bảo thông suốt trong mọi tình huống, các đơn vị cũng tuân thủ thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ chứa và liên hồ chứa, đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, công trình, đập, hồ chứa và hạ du. 

Phối hợp chặt chẽ, cung cấp kịp thời và đầy đủ thông tin theo quy định, chủ động đề xuất, tham mưu cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn địa phương trong vận hành hồ chứa và liên hồ chứa.

Mặt khác các đơn vị thủy điện thông báo tới người dân ở hạ du trước, trong và sau xả lũ hồ chứa; chủ động, kịp thời cung cấp thông tin về vận hành xả lũ hồ chứa cho các cơ quan truyền thông và các cấp chính quyền địa phương.

Các Công ty thủy điện cũng phối hợp với các cấp chính quyền ở địa phương có liên quan kiểm tra thực địa hiện trạng dòng chảy thoát lũ ở hạ lưu đập và kịp thời xử lý các vi phạm, lấn chiếm ảnh hưởng tới khả năng thoát lũ của công trình nhằm đảm bảo xả lũ an toàn, đồng thời ngăn ngừa và hạn chế thiệt hại cho hạ lưu khi xả lũ. 

Ngoài ra, tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân vùng hạ du những thông tin và quy định về công tác phòng chống lụt bão, xả lũ của hồ chứa, đặc biệt là với nhân dân sinh sống gần hạ lưu công trình.

Một nhiệm vụ nữa đối với các đơn vị thủy điện là thường xuyên kiểm tra, duy trì sự hoạt động tốt và liên tục của hệ thống cảnh báo cho vùng hạ du đập khi vận hành, xả lũ hồ chứa và hệ thống camera giám sát tại thượng lưu, hạ lưu các hồ chứa, truyền hình ảnh về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và các Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn địa phương.

Đối với các đơn vị quản lý lưới điện, EVN yêu cầu tổng kiểm tra, củng cố và khắc phục kịp thời những tồn tại của thiết bị, móng và cột điện, đường dây, trạm điện, đặc biệt là tại các địa bàn xung yếu, các cột điện ở triền dốc, bờ sông, các đường dây mới đưa vào vận hành..., đảm bảo vận hành an toàn lưới điện trong mùa mưa bão.

Các đơn vị quản lý lưới điện cũng chuẩn bị vật tư, nguồn lực đảm bảo quá trình khôi phục cấp điện trở lại nhanh nhất; trong đó, trước tiên phải ưu tiên cung cấp điện trở lại an toàn và nhanh nhất cho cơ quan chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, cơ sở y tế, cung cấp nước sạch, viễn thông, phát thanh, truyền hình, các trạm bơm tiêu nước chống úng ngập và hỗ trợ các đơn vị bạn sau khi bão, lụt, thiên tai xảy ra.

Bên cạnh đó, các đơn vị truyền tải còn tổ chức diễn tập các tình huống trong phòng chống lụt bão, thiên tai, tập trung vào các tình huống bị ngập lụt, úng, địa bàn bị chia cắt và các tình huống xử lý đối các trung tâm điều khiển xa và trạm biến áp không người trực.

Tập đoàn còn chỉ đạo các Công ty Điện lực tỉnh/thành phố chủ động, kịp thời cung cấp thông tin về ảnh hưởng đến cung ứng điện cũng như quá trình khắc phục để cung cấp điện trở lại cho các cơ quan thông tin đại chúng Trung ương, địa phương và các cấp chính quyền ở tỉnh/thành phố, huyện, xã. 

Tổ chức tuyên truyền và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn, tạo được sự đồng thuận và chia sẻ trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, lụt bão. 

Mặt khác, tăng cường tuyên truyền, cảnh báo về an toàn điện trong mùa mưa bão cho nhân dân, đặc biệt là lưới điện hạ áp nông thôn.

Riêng trong tháng 5 và tháng 6 này, Tập đoàn đã tổ chức các đoàn kiểm tra phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các nhà máy điện, các đơn vị quản lý lưới điện truyền tải và phân phối điện ở cả 3 miền để khắc phục kịp thời các tồn tại./.

TTX