Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ 3 – Đảng ủy Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Ngày 20/3/2024, Chi bộ 3 thuộc Đảng ủy Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH) đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Hoàng Ngọc Tuấn, Phó Quản đốc Phân xưởng Vận hành.

Đ/c Châu Đình Quốc – Uỷ viên Ban chấp hành Đảng ủy SBH, Bí thư chi bộ 4, Phó Tổng Giám đốc SBH trao quyết định kết nạp đảng viên mới

cho quần chúng Hoàng Ngọc Tuấn

Tham dự buổi lễ có đồng chí Châu Đình Quốc – Uỷ viên Ban chấp hành Đảng ủy SBH, Bí thư chi bộ 4, Phó Tổng Giám đốc SBH; đồng chí Lê Quang Vũ – Phó Bí thư chi bộ 4, Quản đốc Phân xưởng Vận hành và sự tham gia đông đủ của các đảng viên trong chi bộ.

Buổi Lễ kết nạp đảng viên mới được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Hướng dẫn Số 01-HD/TW ngày 28/09/2021 của Ban chấp hành Trung ương.

Tại buổi Lễ, đồng chí Châu Đình Quốc công bố - UVBCH Đảng ủy, Bí thư chi bộ 4 trao Quyết định số 1519-QĐ/ĐU ngày 20/02/2024 của Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 2 kết nạp quần chúng Hoàng Ngọc Tuấn vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí cũng thay mặt Chi bộ phân công đảng viên trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ, hướng dẫn cho đồng chí đảng viên dự bị hoàn thành nhiệm vụ và phấn đấu trở thành đảng viên chính thức trong thời gian tới.

Đ/c Châu Đình Quốc công bố - UVBCH Đảng ủy, Bí thư chi bộ 4 công bố Quyết định số 1519-QĐ/ĐU ngày 20/02/2024

của Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 2 kết nạp quần chúng Hoàng Ngọc Tuấn vào Đảng Cộng sản Việt Nam

Trước cờ Đảng, cờ Tổ Quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Hoàng Ngọc Tuấn đã đọc lời tuyên thệ, nguyện trung thành với mục tiêu và lý tưởng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ người đảng viên, tiếp tục phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thay mặt chi bộ, đồng chí Châu Đình Quốc chúc mừng đồng chí Hoàng Ngọc Tuấn sau thời gian phấn đấu, rèn luyện đã vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam và yêu cầu đồng chí tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấu đấu, học tập, nâng cao nhận thức chính trị và năng lực chuyên môn, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, đặc biệt là thực hiện tốt quy định về những điều đảng viên không được làm. Đồng thời, đồng chí Châu Đình Quốc nhấn mạnh công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên và có ý nghĩa rất quan trọng của Chi bộ, góp phần phát triển, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và của cá nhân đảng viên nói riêng. Đồng chí đề nghị các đảng viên Chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững bản lĩnh chính trị, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Hồng Thanh