Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường công nghiệp kiểm tra công tác quản an toàn đập, hồ chứa tại SBH

Từ ngày 12 - 13/10, Đoàn công tác của Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường công nghiệp (ATMT) – Bộ Công thương đã kiểm tra việc tuân thủ pháp luật của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH) về công tác an toàn điện, quản lý an toàn đập, hồ chứa công trình Thủy điện Sông Ba Hạ. Ông Đinh Duy Phong – Phụ trách phòng An toàn điện và đập của Cục ATMT làm trưởng đoàn.

Đoàn công tác còn có đại diện Cục Điều tiết Điện lực, Sở Công Thương tỉnh Phú Yên. Tiếp và làm việc với đoàn có ông  Phạm Hồng Long – Trưởng Ban An toàn EVN; đại diện Lãnh đạo Ban An toàn và Môi trường, đại diện Ban Quản lý đầu tư xây dựng EVNGENCO2. Về phía SBH, tiếp và làm việc với đoàn có ông Vũ Hữu Phúc – Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, cùng lãnh đạo, chuyên viên phòng Kỹ thuật – An toàn và Phân xưởng Vận hành.

Quang cảnh buổi làm việc

Qua kiểm tra hồ sơ tài liệu và thực tế hiện trường, các thành viên đoàn công tác đánh giá SBH đã đảm bảo thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý an toàn điện, an toàn đập, hồ chứa thủy điện; chuẩn bị sẵn sàng vận hành hồ đập vào mùa mưa lũ năm 2023 đáp ứng yêu cầu quản lý. Tại thời điểm kiểm tra bằng mắt thường và dựa trên các kết quả quan trắc an toàn cho thấy đập, hồ chứa công trình thủy điện Sông Ba Hạ đang ở trạng thái làm việc bình thường. Bên cạnh đó, SBH cũng đã duy trì kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước theo các chế độ thường xuyên, trước và sau mùa mưa; thực hiện các chế độ báo cáo hiện trạng, đánh giá an toàn đập, hồ chứa định kỳ hằng năm theo đúng quy định.

 Đoàn công tác kiểm tra hệ thống camera giám sát mực nước hồ chứa

Đoàn công tác kiểm tra tình trạng hoạt động của máy phát Diezen dự phòng

Đoàn công tác đã yêu cầu Công ty tiếp tục thực hiện một số nội dung như: bám sát cấp có thẩm quyền để sớm phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp năm 2023; phối hợp với địa phương rà soát, hiệu chỉnh phương thức, hình thức cảnh báo lũ để đạt hiệu quả và đảm bảo an toàn cho hạ du; định kỳ rà soát, cập nhật và ban hành các quy trình quản lý vận hành phù hợp với thực tế tại đơn vị…

Hồng Thanh