Lãnh đạo EVNGENCO2 làm việc tại Thủy điện Sông Ba Hạ

Ngày 07/9/2023, ông Trần Lý – Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và làm việc với Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH) về tình hình triển khai thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa thiết bị năm 2023.

\

Quang cảnh buổi làm việc

 

Tham gia cùng đoàn công tác còn có ông Trần Văn Dư - Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo các Ban chức năng và Văn phòng EVNGENCO2. Về phía SBH, tiếp và làm việc với đoàn công tác có ông Nguyễn Văn Tặng – Chủ tịch HĐQT, Ông Vũ Hữu Phúc – Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng chuyên môn.

Ông Trần Lý – Thành viên HĐQT cùng đoàn công tác EVNGENCO2 kiểm tra các hệ thống thiết bị tại Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ

 

Tại buổi làm việc, SBH đã báo cáo với đoàn công tác về hiện trạng công trình hồ, đập; tình trạng hoạt động của các tổ máy; các hệ thống thiết bị Nhà máy; công tác triển khai thực hiện kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) theo kế hoạch trong năm 2023 và công tác khảo sát, lập kế hoạch BDSC các hệ thống thiết bị trong năm 2024, đặc biệt là phần thiết bị công nghệ tại Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ. SBH đánh giá tổ máy H1, H2 vận hành an toàn, ổn định, sẵn sàng phát điện với công suất định mức đáp ứng yêu cầu Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia và thị trường phát điện cạnh tranh; Các hệ thống thiết bị của Nhà máy vận hành an toàn, tin cậy. Định kỳ hàng năm, SBH đã lập kế hoạch và thực hiện tốt công tác duy tu, BDSC các tổ máy, các hệ thống thiết bị theo đúng quy trình, vi phạm của ngành và của nhà chế tạo nên đảm bảo công tác vận hành an toàn, ổn định và tin cậy.

Hiện nay, khu vực miền Trung Tây Nguyên đang bắt đầu bước vào mùa mưa bão, SBH đã tổ chức kiểm tra tổng thể các hệ thống thiết bị, các hạng mục công trình, kiểm tra lại tất cả các nội dung liên quan đến công tác PCTT&TKCN năm 2023. Đến nay, Công ty đã chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, vật lực và sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm 2023; đảm bảo vận hành an toàn công trình và hồ chứa, góp phần hạn chế lũ cho vùng hạ du.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Lý - Thành viên Hội đồng quản trị EVNGENCO2: đánh giá cao những kết quả Công ty đã đạt được, nhất là công tác quản lý kỹ thuật, công tác duy tu, BDSC các hệ thống thiết bị, công trình hồ đập và môi trường làm việc tại Nhà máy đảm bảo Sáng - Xanh - Sạch đẹp. Đồng thời, đề nghị SBH tiếp tục phát huy những thế mạnh và tập trung nhân lực khảo sát, lập phương án kỹ thuật, dự toán các hạng mục thiết bị, công trình cần BDSC trong năm 2024 để sớm trình chủ sở hữu những hạng mục cần triển khai sửa chữa sớm để đảm bảo an toàn các tổ máy, công trình vận hành ổn định, an toàn, hiệu quả góp phần nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thay mặt Ban Lãnh đạo SBH, ông Vũ Hữu Phúc – Tổng Giám đốc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, đồng thời cảm ơn Lãnh đạo và các Ban chức năng của EVNGENCO2 trong thời gian qua đã luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao và hỗ trợ kịp thời, giúp SBH hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh. SBH sẽ tiếp tục bám sát những chỉ đạo của EVNGENCO2 và tập trung mọi nguồn lực, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Hồng Thanh