Chuyển đổi số trong công tác Tài chính – Kế toán tại Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ

Chuyển đổi số đã trở thành xu hướng phát triển tất yếu trong cuộc cách mạng 4.0 hiện nay, với vai trò “huyết mạch” của doanh nghiệp, chuyển đổi số trong lĩnh vực Tài chính – Kế toán là một trong những yếu tố then chốt thúc đẩy chuyển đổi số trong các lĩnh vực khác tại doanh nghiệp. Nhận thức tầm quan trọng đó, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH) đã sớm đẩy mạnh việc ứng dụng chuyển đổi số vào công tác kế toán và quản lý tài chính, góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) (Ảnh: Nguồn Internet)

Từ năm 2017, SBH đã triển khai và sử dụng phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP: Enterprise Resource Planning), với 17 phân hệ về quản lý tài chính, thuế, kế toán, tiền lương, vật tư, tài sản cố định, hợp đồng, … vào công tác quản trị Công ty. Phần mềm ERP đã tạo ra cách thức lưu trữ, phân tích dữ liệu thông minh và hệ thống dữ liệu minh bạch, đồng bộ. Cùng với đó, Công ty đã và đang ứng dụng một số phần mềm hỗ trợ khác dùng chung trong EVNGENCO2 như: Báo cáo quản trị (BI), Quản lý kho vật tư thiết bị bằng công nghệ mã QR Code. Việc thực hiện vận hành các phân hệ và quy trình nghiệp vụ ngày càng ổn định, giúp cho công tác lập báo cáo tài chính định kỳ hàng tháng, quý, bán niên, năm vượt tiến độ, đáp ứng yêu cầu về khai thác, kiểm soát, quản trị ở mức cao, giúp tối ưu hóa hiệu quả làm việc, góp phần nâng cao hiệu quả, năng suất làm việc trong công tác tài chính kế toán tại Công ty. Nhờ vậy, Lãnh đạo Công ty đã đưa ra những quyết định kinh doanh chính xác và đạt được hiệu quả tối ưu.

Cán bộ phòng TC-KT đang thao tác nhập số liệu trên phần mềm ERP

Bên cạnh đó, SBH còn áp dụng nhiều sáng kiến cải tiến trong lĩnh vực tài chính kế toán như: (i) sử dụng công cụ quản lý hóa đơn đầu vào kết nối tự động với hệ thống tra cứu tính hợp lệ hóa đơn của Tổng Cục thuế để giảm thiểu sai sót kế toán thuế; (ii) thực hiện báo cáo công bố thông tin với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội trực tiếp trên ứng dụng Hệ thống công bố thông tin CIMS (thay vì gửi thủ công qua bưu điện như trước đây); (iii) thực hiện đồng bộ dữ liệu từ hệ thống quản lý thông tin CIMS với Website nội bộ để công bố thông tin cùng lúc trên Sở GDCK và Website Công ty, giảm được các thao tác đăng tải công bố thông tin và đảm bảo công bố thông tin kịp thời, đúng qui định.

SBH ứng dụng phần mềm quản lý đầu tư xây dựng (IMIS) trong công tác quản lý tài chính kế toán

Song song với việc ứng dụng các phần mềm quản lý, SBH còn đặc biệt chú trọng xây dựng hệ thống an ninh mạng, đảm bảo bảo mật thông tin, tránh các nguy cơ bị mất cắp dữ liệu, thông tin tài chính kế toán trong môi trường mạng. Hiện nay, Công ty đang triển khai nâng cấp đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống công nghệ thông tin, an ninh mạng nhằm đảm bảo tính bảo mật cao trong lĩnh vực tài chính kế toán. Công ty đã và đang tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính, kỹ năng và kiến thức về luật pháp, công nghệ thông tin, truyền thông và quản lý cho CBNLĐ làm công tác tài chính kế toán, chuyển từ tư duy kế toán sang tư duy quản trị tài chính, đáp ứng với công nghệ mới trong quá trình chuyển đổi số.

 Việc ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính kế toán của SBH đã mở ra phương thức làm việc mới, hiện đại và tối ưu hơn, phần mềm và các công cụ hỗ trợ đã giúp cho việc quản trị tài chính đạt độ chính xác cao, tặng sự minh bạch và hiệu quả trong hệ thống quản trị nội bộ, tiết kiệm thời gian trong các quy trình, tối ưu hóa năng suất làm việc của CBNLĐ, giúp Lãnh đạo ra quyết định nhanh chóng và chính xác trong điều hành các hoạt động của Công ty nhờ hệ thống báo cáo thông suốt kịp thời./.

Hồng Thanh