Chuyển đổi số trong công tác An toàn tại Nhiệt điện Hải Phòng

Ngay từ đầu năm 2022, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (HND) đã triển khai Đề án tổng thể Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đến năm 2023. Trên cơ sở này, Công ty đã tập trung triển khai các ứng dụng của công nghệ trong tất cả các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong lĩnh vực an toàn, Phòng An toàn Môi trường (ATMT) đã tham gia sôi nổi phong trào đề xuất ý tưởng chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả hoạt động của Đơn vị.

Giao diện phần mềm Quản lý công cụ dụng cụ


Công ty cùng với Phòng ATMT triển khai, áp dụng phần mềm quản lý công cụ dụng cụ, qua đó quản lý số hóa các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo chu kỳ kiểm định trên phần mềm quản lý công cụ dụng cụ. Ngay từ khi áp dụng phần mềm nêu trên đã giúp cho người quản lý biết được thiết bị khi nào đến hạn kiểm định và cảnh báo những thiết bị sắp đến hạn và quá hạn.  

Phần mềm quản lý Công cụ dụng cụ mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng như: tránh sai sót và kiểm soát được thiết bị, tiết kiệm được thời gian và nhân lực, theo dõi được tình trạng thiết bị, chuyên nghiệp hóa quá trình quản lý tài sản của doanh nghiệp.

Bên cạnh phần mềm quản lý công cụ dụng cụ, Phòng ATMT còn sử dụng phần mềm Quản lý đầu tư xây dựng để tăng năng suất làm việc. Theo đó, phần mềm này đã giúp thực hiện một cách nhanh chóng việc cập nhật kế hoạch các gói thầu của Phòng ATMT, qua đó giúp đơn vị đầu mối tra cứu và thống kê một cách huận tiện, rút ngắn thời gian báo cáo.
 

Giao diện phần mềm Quản lý đầu tư xây dựng
 

Ngoài ra, Phòng ATMT còn đang triển khai áp dụng một số phần mềm như như xét thưởng an toàn điện và đăng ký lịch công tác, lịch làm việc. Các phần mềm nêu trên đã hỗ trợ tích cực và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ công nhân viên và các cấp quản lý xử lý nhanh và chính xác các công việc chuyên môn có liên quan.

 

Giao diện phần mềm Số hóa quy trình nội bộ


Bên cạnh đó, HND còn đẩy mạnh đào tạo, tập huấn kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công nhân viên gắn với từng vị trí công tác để có thể áp dụng ngay trong thực tế công việc. Có thể nói, những công việc đã triển khai bước đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số là tiền đề để HND tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số trong năm 2023 và các năm tiếp theo. Đây cũng là nền tảng quan trọng để ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi mặt của hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung.

 

Thanh Hiên – ATMT HND