Nhiệt điện Phả Lại: triển khai nhiều giải pháp đẩy nhanh các dự án chuyển đổi số

Trong những ngày cuối tháng 10/2023 vừa qua, Ban chỉ đạo chuyển đổi số của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác chuyển đổi số (CĐS) 9 tháng đầu năm và xem xét các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ các công trình CĐS của PPC trong các tháng còn lại năm 2023.

Hội nghị do ông Mai Quốc Long – Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số của PPC chủ trì, tham dự còn có các tổ công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo cùng các đơn vị liên quan.


Chủ tịch HĐQT Mai Quốc Long - Trưởng ban Chỉ đạo CĐS PPC (người thứ 3 từ trái sang) phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Tại hội nghị, Tổ công tác số 3 phụ trách CĐS lĩnh vực sản xuất đã báo cáo các công việc đạt được liên quan lĩnh vực sản xuất như: triển khai rà soát cơ sở dữ liệu cây thư mục thiết bị trên Hệ thống Quản lý Kỹ thuật (PMIS) để hiệu chỉnh, cập nhập, bổ sung dữ liệu nhằm “Nâng cao chất lượng CSDL của hệ thống phần mềm PMIS” theo chỉ đạo của EVNGENCO2; triển khai công tác phân tích dữ liệu theo bảo trì tập trung vào độ tin cậy RCM; tổ chức nhiều cuộc hội thảo, gặp gỡ và làm việc với nhiều đối tác như UNDP, GEE, ABB,.. để tìm kiếm các hỗ trợ kỹ thuật, hợp tác cùng phát triển trong lĩnh vực chuyển đổi số.

Sau khi nghe phòng Kỹ thuật báo cáo Công trình “Số hóa hệ thống đo chất lượng than online cho các tổ máy của NĐ Phả Lại” đang trình phê duyệt dự toán, ông Mai Quốc Long đã yêu cầu các đơn vị liên quan cần bám sát các cấp thẩm quyền, đồng thời Ông cũng đưa ra gợi ý cho Tổ công tác chuyển đổi số lĩnh vực Sản xuất và CMCN 4.0 tham khảo các đơn vị khác về quá trình thực hiện để triển khai đảm bảo việc thực hiện hiệu quả, tuân thủ đúng quy trình, quy định với thời hạn hoàn thành trong năm 2023.

Đối với tổ công tác chuyển đổi số lĩnh vực Truyền thông – Chuyển đổi nhận thức (Tổ số 5) của PPC, ông Mai Quốc Long chỉ đạo: “cần phải xây dựng phương pháp và đổi mới trong công tác tuyên truyền về CĐS, đồng thời xây dựng kế hoạch tham quan học tập chuyển đổi số để có thể học hỏi được kinh nghiệm, chương trình, nội dung về chuyển đổi số”.
         

Hình ảnh minh họa: buổi hội thảo của PPC với đối tác về hợp tác trong lĩnh vực CĐS


Với đặc thù là nhà máy điện than với Dây chuyền 1 đã vận hành tròn 40 năm (từ năm 1983) và DC 2 đã vận hành 20 năm (từ năm 2003). Vì vậy, việc thực hiện chuyển đổi số của PPC là rất cần thiết và phải bám sát, tuân thủ các chỉ đạo của EVN, EVNGENCO2. Các giải pháp về chuyển đổi số cần phải đánh giá trước khi triển khai áp dụng tại PPC để đảm bảo tính khả thi, khả năng thu hồi vốn đầu tư, hiệu quả đầu tư và tuân thủ các quy định hiện hành. Đặc biệt, Quy hoạch điện VIII đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, với nhiều nội dung quan trọng mang lại thách thức và cũng như cơ hội để PPC có những bước chuyển trong thời gian tới. Trong Hội nghị này, Trưởng ban chỉ đạo CĐS PPC yêu cầu toàn thể các đơn vị, rà soát lại các dự án chuyển đổi số. Xem xét, nghiên cứu các nội dung chuyển đổi số phù hợp, phục vụ công tác chuyển đổi nhiên liệu của 02 dây chuyền.

Thời gian tới cần có sự tập trung, cố gắng và nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo và của các Đơn vị trong PPC, cùng với sự quan tâm, ủng hộ từ EVNGENCO2 cũng như các ban, ngành liên quan để PPC có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyển đổi số đã đăng ký và được EVNGENCO2 phê duyệt.


Văn phòng PPC