Giữ vững mục tiêu vận hành an toàn 3 NMTĐ khu vực Tây Nguyên

Đảm bảo các tổ máy luôn sẵn sàng, phát huy tối đa công suất, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên nước trên sông Sê San cho sản xuất điện, đáp ứng nguồn điện giá thấp cho hệ thống, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam - đó là một trong những mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018 của Công ty Thủy điện Ialy đặt ra trong năm 2018.

ialy1.jpg 

Công ty Thủy điện Ialy đặt mục tiêu vận hành an toàn, hiệu quả 3 nhà máy thủy điện do Công ty quản lý​.

Vượt qua thách thức năm 2017

Ông Đoàn Tiến Cường - Giám đốc Công ty Thủy điện Ialy cho biết: Năm 2017, Công ty gặp 1 số khó khăn thách thức như quản lý 3 nhà máy (gồm Ialy, Sê San 3, Pleikrông) cách xa nhau hàng trăm km, nằm trên địa bàn vùng sâu, vùng xa của 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn phức tạp, đời sống đồng bào địa phương còn gặp nhiều khó khăn, kẻ địch có thể lợi dụng để phá hoại các cơ sở kinh tế trọng điểm, trong đó có các nhà máy thuỷ điện do Công ty quản lý. 

Ngoài ra, nạn phá rừng, đốt rẫy làm nương của đồng bào địa phương ảnh hưởng đến rừng đầu nguồn, ảnh hưởng đến lượng nước về hồ để phát điện, đe doạ trực tiếp đến công trình và thiết bị của Công ty.

Vượt qua những thách thức đó, Công ty đã quản lý vận hành, vận hành an toàn, hiệu quả 3 nhà máy gồm Ialy, Sê San 3, Pleikrông vượt kế hoạch EVN giao với sản lượng điện sản xuất đạt 5,218 tỷ kWh (kế hoạch EVN giao là 5,097 tỷ kWh).

Công ty cũng đã thực hiện tốt công tác quản lý kỹ thuật, các nhà máy của Công ty đều đạt vượt chỉ tiêu về hệ số khả dụng, tỷ lệ dừng máy sự cố, tỷ lệ dừng máy bảo dưỡng do EVN giao. Ngoài ra, Công ty đã thực hiện xong và quyết toán toàn bộ các danh mục sửa chữa lớn của năm 2017, đảm bảo chất lượng, tiến độ và tiết kiệm chi phí trong sửa chữa lớn là 12,1% (chỉ tiêu EVN giao là 7,5%). 

Trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách đối với nhà nước, địa phương, Công ty đã thực hiện nghiêm túc với 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum, đầy đủ và kịp thời với tổng số tiền đã nộp ước là 890 tỷ đồng trong đó nộp cho tỉnh Gia Lai 418 tỷ đồng và tỉnh Kon Tum 472 tỷ đồng.

Đặc biệt, với công tác an ninh - quốc phòng, được Công ty đặc biệt quan tâm. Trong năm 2017, Công ty đã triển khai thực hiện tốt Luật tự vệ, các quy định của Chính phủ, của Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, của Tập đoàn và của Đảng uỷ quân sự địa phương về công tác quốc phòng, an ninh. Đảng ủy Công ty đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 49/NQ-ĐU ngày 10/01/2017 về Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng – Quân sự năm 2017.

Công ty nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng tự vệ và bảo vệ chuyên trách, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn quá trình sản xuất của Công ty. Trong năm 2017 không để xảy ra vụ việc an ninh trật tự làm ảnh hưởng đến sản xuất; nội bộ đoàn kết thống nhất, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Vận hành an toàn, ổn định 3 nhà máy

ialy2.jpg 

Công ty Thủy điện Ialy đặt mục tiêu sản xuất đạt 5,065 tỷ kWh năm 2018​.

Năm 2018, Công ty đưa ra mục tiêu đảm bảo các tổ máy luôn sẵn sàng, phát huy tối đa công suất, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên nước trên sông Sê San cho sản xuất điện, đáp ứng nguồn điện giá thấp cho hệ thống. Trong đó, sản lượng điện sản xuất dự kiến đạt 5,065 tỷ kWh (Nhà máy Thủy điện Ialy là 3,475 tỷ kWh, Sê San 3 là 1,238 tỷ kWh và Pleikrông 352 triệu kWh). Bên cạnh đó, Đảng ủy Công ty lãnh đạo triển khai thực hiện tốt chủ đề năm 2018 của Tập đoàn là “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”.

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật như điện tự dùng, suất sự cố, hệ số khả dụng, tỷ lệ dừng máy sự cố và bảo dưỡng đạt và vượt theo hướng tích cực so với kế hoạch EVN giao. Thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về tối ưu hóa chi phí năm 2018 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao.

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Luật về công tác quốc phòng quân sự và các Chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị của Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác QP-AN trong tình hình mới. Phấn đấu trong năm 2017, Công ty không để xảy ra mất an ninh, trật tự làm ảnh hưởng đến sản xuất. Duy trì củng cố và phát triển mối quan hệ giữa Công ty với các cấp, các ngành ở địa phương, đồng thời thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, như: ủng hộ các quỹ xã hội, xây nhà tình nghĩa giúp đỡ các gia đình nghèo, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trong Công ty và ở địa phương nhân các ngày Lễ, Tết.

Đặc biệt, Công ty tiếp tục chương trình đào tạo nâng cao trình độ nguồn nhân lực trên các lĩnh vực quản lý, kỹ thuật. Trong đó, trọng tâm là đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật với mục tiêu hình thành đội ngũ kỹ thuật có trình độ chuyên môn, tay nghề và tính chuyên nghiệp cao để cơ động xử lý có hiệu quả các sự cố tại các nhà máy điện. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào quản lý và sản xuất, góp phần sản xuất điện ổn định, đảm bảo cung ứng điện cho hệ thống điện Quốc gia theo yêu cầu ngày càng cao của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Nguồn tin: Icon.com.vn


  • www.Icon.com.vn