Phòng Kỹ thuật, Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ luôn là đơn vị có nhiều sáng kiến nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần làm nên hiệu quả của toàn đơn vị. Nhiều năm liền, phòng dẫn đầu về thành tích sản xuất, kinh doanh của Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ.


Gói 5: Mua sắm Vật tư tổ máy H2, Đập tràn, Hệ thống phụ trợ phục vụ sửa chữa năm 2018


Gói 3: Mua sắm, thi công lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh Máy cắt 272 trạm phân phối 220kV


Gói 2: Mua sắm, thi công lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống đo độ rung, độ đảo tổ máy H1


Gói 1: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác sửa chữa năm 2018Chiều ngày 01/3/2018, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã tổ chức buổi Hội thảo với Công ty cổ phần hóa dầu Long Phát với các chuyên đề công nghệ về các sản phẩm ứng dụng ngành công nghiệp như hệ thống xử lý nước & xử lý nước thải dùng cho các nhà máy thủy điện của tập đoàn NCH Mỹ tại Việt Nam.


Về việc Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ


Về việc Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ


Gói 4: Mua sắm vật tư tổ máy H1, Trạm phân phối 220kV, Cửa lấy nước phục vụ sửa chữa năm 2018 - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ


Số lượt truy cập 138.531

Đang trực tuyến 45