Về việc ký hợp đồng Kiểm toán và Soát xét các Báo cáo tài chính năm 2018


Về việc thông qua Đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018


TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC MÙA KHÔ


CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ BÀN GIAO NHÀ CÔNG VỤ CHO TRƯỜNG TIỂU HỌC SUỐI TRAI HUYỆN SƠN HÒA


TỔ CHỨC GẶP MẶT CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG - BÁO CHÍ


Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ


Thông báo về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cỏ phiếu của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ


Thông báo về việc mở Tài khoản lưu ký chứng khoán của các Cổ đông


Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty


Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tổ chức thành công Hội nghị đại biểu người lao động năm 2018


Số lượt truy cập 215.978

Đang trực tuyến 52