Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tổ chức Hội nghị tuyên truyền Cán bộ người lao động tham gia phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc năm 2020.

Trong những năm qua, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ luôn thực hiện tốt công tác quản lý kỹ thuật, vận hành và sửa chữa. Điều này được chứng minh thông qua việc Công ty không để xảy ra sự cố chủ quan trong quá trình vận hành các tổ máy và các hệ thống thiết bị trong nhiều năm liền (từ năm 2014...


Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ - Điểm sáng trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Ngày 30/6, tại Thành Phố Tuy Hòa – Tỉnh Phú Yên, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020.


Số lượt truy cập 936.372

Đang trực tuyến 6