Trong thời gian từ 30/7/2018 đến 04/8/2018, Ban CHQS Công ty Cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ phối hợp với Ban CHQS huyện Sơn Hòa đã tổ chức Huấn luyện tự vệ năm 2018 cho Trung đội Tự vệ tại chỗ của Công ty.


Sáng ngày 3/8, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sơn Hòa phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tổ chức làm công tác dân vận tại thôn Ma Giấy, xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa.


Về việc ký hợp đồng Kiểm toán và Soát xét các Báo cáo tài chính năm 2018


Về việc thông qua Đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018


TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC MÙA KHÔ


TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC MÙA KHÔ


CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ BÀN GIAO NHÀ CÔNG VỤ CHO TRƯỜNG TIỂU HỌC SUỐI TRAI HUYỆN SƠN HÒA


CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ BÀN GIAO NHÀ CÔNG VỤ CHO TRƯỜNG TIỂU HỌC SUỐI TRAI HUYỆN SƠN HÒA


TỔ CHỨC GẶP MẶT CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG - BÁO CHÍ


TỔ CHỨC GẶP MẶT CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG - BÁO CHÍ


Số lượt truy cập 230.027

Đang trực tuyến 37