banner3
banner4
#
banner6
banner7
banner8
banner1
banner12
banner2
banner0
banner9
banner10
banner11

Đảng ủy Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2020

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Phú Yên về việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Ngày 09/3/2020, Đảng ủy Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm...

Tình hình sản xuất

Nhà máy
Thủy điện Sông Ba Hạ

Ngày: 25/11/2020

Mực nước thượng lưu: 38.40 m
Mực nước hạ lưu: 00.00 m
Lưu lượng về: 118.19 m3/s
Lưu lượng xả: 00.00 m3/s
Sản lượng: (KWh)
   Ngày: 4,494,829
   Tháng 128,311
   Năm 540,721,663

Về chúng tôi

Hồ chứa của thuỷ điện Sông Ba Hạ nằm trên Sông Ba thuộc địa phận 2 huyện Sông Hinh, Sơn Hoà tỉnh Phú Yên và huyện Krông Ba tỉnh Gia Lai. Lưu vực Sông Ba tính đến tuyến công trình thuỷ điện Sông Ba Hạ là 11.115Km,2 chiếm 79,4% toàn bộ lưu vực của...

Tập đoàn điện lực Việt Nam
Đối tác
Đối tác
Đối tác
icon
GENCO2
EVNIT