Đó là tinh thần “Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giai đoạn 2017 – 2020 do Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt.


Đó là tinh thần “Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giai đoạn 2017 – 2020 do Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt.


Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện công tác thi công trên lưới điện đang vận hành “ live – line” vừa qua.


Số lượt truy cập 105.040

Đang trực tuyến 93