banner3
banner4
#
banner6
banner7
banner8
banner1
banner12
banner2
banner0
banner9
banner10
banner11

Tình hình sản xuất

Nhà máy
Thủy điện Sông Ba Hạ

Ngày: 22/04/2021

Mực nước thượng lưu: 103.53 m
Mực nước hạ lưu: 37.20 m
Lưu lượng về: 68.23 m3/s
Lưu lượng xả: 00.00 m3/s
Sản lượng: (KWh)
   Ngày: 402,872
   Tháng 8,655,833
   Năm 93,951,934

Về chúng tôi

Hồ chứa của thuỷ điện Sông Ba Hạ nằm trên Sông Ba thuộc địa phận 2 huyện Sông Hinh, Sơn Hoà tỉnh Phú Yên và huyện Krông Ba tỉnh Gia Lai. Lưu vực Sông Ba tính đến tuyến công trình thuỷ điện Sông Ba Hạ là 11.115Km,2 chiếm 79,4% toàn bộ lưu vực của...

Tập đoàn điện lực Việt Nam
Đối tác
Đối tác
Đối tác
icon
GENCO2
EVNIT