Tổng Giám đốc EVNGENCO2 làm việc với Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Ngày 07/12/2023, tại tỉnh Phú Yên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) Trương Hoàng Vũ và các Ban chức năng của EVNGENCO2 đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH) về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch nhiêm vụ năm 2024.

Quang cảnh buổi làm việc

Đón tiếp và làm việc với đoàn công tác có ông Nguyễn Văn Tặng – Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị của SBH.

Tại buổi làm việc, SBH đã báo cáo với đoàn công tác về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư xây năm 2023 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2024 của SBH. Theo đó, sản lượng điện sản xuất lũy kế đến hết tháng 11 là 725,58/767 đạt 94,6%; các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật năm 2023 đạt và vượt kế hoạch do các cấp giao.

Ông Vũ Hữu Phúc, Tổng Giám đốc SBH báo cáo tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trương Hoàng Vũ – Tổng Giám đốc EVNGENCO2 ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của Công ty đã đạt được trong năm 2023 về sản lượng điện sản xuất và các chỉ tiêu kinh kế kỹ thuật, góp phần rất lớn vào sự thành công chung của Tổng Công ty; đánh giá cao sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng của Công ty với chính quyền địa phương trong công tác vận hành, điều tiết hồ chứa; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội thể hiện được trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng xã hội tại địa phương.  Đề nghị trong thời gian đến SBH tiếp tục tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, khẩn trương triển khai các hạng mục cần triển khai sớm trong năm 2024, đảm bảo Nhà máy vận hành an toàn và hiệu quả.

 

Ông Trương Hoàng Vũ – Tổng Giám đốc EVNGENCO2 phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Thay mặt Ban Lãnh đạo SBH, ông Vũ Hữu Phúc – Tổng Giám đốc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, đồng thời cảm ơn Lãnh đạo và các Ban chức năng của EVNGENCO2 trong thời gian qua đã luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao và hỗ trợ kịp thời, giúp SBH hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. SBH sẽ tiếp tục bám sát những chỉ đạo của EVNGENCO2 và tập trung mọi nguồn lực, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Hồng Thanh