Thủy điện Trung Sơn áp dụng hiệu quả phương pháp RCM trong hoạt động sản xuất

Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025 theo định hướng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 2, thời gian qua Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) đã triển khai áp dụng nhiều phương pháp quản lý hiện đại, trong đó RCM là một trong những công cụ hỗ trợ tích cực nhất, mang lại hiệu quả cao trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống của Đơn vị.

Lãnh đạo Tổng công ty và TSHPCo kiểm tra hoạt động các tổ máy sau quá trình sửa chữa, bảo dưỡng bằng phương pháp RCM


RCM (Reliability Centered Maintenance) là quy trình hướng dẫn phương pháp quản lý hiệu suất tài sản thông qua việc xây dựng lịch sửa chữa, bảo dưỡng tập trung vào độ tin cậy cho hệ thống, thiết bị. Đây là phương pháp quản trị tiên tiến, hiện đại được áp dụng trên thế giới và được Tập đoàn Điện lực Việt Nam đưa vào trong chương trình chuyển đổi số, ứng dụng khoa học và công nghệ 4.0, triển khai áp dụng cho các nhà máy điện.

Năm 2022, TSHPCo đã lần đầu tiên áp dụng phương pháp RCM vào công tác sửa chữa, đại tu tổ máy H1, H2 – Nhà máy Thủy điện Trung Sơn. Sau quá trình triển khai, các tổ máy đã vận hành an toàn, liên tục và đạt hiệu suất vận hành cao. Với những kết quả tích cực, TSHPCo tiếp tục thực hiện công tác đại tu tổ máy H3, H4 bằng phương pháp RCM trong năm 2023, đảm bảo cho các tổ máy vận hành an toàn chất lượng sau sửa chữa và hoàn thành theo đúng kế hoạch được giao.

Có thể kể đến nhiều lợi ích mà RCM mang lại Đơn vị như: đảm bảo quá trình sửa chữa đáp ứng các yêu cầu về an toàn; thân thiện với môi trường; cải thiện năng suất vận hành của tổ máy; tăng hiệu quả sử dụng chi phí; kéo dài tuổi thọ của thiết bị… đảm bảo tổ máy phát điện vận hành an toàn, ổn định, tin cậy, đạt hiệu suất cao, đáp ứng yêu cầu huy động của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia. Ngoài ra, RCM cũng góp phần nâng cao năng lực của từng cá nhân cũng như hiệu quả hoạt động đội/nhóm; giúp lãnh đạo có sự nhìn nhận, đánh giá đúng đắn về yêu cầu nguồn lực tại đơn vị.  

Để thực hiện hiệu quả phương pháp RCM, TSHPCo luôn chú trọng công tác đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ kỹ thuật, đặc biệt là lực lượng thực hiện bảo dưỡng sửa chữa các tổ máy. Công ty đã cử cán bộ tham gia nhiều khóa đào tạo do EVN/EVNGENCO2 tổ chức về RCM và gần đây nhất là Khóa đòa tạo điều phối viên nội bộ về RCM cho các Nhà máy Thủy điện thuộc EVNGENCO2 năm 2023, được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. Trở về đơn vị, những học viên được đào tạo đã tiếp tục chia sẻ các nội dung đã lĩnh hội được đến các CBCNV khác để cùng trao đổi, nâng cao kiến thức, góp phần thực hiện thành công công tác sửa chữa, bão dưỡng thiết bị của TSHPCo.


Kỹ sư Ngô Quốc Đạt của TSHPCo (người áo trắng bên phải) chia sẻ các nội dung đã tiếp thu được trong khóa đào tạo điều phối viên nội bộ về RCM cho các Nhà máy Thủy điện


Với những kết quả tích cực đã đạt được, TSHPCo sẽ tiếp tục triển khai và áp dụng mạnh mẽ hơn nữa công tác bảo dưỡng, sửa chữa bằng phương pháp RCM cho các tổ máy thuộc Nhà máy Thủy điện Trung Sơn để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động và tối ưu chi phí.


Tin và ảnh: Quốc Đạt, Trung Sinh