EVNGENCO2 công bố các quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ

Chiều ngày 26/4/2024, tại thành phố Cần Thơ, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) đã tổ chức Lễ công bố các quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ đối với các ông Võ Trà Dũng, Nguyễn Lê Hoàng và Trần Anh Duy.

Ông Trần Văn Dư trao các Quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ


Tham dự Lễ công bố có ông Trần Văn Dư – Phó Tổng Giám đốc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn Tổng Giám đốc EVNGENCO2, ông Nguyễn Duy Lăng – Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo các Ban, Văn phòng Tổng công ty và Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 2.

Tại buổi Lễ, ông Ngô Minh Quân – Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự đã công bố các quyết định về công tác cán bộ của Tổng công ty Phát điện 2. Cụ thể, các quyết định được công bố bao gồm Quyết định số 56/QĐ-HĐQT ngày 23/4/2024 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) EVNGENCO2 về việc điều động và đề cử nhân sự tham gia ứng cử chức danh Thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đối với ông Võ Trà Dũng – Chánh Văn phòng Tổng công ty; Quyết định số 97/QĐ-EVNGENCO2 ngày 23/4/2024 của Tổng Giám đốc Tổng công ty về việc điều động và bổ nhiệm Chánh Văn phòng EVNGENCO2 đối với ông Nguyễn Lê Hoàng – Trưởng Ban Tổng hợp; Quyết định số 59/QĐ-HĐQT ngày 24/4/2024 của Hội đồng Quản trị EVNGENCO2 về việc giao cán bộ thực hiện nhiệm vụ quyền Trưởng Ban Tổng hợp đối với ông Trần Anh Duy – Phó Trưởng ban Tổng hợp. Các quyết định nêu trên có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2024.


Ông Nguyễn Lê Hoàng đại diện phát biểu nhận nhiệm vụ


Đại diện các cán bộ nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Lê Hoàng cảm ơn Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã tin tưởng giao trọng trách. Xác định đây là những công việc mới, nhiều thách thức nên đòi hỏi nhiều sự nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời ông Hoàng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 2 và sự ủng hộ của CBCNV trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ông cam kết sẽ nỗ lực hết mình, xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố, ông Trần Văn Dư cho rằng “công tác cán bộ, công tác luân chuyển cán bộ là công tác của Đảng, luân chuyển nhằm đào tạo cán bộ ngày càng giỏi hơn. Cán bộ cần trau dồi chuyên môn, trau dồi đạo đức để đáp ứng yêu cầu, đảm đương nhiều nhiệm vụ quan trọng”. Đại diện Lãnh đạo Tổng công ty, ông Dư chúc mừng các cán bộ được điều động và bổ nhiệm trong dịp này, đồng thời đề nghị các cán bộ nghiên cứu chức năng nhiệm vụ của mỗi đơn vị để thực hiện tốt chức trách được giao, tuân thủ theo luật pháp và nghị quyết của HĐQT, quy định của Tổng công ty. Ông Dư mong muốn các cán bộ sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa năng lực, kinh nghiệm trong công tác, cùng CBCNV của Đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


Ông Trần Văn Dư phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ

Minh Lương