EVNGENCO2 – Đẩy mạnh chuyển đổi số lĩnh vực sản xuất

Lĩnh vực sản xuất là một trong những lĩnh vực quan trọng trong công tác chuyển đổi số của Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2). EVNGENCO2 đã đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ Chuyển đổi số lĩnh vực sản xuất nhằm đạt mục tiêu chung của Tập đoàn đặt ra.

Chuyển đổi số lĩnh vực sản xuất. Nguồn: Internet

Theo kế hoạch, EVNGENCO2 được Tập đoàn giao nhiệm vụ đến hết năm 2025 phải hoàn thiện cơ sở dữ liệu của hệ thống phần mềm Quản lý kỹ thuật (PMIS). Cụ thể, đến hết năm 2022 có 80% thiết bị được số hóa, được cập nhật đầy đủ về số lượng và thông tin theo quy định vào hệ thống phần mềm PMIS và đến hết năm 2025, mục tiêu này phải đạt 100% thiết bị. Theo đó, các Đơn vị trực thuộc triển khai nhập các trường thông tin thiết bị lên phần mềm PMIS như: đặc tính kỹ thuật; thông số vận hành; an toàn; vật tư; vận hành, sữa chữa.


Nhận thấy sự quan trọng của việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu trong công tác Chuyển đổi số, lãnh đạo EVNGENCO2 đã chỉ đạo quyết liệt các Đơn vị trực thuộc phải hoàn thành 100% nhiệm vụ này trong năm 2021. Để hoàn thành mục tiêu này, trong thời gian qua, các đơn vị đã tăng cường nhân lực, tích cực thực hiện, chủ động chia sẻ, trao đổi thông tin, cùng nhau tháo gỡ các khó khăn vướng mắc gặp phải trong qua trình thực hiện. Đến nay, hầu hết các Đơn vị đã hoàn thiện cơ sở dữ liệu phần mềm PMIS, giúp ích rất nhiều cho đơn vị trong công tác quản lý thiết bị tại các nhà máy điện.

Các Đơn vị hoàn thiện CSDL phần mềm PMIS

Ngoài ra, nhằm thực hiện Chuyển đổi số trong công tác sữa chữa, bảo dưỡng khai thác hiệu quả thiết bị tại các nhà máy điện, EVNGENCO2 đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện sữa chữa bảo dưỡng theo phương pháp Bảo trì, bảo dưỡng tập trung vào độ tin cậy cung cấp điện (Reliability Centred Maintenance - RCM). Mục tiêu, đến hết năm 2022, 100% nhà máy Thủy điện thực hiện ứng dụng CNTT trong sửa chữa theo phương pháp RCM. Hiện nay, các nhà máy Thủy điện đã cơ bản hoàn thành việc phê duyệt phương án kỹ thuật và Dự toán cho hệ thống thiết bị sửa chữa lớn trong năm 2022. Bên cạnh đó, các đơn vị Nhiệt điện cũng tích cực triển khai nhiệm vụ, tham gia khóa đào tạo điều phối viên, sẵn sàng triển khai áp dụng theo chỉ đạo của EVN.

Trên lộ trình chuyển đổi số lĩnh vực sản xuất, EVNGENCO2 cũng thực hiện các nhiệm vụ khác như: Xây dựng cho CBCNV trong lĩnh vực kỹ thuật một Dashboard để khai thác dữ liệu thuận lợi nhất; Số hóa dữ liệu chuỗi thủy văn hồ chứa thủy điện (bao gồm trong thiết kế kỹ thuật và giai đoạn vận hành); Nghiên cứu thiết kế hệ thống chương trình số hóa cho việc thực hiện phiếu công tác, thao tác, phiếu an toàn... phục vụ công tác sửa chữa bảo dưỡng; Số hóa 3D các thiết bị, kết cấu, chi tiết máy trong nhà máy điện. Công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ đều đáp ứng tiến độ và chất lượng, đạt được những kết quả đáng khích lệ.

 Ngoài ra, các đơn vị cũng đã chủ động đề xuất thực hiện một số nhiệm vụ Chuyển đổi số lĩnh vực sản xuất và được EVNGENCO2 thông qua. Trong đó, có một số nhiệm vụ đã hoàn thành và được đánh giá cao, điển hình như nhiệm vụ xây dựng phần mềm quản trị sản xuất thông minh – Siemens XHQ do Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương thực hiện vượt tiến độ được giao, mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong trong công tác quản trị điều hành tại Đơn vị như: đáp ứng nhu cầu số hóa nhà máy, số hóa hệ quản trị và điều hành sản xuất từ cấp Lãnh đạo công ty, Lãnh đạo các Phòng, Phân xưởng; Hệ thống quản trị điều hành tiên tiến, trực quan và theo thời gian thực, báo cáo tự động nhằm rút ngắn thời gian và hạn chế sai sót… có khả năng áp dụng rộng rãi trong EVNGENCO2.

Những kết quả khả quan đạt được đã tạo động lực để CBCNV thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ Chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất với tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, góp phần vào thành công chung của hành trình chuyển đổi trong EVNGENCO2./.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Lê Trọng Nghĩa – Ban KTSX