Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường công nghiệp kiểm tra công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa tại SBH

Ngày 07/6, Đoàn công tác của Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường công nghiệp (ATMT) – Bộ Công thương đã kiểm tra việc tuân thủ pháp luật của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH) về công tác an toàn điện, quản lý an toàn đập, hồ chứa công trình Thủy điện Sông Ba Hạ.

 Quang cảnh buổi làm việc

Đoàn công tác do ông Đỗ Quang Huy – Phó trưởng phòng An toàn điện và đập của Cục ATMT làm trưởng đoàn cùng đại diện Cục Điều tiết Điện lực, đại diện Sở Công Thương tỉnh Phú Yên. Về phía Tổng công ty Phát điện 2 có ông Trần Văn Dư – Phó Tổng Giám đốc thực hiện chức trách nhiệm vụ Tổng Giám đốc cùng Lãnh đạo Ban An toàn Môi trường. Về phía SBH, đón tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Văn Tặng – Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Đức Phú – Phó Tổng Giám cùng lãnh đạo, chuyên viên phòng Kỹ thuật – An toàn và Phân xưởng Vận hành.

Qua kiểm tra hồ sơ tài liệu và thực tế hiện trường, các thành viên đoàn công tác đánh giá SBH đã thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện đáp ứng yêu cầu quản lý. Tại thời điểm kiểm tra bằng mắt thường và dựa trên các kết quả quan trắc an toàn cho thấy đập, hồ chứa công trình thủy điện Sông Ba Hạ đang ở trạng thái làm việc bình thường. Bên cạnh đó, SBH cũng đã duy trì kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước theo các chế độ (thường xuyên, trước mùa mưa, sau mùa mưa) và thực hiện các chế độ báo cáo hiện trạng, đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước định kỳ hằng năm theo đúng quy định. Ngoài ra, Đoàn công tác yêu cầu Công thực hiện một số nội dung như: Tiếp tục thực hiện các quy định trong Nghị định số 114/2018/NĐ-CP và Thông tư số 09/2029/TT-BCT; sớm hoàn thiện Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập hồ chứa thủy điện Sông Ba Hạ; lập kế hoạch sửa chữa hệ thống TBQT tự động; sửa chữa thang vận hành hành lang đập tràn; bổ sung bảng phụ lục thể hiện các thiết bị, số liệu, bản vẽ bố trí thiết bị quan trắc trong báo cáo đánh giá an toàn đập; rà soát, bổ sung thiết bị quan trắc kiểu đơn giản để quan trắc áp lực thấm; tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, phối hợp với địa phương trong công tác quản lý vận hành và phòng chống thiên tai; phối hợp với các đơn vị trong việc chia sẻ thông tin về số liệu khu vực thủy văn trên lưu vực nhằm đáp ứng tốt nhất công tác phòng chống lụt bão tại vùng hạ du.

 Đoàn công tác kiểm tra tại Đập tràn Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ

Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ là bậc thang cuối cùng trên hệ thống sông Ba, chính vì vậy nhiệm vụ hàng đầu là đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du sông Ba. Để chủ động ứng phó mùa lũ năm 2024, SBH đã thực hiện các nhiệm vụ như: kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) và phân công nhiệm vụ cho các thành viên, kiện toàn Đội xung kích PCTT&TKCN; thực hiện rà soát cập nhật bổ sung, phê duyệt các phương án ứng phó thiên tai, quy chế phối hợp với địa phương, quy chế phối hợp giữa các nhà máy trên lưu vực sông sông Ba, đồng thời chuẩn bị vật tư vật liệu dự phòng, xây dựng kịch bản diễn tập PCTT&TKCN để chủ động trong các tình huống trong mùa mưa bão năm 2024 đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du. /.

 Hồng Thanh