CPCETC: Thử nghiệm phê duyệt mẫu và kiểm định phương tiện đo NMTĐ Sông Ba Hạ

Từ ngày 24/05 đến 01/6/2014, Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung (CPCETC) đã phối hợp với Viện Đo lường Việt Nam (VMI), Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH) hoàn thành công tác thử nghiệm phê duyệt mẫu và kiểm định phương tiện đo của nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ nhằm bổ sung, hoàn thiện các thủ tục mua bán điện theo qui định.

CPCETC: Thử nghiệm phê duyệt mẫu và kiểm định phương tiện đo NMTĐ Sông Ba Hạ

Phòng vận hành nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ

Khối lượng các phương tiện đo được thử nghiệm phê duyệt mẫu bao gồm: 18 biến dòng điện, 06 biến điện áp đo lường 220 kV; 12 biến dòng điện, 06 biến điện áp đo lường 13,8 kV. Đây là các thiết bị nằm trong hệ thống đo đếm giao nhận điện năng giữa nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ với Công ty Mua bán điện (EVNEPTC) và thuộc các phương tiện đo nhóm 2, nhóm phương tiện đo bắt buộc phải được phê duyệt mẫu theo qui định của Bộ Khoa học và Công nghệ. Phê duyệt mẫu phương tiện đo là một trong những yêu cầu bắt buộc nhằm hoàn thiện hệ thống đo đếm điện năng ranh giới, đảm bảo các điều kiện về vận hành, giao nhận, đo đếm, mua bán điện năng giữa EVN và các đơn vị phát điện trong thị trường phát điện cạnh tranh do Bộ Công Thương qui định. Trong đợt công tác này, CPCETC cũng đồng thời kết hợp cùng VMI tiến hành kiểm định các phương tiện đo bao gồm các thiết bị đã được thử nghiệm phê duyệt mẫu và 10 công tơ điện tử của nhà máy. Kết quả kiểm định các thiết bị đạt yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo công tác đo đếm giao nhận điện năng. 

Nhà máy thuỷ điện Sông Ba Hạ nằm ở bậc thang cuối cùng trên bậc thang sông Ba và là một trong những nhà máy thủy điện lớn khu vực miền Trung được quy hoạch trên địa bàn 15 xã miền núi thuộc hai huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) và huyện Krông Ba (tỉnh Gia Lai). Nhà máy gồm 2 tổ máy với công suất thiết kế 220 MW, được khởi công xây dựng từ tháng 4.2004, tổ máy số 1 phát điện tháng 6/2009, tổ máy số 2 hòa lưới điện quốc gia tháng 11/2009, sản lượng điện trung bình 825 triệu kWh/năm.

Nguyễn Văn Nam