Hội đồng thành viên EVNGENCO 2 thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Ngày 24/11/2020, tại tỉnh Phú Yên, ông Trần Phú Thái - Chủ tịch HĐTV, ông Trương Hoàng Vũ - Thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc, ông Nguyễn Đình Hải - Thành viên HĐTV cùng đoàn cán bộ Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) đã đến thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH).

Ông Trần Phú Thái, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO 2 chủ trì cuộc họp

chuyến công tác này, Hội đồng thành viên EVNGENCO 2 cũng đã làm việc với Nhóm Người đại diện phần vốn của EVNGENCO 2 tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ về công tác quản trị; việc thực hiện hợp đồng ủy quyền tại SBH; kết quả thực hiện nhiệm vụ theo chương trình công tác, Nghị quyết của HĐTV và chỉ đạo của Chủ tịch HĐTV; công tác quản lý vật tư thiết bị dự phòng, ...

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe ông Nguyễn Văn Tặng – Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh, tài chính và đầu tư xây dựng năm 2020 và các chỉ tiêu, kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 – 2020; Đánh giá nhận xét doanh thu, lợi nhuận ước đạt được trong năm 2020; Báo cáo công tác quản lý, vận hành Nhà máy Thuỷ điện Sông Ba Hạ thời gian qua luôn ổn định, đảm bảo an toàn, mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

Ông Nguyễn Văn Tặng, Chủ tịch HĐQT báo cáo tại cuộc họp

Ông Trương Hoàng Vũ, thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc EVNGENCO 2 nhận xét: mặc dù những tháng đầu năm 2020, tình hình thủy văn rất khó khăn nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ chủ yếu chạy máy phát điện phục vụ mục đích chính trị là cung cấp nước sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt vùng hạ du nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Lãnh đạo, cán bộ người lao động đến nay Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và đạt vượt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Ông Trương Hoàng Vũ, TV HĐTV kiêm TGĐ EVNGENCO 2 phát biểu tại cuộc họp

Kết luận tại buổi làm việc với SBH, ông Trần Phú Thái - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO 2, đánh giá cao sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng của Công ty với chính quyền địa phương trong công tác triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2020. Công ty cũng đã thực hiện rất tốt công tác truyền thông, qua đó giúp cho cộng đồng xã hội hiểu được nguyên lý hoạt động của nhà máy Thủy điện, không chỉ duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị mà còn góp phần điều tiết cắt giảm lũ cho vùng hạ du trong các tháng mưa bão. Đồng thời, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO 2 chỉ đạo Công ty cần phải phát huy những thế mạnh nội lực của đơn vị để thực hiện thêm các dịch vụ bên ngoài khác như: Đào tạo nhân lực quản lý vận hành một số nhà máy Thủy điện, đào tạo kỹ năng quản lý vận hành cũng như hỗ trợ vận hành trong giai đoạn đầu khi nhà máy mới đưa vào vận hành; Tư vấn các dịch vụ kỹ thuật, thực hiện dịch vụ bảo trì và bảo dưỡng cho các nhà máy điện...

Quang cảnh cuộc họp

Thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty, ông Nguyễn Văn Tặng - Chủ tịch HĐQT tiếp thu, ghi nhận những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐTV EVNGENCO 2, đồng thời cảm ơn Lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 2 trong những năm qua đã luôn quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời để Công ty hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.