Chủ tịch HĐTV EVNGENCO 2 thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Chủ tịch HĐTV EVNGENCO 2 thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Ngày 28/11/2019, đồng chí Trần Phú Thái – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Phát điện 2 cùng với đồng chí Nguyễn Đình Hải – Thành viên HĐTV; đồng chí Nguyễn Duy Lăng – Phó Tổng Giám đốc cùng đại diện các Ban của Tổng công ty đã đến thăm, làm việc và chỉ đạo về công tác sản xuất kinh doanh, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Thành phần tham gia làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Văn Tặng – Chủ tịch Hội đồng quản trị; đồng chí Trần Lý – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các đồng chí Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát và Trưởng, Phó các đơn vị của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tại các vị trí của Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ như: Phòng điều khiển trung tâm, Đập tràn, Cửa nhận nước. Tại phòng điều khiển, đồng chí Trần Phú Thái, Chủ tịch HĐTV đã hỏi thăm tình hình vận hành các tổ máy, các hệ thống thiết bị của Nhà máy và trao tặng quà cho Phân xưởng Vận hành nhằm động viên, khích lệ tinh thần làm việc của các nhân viên trực ca vận hành với tinh thần trách nhiệm cao, luôn đảm bảo các tổ máy hoạt động an toàn, liên tục, nhất là trong mùa mưa bão như hiện nay.

Đồng chí Trần Phú Thái (thứ 7 từ trái sang) tặng quà cho Công ty tại phòng điều khiển Trung tâm Nhà máy

Trong buổi họp, đồng chí Nguyễn Văn Tặng, Chủ tịch HĐQT thay mặt Công ty báo cáo sơ lược tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính; tình hình đầu tư xây dựng; tình hình tham gia thị trường điện; tình hình lao động, tiền lương và công tác chăm lo đời sống CB-NLĐ trong năm 2019 của Công ty. Cụ thể, sản lượng điện sản xuất đến thời điểm hiện tại là 497 triệu kWh (đạt 89,36%/kế hoạch năm) và doanh thu là 647 tỷ đồng (đạt 98,28%/kế hoạch đề ra), đồng thời các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật Công ty thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch do cấp trên và Đại hội đồng cổ đông giao.

Sau khi nghe Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo, đồng chí Trần Phú Thái, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO 2 đánh giá cao những cố gắng của Ban quản lý điều hành Công ty và ghi nhận sự nỗ lực, đoàn kết của toàn thể CB-NLĐ trong Công ty đã vượt qua những thách thức khó khăn để đạt được kết quả như trên. Chủ tịch HĐTV chỉ đạo Công ty tiếp tục tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, tối ưu hóa chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống CB-NLĐ, tăng cường công tác kiểm tra vận hành, giám sát thiết bị nhằm nâng cao độ tin cậy, tính sẵn sàng của các tổ máy, nâng cao hệ số khả dụng, thực hiện tiết kiệm các chi phí, ... để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Tặng, Chủ tịch HĐQT thay mặt Công ty cảm ơn đồng chí Trần Phú Thái, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO 2 đã đến thăm và động viên CB-NLĐ Công ty và ghi nhận ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 2 và hứa sẽ cùng tập thể CB-NLĐ trong Công ty thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2019 và những năm tiếp theo./.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại Đập tràn Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ

Nguồn tin: sbh.vn


  • sbh.vn