Điện lực Quảng Ngãi ra mắt Trung tâm điều khiển, hệ thống thu thập số liệu công tơ điện tử từ xa RF-Spider

Tối 20.12, Điện lực Quảng Ngãi đã tổ chức lễ ra mắt Trung tâm điều khiển, hệ thống thu thập số liệu công tơ điện tử từ xa RF-Spider.

Lãnh đạo tỉnh tham gia nghi thức bấm nút ra mắt hệ thống thu thập dữ liệu công tơ từ xa RF – Spider.

RF – Spider, một hệ thống thu thập dữ liệu công tơ từ xa với quy mô lớn đã được triển khai tại huyện đảo Lý Sơn vào năm 2015 và năm 2017 đã triển khai tại các huyện Mộ Đức, Nghĩa Hành và Thành phố Quảng Ngãi. Các chỉ số sẽ tự động ghép vào hoá đơn điện tử của khách hàng, chính xác và minh bạch, sự thanh toán cũng thuận tiện hơn.

Với hệ thống RF – Spider, lấy chỉ số công tơ nửa tiếng một lần, khách hàng có thể tự truy cập để xem điện năng tiêu thụ trong nửa tiếng qua để điều chỉnh mức độ tiêu thụ điện nếu cần. Khách hành cũng có thể xem lại chỉ số công tơ của 2 – 3 năm trước đó, thanh toán tiền điện thuận lợi. 

Với hệ thống RF Spider này thì đã thể hiện sự minh bạch giữa khách hàng và ngành điện lực. Với khách hàng kiểm soát được chỉ số mình sử dụng, còn đối với ngành Điện thì thu thập số liệu và theo dõi được thường xuyên hệ thống đo đếm, để có thể xử lý ngay đối với trường hợp sự cố xảy ra. 

Ngoài ra, cuối năm 2017, Điện lực Quảng Ngãi đã đầu tư xây dựng lặp đặt trung tâm thu thập dữ liệu, giám sát và điều khiển từ xa - SCADA trong giám sát vận hành lưới điện phân phối tại tỉnh Quảng Ngãi. Trung tâm này ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác quản lý, vận hành lưới điện phân phối. 

Đây là một giải pháp chiến lược của ngành Điện, nhằm hiện đại hóa lưới điện, là bước cơ bản để điều khiển thiết bị điện từ xa, tiến tới trạm biến áp 110kV không người trực. Dự án SCADA Quảng Ngãi đã chính thức hoàn thành vào 31.7.2017. Đến ngày 9.12.2017, Trung tâm điều khiển nhóm trạm biến áp không người trực tỉnh Quảng Ngãi cũng chính thức đưa vào sử dụng. Nhóm trạm biến áp không người trực và dự án SCADA đã góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, nâng cao chất lượng cung cấp điện, nâng cao năng suất lao động và đảm bảo an toàn lao động cho nhân viên ngành điện.

Đây là một hệ thống mang tính công nghệ cao, chúng tôi ngồi tại Trung tâm điều khiển này có thể giám sát các thông số trên lưới điện, có thể điều khiển đóng cắt được trên lưới điện. Hiệu quả mang lại là giảm được thời gian thao tác, xử lý nhanh các sự cố xảy ra để đảm bảo rút ngắn thời gian ngừng cung cấp điện. 


  • Báo Quảng Ngãi