Đại hội Cổ đông lần đầu Công ty Cổ Phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Ngày 27.12.2007, tại TP Tuy Hòa (Phú Yên), Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ (Song Baha Hydro Power Joint Stock Company – SBH) đã tổ chức Đại hội Cổ đông lần đầu do ông Đặng Văn Tuần – Phó Trưởng Ban QLDA Thủy điện 7 kiêm Trưởng Ban chuẩn bị sản xuất nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ làm chủ tọa; với sự tham dự của đại diện các cổ đông sáng lập: EVN, PC2, PC3 và các cổ đông khác: Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai; Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi; Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực cùng toàn thể CBCNV SBH.

SBH là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam, có vốn điều lệ 1.280.000.000.000 đồng (một nghìn hai trăm tám mươi tỷ đồng), được chia thành 128.000.000 (một trăm hai mươi tám triệu) cổ phần phổ thông  với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. Các cổ đông sáng lập của SBH nắm giữ số Cp tương ứng: EVN: 107.360.000 cổ phần; PC2: 6.400.000 cổ phần; PC3: 6.400.000 cổ phần và các cổ đông khác: Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai: 2.560.000 cổ phần; Công ty Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi: 1.280.000 cổ phần; Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực: 1.280.000 cổ phần; ngoài ra còn có các cổ phần do cổ đông là thể nhân nắm giữ.

SBH đã đăng ký hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất – kinh doanh: Quản lý đầu tư công trình thủy điện Sông Ba Hạ; Sản xuất và kinh doanh điện năng; Đầu tư và quản lý các dự án nguồn điện; Tư vấn giám sát thi công các công trình điện; Vận hành và bảo dưỡng các nhà máy điện và trạm biến áp; Thí nghiệm thiết bị điện, cơ, lý hoá cho các công trình, các khu công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trong khu vực; Kinh doanh vật tư - thiết bị cho các công trình điện; Kinh doanh bất động sản; Kinh doanh du lịch và các dịch vụ kèm theo và các lĩnh vực kinh doanh khác.

Hiện nay, SBH đang thực hiện quản lý đầu tư xây dựng công trình thủy điện Sông Ba Hạ. Thuỷ điện sông Ba Hạ nằm trên sông Ba (thuộc hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai), có tổng mức đầu tư trên 4.000 tỷ đồng, công suất lắp máy 220 MW. Khi đi vào hoạt động, nhà máy dự kiến sẽ cung cung cấp sản lượng điện trung bình 825 triệu kWh/năm. Công trình được khởi công ngày 18.4.2004, dự kiến chạy tổ máy số 1, số 2 vào cuối quí 3, đầu quí 4 năm 2008.

Đại hội đã thảo luận xây dựng và thông qua Điều lệ họat động của Công ty CP thủy điện Sông Ba Hạ với 100% số cổ đông nhất trí biểu quyết. Đại hội cũng đã bầu Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2007 – 2012 gồm 5 thành viên: Ô. Đặng Văn Tuần; Ô. Võ Văn Tri; Ô. Nguyễn Minh Khoa; Ô. Thái Văn Thắng; Ô. Nguyễn Hữu Phương; Ô. Đặng Văn Tuần được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT và ông Võ Văn Tri làm TGĐ Công ty.

Ban Kiểm soát Công ty được Đại hội bầu gồm 3 thành viên: Ô. Bùi Văn Nghiêm; Ô. Đoàn Ngọc Tuấn; Ô. Dương Minh Văn; Ô. Bùi Văn Nghiêm làm Trưởng Ban Kiểm soát.

Đại hội thành công tốt đẹp, kết thúc lúc 11h00 cùng ngày. 


  • Dương Anh Minh – Đình Vỹ (Công ty Điện lực 3)