Tuyên truyền phòng chống thiên tai năm 2018

Trong hai ngày 30 và 31 tháng 8 năm 2018, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã phối hợp cùng với phòng Văn hóa Thông tin huyện Sơn Hòa – tỉnh Phú Yên, tổ chức tuyên truyền công tác phòng chống thiên tai trước mùa mưa lũ cho bà con nhân dân tại các xã Suối Trai, Sơn Hà, thị trấn Củng Sơn, … thuộc huyện Sơn Hòa và các xã Đức Bình Đông, Đức Bình Tây, Sơn Giang, … thuộc huyện Sông Hinh.

Hình thức tuyên truyền bằng xe lưu động có treo bano khẩu hiệu và loa cổ động đi dọc trên các tuyến đường và tại UBND các xã, thị trấn.

Nội dung và hiệu lệnh thông báo xả lũ bằng còi hụ của Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ, được thế hiện như sau:

1. Khi đập tràn đang ở trạng thái đóng hoàn toàn, 30 phút trước khi xả lũ:  

Kéo 2 hồi còi, mỗi hồi còi dài 20 giây và cách nhau 10 giây.

2. Khi đập tràn đang ở trạng thái xả lũ mà tăng thêm lưu lượng xả:

Kéo 3 hồi còi, mỗi hồi còi dài 20 giây và cách nhau 10 giây.

3. Khi có trường hợp khẩn cấp cần xả lũ để đảm bảo an toàn công trình:

Kéo 5 hồi còi, mỗi hồi còi dài 30 giây và cách nhau 5 giây, sau khi kết thúc hiệu lệnh sẽ xả lũ.

4. Khi đập tràn kết thúc xả lũ xuống hạ lưu:

Kéo 1 hồi còi dài 30 giây.

Ngoài ra, trước khi vận hành các tổ máy phát điện và khi tăng công suất lớn hơn 30 MW/lần tăng, Nhà máy sẽ kích hoạt các loa cảnh báo phát 3 hồi còi, mỗi hồi còi dài 15 giây và cách nhau 5 giây.

Đây là hoạt động thường niên của Công ty, mang tính thiết thực nhằm để tuyên truyền rộng rãi cho bà con nhân dân các xã, thị trấn thuộc hạ du lưu vực sông Ba biết và chủ động phòng tránh lũ, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và hạn chế thấp nhất những thiệt hại do mưa, lũ gây ra.

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ luôn quan tâm và tích cực đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống thiên tai cho vùng hạ du sông Ba. Công ty nghiêm túc thực hiện đúng Quy trình vận hành liên hồ chứa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhằm đảm bảo vận hành an toàn công trình, an toàn hồ đập và góp phần tham gia hạn chế lũ cho vùng hạ du sông Ba trong mùa mưa, bão, lũ năm 2018.

Hình ảnh tuyên truyền lưu động phòng chống thiên tai của Công ty

Nguồn tin: Hồng Thanh


  • sbh.vn