Nhật Bản hỗ trợ gần 237 tỷ đồng cải tạo và phát triển lưới điện ở Phú Yên

Tỉnh Phú Yên đang triển khai thực hiện Dự án cải tạo và phát triển lưới điện phân phối với kinh phí đầu tư gần 237 tỷ đồng từ nguồn vốn ODA do Nhật Bản viện trợ không hoàn lại.

 

Nhật Bản hỗ trợ gần 237 tỷ đồng cải tạo và phát triển lưới điện ở Phú Yên. Ảnh minh họa: TTXVN

Mục tiêu của dự án là đầu tư, nâng cấp hệ thống lưới điện phân phối 22 KV/0,4 KV trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng sử dụng điện từ 8 - 10%/năm và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Dự án này được thực hiện tại 65 xã, phường, thị trấn; có quy mô đầu tư mới và cải tạo lưới điện gần 207 km đường dây trung áp và 195 km đường dây hạ áp; 40 trạm biến áp với tổng dung lượng 10.063 KVA, 22 bộ máy cắt recloser, 6 tủ máy cắt hợp bộ. Dự án do Tổng Công ty Điện lực Miền Trung làm chủ đầu tư và sẽ hoàn thành vào cuối năm 2018. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên, ông Nguyễn Chí Hiến cho biết, đây là dự án có ý nghĩa cao về dân sinh, đảm bảo cung cấp điện cho địa phương cũng như nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao của người dân trên địa bàn, góp phần hoàn thành tiêu chí về điện của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và xây dựng phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

Ông Nguyễn Chí Hiến yêu cầu, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và các vấn đề khác có liên quan theo đúng quy định; thông tin dự án đến nhân dân trên địa bàn biết, hiểu được mục tiêu của dự án và đồng tình ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư thực hiện hoàn thành đúng tiến độ…

Theo: TTXVN


  • Theo: TTXVN